TIEA361 Tietotekniikan opettajan työvälineitä - Demo 4

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Linkit

Oppimistehtävä 2
Oppimistehtävä 3
Oppimistehtävä 4
Oppimistehtävä 5
Oppimistehtävä 6
Oppimistehtävä 7
Oppimistehtävä 8
Oppimistehtävä 9
Oppimistehtävä 10


Demo 9
Demo 10-11

Muiden työt
Laurila T.
Rutanen M.
Selin A.
Sivula P.
Helen M.
Laurila M.
Yli-Tokola M.
Riihonen K.
Mattila M.
Sinivuori R.

Muut linkit tulossa

under

Demo 2 - käsitekarttaohjelmat

kkk

 

Oppimistehtävä 1

Kuva avautuu uuteen ikkunaan/välilehteen

 

Demo 3 - toimisto-ohjelmat

OpenOffice.org Calc - Soluviittaukset ja summa

Soluviittaukset yleisesti

Taulukkolaskentaohjelmien perustoiminto on laskeminen. Laskeminen tapahtuu samalla periaatteella kuin laskeminen luvuillakin. Taulukkolaskentaohjelmissa laskeminen tapahtuu viittaamalla soluun, solualueeseen tai näiden yhdistelmään. Ohjelma laskee soluissa olevan sisällön mukaan kaavaan määritellyn laskutoimituksen.

Esimerkki

1.

k11

2.

k12

3.

k13

4.

k14


Solualueen valinta ja summan laskeminen

Edellisessä esimerkissä viitattiin yksittäisiin soluihin. Taulukkolaskentaohjelmissa on laskentafunktioita, joiden yhteydessä yleensä tarvitaan yksittäisten solujen lisäksi solualueita. Yksi yleisimmistä funktiosta on summan laskemiseen käytettävä SUM-funktio. Funktio sijoitetaan soluun, johon halutaan jonkin määrätyn solualueen lukujen summa.

Summan laskemin alkaa aloittamalla kaava =-merkillä. Tämän jälkeen kirjoitetaan funktion nimi SUM. Seuraavaksi kirjoitetaan vielä aloittava sulkumerkki (. Sulkumerkin jälkeen maalataan solualue, josta summa halutaan laskea. Maalaaminen aloitetaan halutun solualueen kulmasolusta.

Kun aluetta maalataan, tulee kaavaan automaattisesti halutun solualueen vasemman yläkulman solun osoite ja oikean alakulman solun osoite. Väliin ohjelma lisää automaattisesti kaksoispisteen.

Monesti solualue käsittää vain yhden rivin tai sarakkeen tiedot. Silloin kaavaan tulee ensin joko alueen vasemman tai ylimmän solun osoite. Kaksoispisteen jälkeen tulee oikean tai alimman solun osoite.

Esimerkki

1.

k21

2.

k22

3.

k23

HUOM! Kaava hyväksytään painamalla Enter-näppäintä. Ohjelma lisää kaavan loppuun automaattisesti lopettavan sulkumerkin. Lopettavan sulkumerkin saa toki itsekin kirjoittaa ja sitten painaa Enteriä.


Solualueen valinta, jos solut eivät muodosta yhtenäistä aluetta

Joskus funktioihin tarvitaan solualueita, jotka eivät ole yhtenäisiä alueita. Kaavat kirjoitetaan normaalisti ja ensimmäisen alueen tai solun valinta tapahtuu kuten edellä. Tämän jälkeen kaavaan kirjoitetaan puolipiste ja maalataan seuraava alue. Eli aina alueen valinnan jälkeen puolipiste, jos tarkoitus on valita lisää alueita. Jos alueen valinta oli viimeinen, niin kaava hyväksytään Enterillä ja viimeisen alueen perään ei laiteta puolipistettä.

Esimerkki

1.

k31

2.

k32

3.

k33


Suhteellinen soluviittaus

Taulukkolaskennassa tarvitaan usein samanlaisia kaavoja allekkaisille riveille tai vierekkäisiin sarakkeisiin. Silloin tarvittava laskukaava kopioidaan. Jos on tarkoitus toistaa laskutoimitus täsmälleen samanlaisena, on kaavassa käytettävä suhteellista soluviittausta.

