TJTA228 XML: Theory and Practice (XML: teoria ja käytäntö), ETCS 4 credits ( 4 op)

Description/Kuvaus

XML (Extensible Markup Language) is developed for representing information particularly on the Internet. It is a metalanguage used to build special languages for various application areas to manage information of the areas as structured documents. The course provides understanding of the theoretical background, concepts, principles, and capabilities of XML.

XML (Extensible Markup Language) on Internetin tiedon hallintaan kehitetty merkkauskieli ja metakieli, jonka avulla määritellään merkkauskieliä eri sovellusalueita varten. XML:ää käyttäen tieto esitetään ja välitetään ohjelmistolta toiselle rakenteisina dokumentteina. Kurssilla opiskelijat oppivat tuntemaan XML-kielen teoriataustan, sen keskeiset ominaisuudet ja käyttötavat sekä rakenteisten dokumenttien käsittelyn periaatteet.

Learning Outcomes/Osaamistavoitteet

At the end of the course students are able to:

 • demonstrate knowledge of the XML concepts and properties
 • explain and write XML documents
 • interpret EBNF (Extended Backus-Naur Form) notation and its use in the XML specification
 • write a DTD and a valid document
 • demonstrate knowledge of the principles in the management of structured documents
 • explain and compare different ways to use XML

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • tunnistamaan ja esittelemään XML-kielen keskeiset ominaisuudet ja käsitteet
 • selittämään ja kirjoittamaan XML-merkattua tekstiä
 • tulkitsemaan EBNF (Extended Backus-Naur Form) –notaatiota ja sen mukaisia merkintöjä XML-spesifikaatiossa
 • kirjoittamaan dokumenttityyppimäärittelyn ja validin XML-dokumentin
 • tunnistamaan ja selittämään rakenteisten dokumenttien hallinnan ominaispiirteet
 • esittelemään ja vertailemaan XML-kielen erilaisia käyttötapoja

Readings/Lukupaketti

 1. Kurssimoniste ja kalvokopiot. Saatavilla Optimassa opiskelijoille, jotka ovat rekisteröityneet kurssille Korppi-järjestelmässä. / Course Text and Slides. Available at Optima to students registered to the course at Korppi.
 2. XML 1.0 -spesifikaatio/ XML 1.0 Specification
 3. Salminen, A. (2005). Building digital government by XML. Proceedings of the Thirty-Eighth Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society. Available online at the IEEE Digital Library.

Modes of Study/Opiskelutapa

The course contains lectures and exercises. Both are given only in English. The assessment is based on the exam. The exam can be held in English and Finnish.

Kurssi koostuu luennoista, harjoitustehtävistä ja tentistä. Luennot ja harjoitustehtävät suoritetaan englanniksi. Tentin voi suorittaa myös suomeksi.

Schedule/aikataulu

The course takes place during weeks 6-12 on Tuesdays and Thursdays from 16-18h in Ag Auditiorio 2.
From week 6-8 we will have lectures, week 8-12 include exercises, demos and guest lectures.
The schedule for these will be announced during the lectures.
Exam dates: to be announced during the lecture (in English or in Finnish)

Kurssi järjestetään tiistaisin ja torstaisin klo 16-18, viikoilla 6-12.
Kaikki luennot sekä demot järjestetään auditoriossa Ag2.
Luennot järjestetään viikoilla 6-8, demot sekä vierailuluennot viikoilla 8-12. Näiden tarkat ajankohdat kerrotaan luennoilla.
Tenttipäivät julkistetaan kurssin kuluessa. Tentin voi suorittaa joko englanniksi tai suomeksi

Counselling/Ohjaus

Philipp Holtkamp, AgoraD 511.1, puh. +358 14260 4954
Henri Pirkkalainen, AgoraD 512.1, puh. +358 14260 3058
For exercise related questions, please contac / Harjoitustehtäviin liittyvät kysymyksett: Toni Taipalus
Email address of the form firstname.lastname [at] jyu.fi
Sähköpostisoitteet muotoa etunimi.sukunimi [at] jyu.fi

Exam/Tentti

More information given during lectures
Lisätietoa kurssin edetessä

Links/linkkejä