Antreasta Äyräpäähän

Karjalan kirkkojen taideaarteita Etelä-Karjalan taidemuseossa 1.6.-31.8.1997


Harlun kirkon alttaritaulu. Daniel Johannes Pesu, Jeesus ja syntinen nainen, 1927. Nykyisin esillä Kangasniemen seurakuntakodissa.

Kalkki Koiviston kirkosta.

Näyttelyn Antreasta Äyräpäähän järjestävät Etelä-Karjalan taidemuseo, Suomen Ortodoksinen kirkkomuseo ja Museovirasto. Se perustuu Suomen Kulttuurirahaston ja Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön rahoittaman työryhmän vuonna 1995 aloittamaan inventointi- ja tutkimustyöhön. Ilman Kirkkohallituksen ja Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen henkistä ja aineellista tukea ei työtä olisi saatu näin nopeasti näyttelyvaiheeseen asti.

Näyttelyn suojelijana on rouva Eeva Ahtisaari.

Tavoitteena on ollut saada inventoiduksi mahdollisimman täydellisesti Karjalan siirtoseurakuntien eri puolille Suomea hajaantunut kirkollinen omaisuus. Seurakuntien hallussa olevan luterilaisen esineistön omistaa Kirkkohallitus, joka myös on pitänyt yllä tiedostoa sen sodanjälkeisistä vaiheista. Ortodoksisen kirkkokunnan osalta vastaavaa tiedostoa on pitänyt Suomen ortodoksinen kirkkokunta.

Puolessa vuosisadassa osa esineistöstä on joutunut kadoksiin. Kirkkotekstiilit ovat kuluneet käytössä ja säilyneitäkään ei aina voi tunnistaa ilman erityistuntomerkkejä. Parhaiten ovat säilyneet arvokkaimpina pidetyt alttaritaulut, jalometalliset ehtoollisvälineet ja valaisimet.

Siirtoseurakuntien esineistö on usein sijoitettu samalle alueelle minne väestökin evakuoitiin. Siirtoväki on käyttänyt näitä pyhiä esineitä jumalanpalveluksissaan, koska on tuntenut niiden alkuperän. Erityisen kaunis on eräiden seurakuntien tapa soittaa Karjalaan jääneen kotikirkon kelloja tuonen koittaessa.


Näyttelyn luterilaisen osuuden kokoamisesta vastaa työryhmä, johon kuuluvat piispa Erkki Kansanaho, tutkija Heikki Hyvönen Museovirastosta, yliassistentti Heikki Hanka Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitokselta dosentti Päikki Priha Taideteollisesta korkeakoulusta sekä tutkijat Helena Hätönen ja Mervi Kansonen. Ortodoksisen osuuden kokoamisesta vastaa museonjohtaja Kristina Thomenius Ortodoksisesta kirkkomuseosta yhteistyössä museon henkilökunnan ja tutkija Hanna Kempin kanssa. Työryhmän koordinaattorina toimii museotoimenjohtaja Soile Rinno Lappeenrannasta.

Näyttelyyn lainattavalla esineistöllä esitellään Karjalan kirkkojen rikkautta kulttuuri- ja taidehistoriallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on esitellä mahdollisimman moni luterilainen seurakunta. Ortodoksisista seurakunnista esitellään kaikki 18. Säilyneen esineistön suuri määrä on pakottanut valitsemaan näyttelyyn kiintoisimmat ja ainutkertaisimmat, ei aina välttämättä vanhimmat tai arvokkaimmat. Kaikkien kirkkokuntien kirkkorakennukset (luterilaiset, ortodoksiset ja katoliset kirkot) esitellään näiden www-sivujen yhteydessä.


Työryhmän tutkimustyön tuloksena on valmistunut julkaisu, joka käsittää artikkeleineen ja kuvineen kolme osaa ja noin 1100 sivua. Siihen sisältyvät myös näyttelyssä olevien sakraaliesineiden inventointitiedot. Julkaisu palvelee näyttelyluettelona ja jää samalla pysyväksi dokumentiksi tutkimustyöstä ja sen tuloksena syntyneestä näyttelystä.


Lisätietoja: Soile Rinno puh/fax 05-4126366, Heikki Hyvönen puh. 09-4050310, Eeva-Kaisa Hakulinen puh. 05-6162267 fax. 05-6162911, Kristina Thomenius puh. 017-2872240.


Antreasta Äyräpäähän -näyttelyn www-sivun ylläpidosta vastaa Jyväskylän yliopiston taidehistorian laitos. Kommentteja otetaan mielellään vastaan. rpvalta@cc.jyu.fi