Suhteellinen soluviittaus tarkoittaa sitä, että jos kaavaa kopioidaan alaspäin, muuttuu kaavassa käytettävien solujen rivinumerointi automaattisesti samassa suhteessa alaspäin. Jos kaava kopioidaan vaakasuunnassa, muuttuu samalla periaatteella solujen sarakekirjaimet.

Esimerkki

1.

k41

2.

k42

3.

k43

Kuvissa on laskettu summa Pekan myynneistä soluun F3. Laskutoimitus halutaan toistaa myös riveillä 4, 5 ja 6 eli kolmelle muulle myyjälle. Kaavan kopiointi tapahtuu ottamalla kiinni solun F3 oikeasta alakulmasta (mustasta neliöstä). Hiiren vasen korva pohjassa vedetään alaspäin riville 6 ja päästetään irti.

Saman voi toistaa laskemalla tammi-sarakkeen yhteensä riville summan soluun B7 tammikuun myynneistä ja kopioida kaavan oikealle päin.


Absoluuttinen soluviittaus

Kaavoissa voidaan käyttää jonkin solun arvoa, joka on kaikille laskutoimituksille sama. Silloin kaikissa kaavoissa viitataan samaan soluun ja käytetään absoluuttista viittausta. Absoluuttinen viittaus kiinnittää solun niin, että se ei muutu, jos kaavaa kopioidaan.

Absoluuttisella viittauksella voidaan solu kiinnittää kolmella tavalla.

Esimerkki

Halutaan laskea edellisen esimerkin summat dollareina.

1.

51

2.

k52

3.

k53


HUOM! Jos napautat SHIFT+F4 yhdistelmää toistamiseen jää vain rivinumeron eteen $-merkki. Kolmannella kerralla $-merkki jää sarakekirjaimen eteen ja neljännellä kerralla $-merkit katoavat soluosoitteesta kokonaan.

$-merkit voi lisätä kaavaan jälkikäteen kirjoittamallakin, mutta näppäinyhdistelmä on kätevämpi tapa.


Summa-kaava

Edellä oli esimerkkejä summan laskemisesta kirjoittamalla funktio. Summan laskemiseen on muitakin keinoja.

Vaihtoehto 2

k61

Valitse solu, johon haluat summa-kaavan. Napauta summa-painiketta ja hyväksy kaava Enterillä. Jos ohjelman ehdottama solualue ei kelpaa, voit itse maalata alueen ja hyväksyä muutoksesi Enterillä.

Vaihtoehto 3

k62

Maalaa laskettavat solut ja yksi ylimääräinen solu. Napauta summa-painiketta. Saat tyhjään soluun automaattisesti summan.

Vaihtoehto 4

k71

Maalaa solualue ja yksi ylimääräinen rivi. Napauta summa-painiketta. Saat automaattisesti summan tyhjälle riville jokaisesta sarakkeesta. Voisit maalata myös tyhjän sarakkeen ja saada samalla periaatteella myös summat vaakasuunnassa.


Extra

  1. Voit maalata summan laskemiseen solualueita, jotka sisältävät tekstiä. Ohjelma jättää nämä solut automaattisesti pois laskutoimituksesta. Jos maalaat vahingossa vain tekstiä sisältäviä soluja, on summan tulos 0.
  2. Jos lasket summan kellonaikoja sisältävistä soluista, osaa ohjelma laskea summan yhteisajasta. Esimerkiksi 12:35:00 ja 01:35:00 on yhtä kuin 14:10:00
  3. Erilaisten lukujen yhdistelmissä ohjelma ottaa huomioon solualueen ensimmäisen luvun muodon.
    Esimerkiksi 12:35:00 ja 10 on yhtä kuin 252:35:00 eli 12:35 + 10*24 tuntia
    Esimerkiksi 10 ja 12:00:00 on yhtä kuin 10,5 eli 10 + puolet 24 tunnista