TJTA228 XML: Theory and Practice (XML: teoria ja käytäntö), ETCS 4 credits ( 4 op)

Description/Kuvaus

XML (Extensible Markup Language) is developed for representing information particularly on the Internet. It is a metalanguage used to build special languages for various application areas to manage information of the areas as structured documents. The course provides understanding of the theoretical background, concepts, principles, and capabilities of XML.

XML (Extensible Markup Language) on Internetin tiedon hallintaan kehitetty merkkauskieli ja metakieli, jonka avulla määritellään merkkauskieliä eri sovellusalueita varten. XML:ää käyttäen tieto esitetään ja välitetään ohjelmistolta toiselle rakenteisina dokumentteina. Kurssilla opiskelijat oppivat tuntemaan XML-kielen teoriataustan, sen keskeiset ominaisuudet ja käyttötavat sekä rakenteisten dokumenttien käsittelyn periaatteet.

Learning Outcomes/Osaamistavoitteet

At the end of the course students are able to:

 • demonstrate knowledge of the XML concepts and properties
 • explain and write XML documents
 • interpret EBNF (Extended Backus-Naur Form) notation and its use in the XML specification
 • write a DTD and a valid document
 • demonstrate knowledge of the principles in the management of structured documents
 • explain and compare different ways to use XML

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

 • tunnistamaan ja esittelemään XML-kielen keskeiset ominaisuudet ja käsitteet
 • selittämään ja kirjoittamaan XML-merkattua tekstiä
 • tulkitsemaan EBNF (Extended Backus-Naur Form) –notaatiota ja sen mukaisia merkintöjä XML-spesifikaatiossa
 • kirjoittamaan dokumenttityyppimäärittelyn ja validin XML-dokumentin
 • tunnistamaan ja selittämään rakenteisten dokumenttien hallinnan ominaispiirteet
 • esittelemään ja vertailemaan XML-kielen erilaisia käyttötapoja

Readings/Lukupaketti

 1. Kurssimoniste ja kalvokopiot. Saatavilla Optimassa opiskelijoille, jotka ovat rekisteröityneet kurssille Korppi-järjestelmässä. / Course Text and Slides. Available at Optima to students registered to the course at Korppi.
 2. XML 1.0 -spesifikaatio/ XML 1.0 Specification
 3. Course Book: Beginning XML by Joe Fawcett, Liam Quin and Danny Ayers
  Available from the University Library as an e-book

Schedule

The course will be held from week 6 to week 11.
All lectures and exercises will be held in Auditorio 2.
We will have two lectures in week 6.
From week 7 on, lectures will be on Tuesdays and exercises on Thursdays.
Exam dates: to be announced during the lecture (in English or in Finnish)

Kurssi järjestetään tiistaisin ja torstaisin klo 16-18, viikoilla 6-11.
Kaikki luennot sekä demot järjestetään auditoriossa Ag2.
Viikolla 6 järejestetään kaksi luentoa, Viikosta 7 eteenpäin luennot tiistaisin sekä demot torstaisin.
Tenttipäivät julkistetaan kurssin kuluessa. Tentin voi suorittaa joko englanniksi tai suomeksi

Counselling/Ohjaus

Philipp Holtkamp, AgoraD 511.1, puh. +358 14260 4954
Henri Pirkkalainen, AgoraD 512.1, puh. +358 14260 3058
For exercise related questions, please contac / Harjoitustehtäviin liittyvät kysymyksett: Toni Taipalus
Email address of the form firstname.lastname [at] jyu.fi
Sähköpostisoitteet muotoa etunimi.sukunimi [at] jyu.fi

Exam/Tentti

More information given during lectures
Lisätietoa kurssin edetessä

Links/linkkejä