Jyväskylän Kasvitieteellisen Puutarhan Ystävät ry

perustettu Puutarhurin talossa Seminaarinmäellä 17.6.2008

Arkisto 17.6.2008-31.12.2009

Takaisin yläreunaan!

Tiedonjyvä 6/2009

"Uutiset: Seminaarinmäki kaipaa ilmettä ja määrätietoista hoitoa (Jyväskylän yliopisto, 07.07.2009)

Seminaarinmäen maisemaselvitys nostaa esille kampuksen kehityskohteet

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampusalueesta on tehty maisemaselvitys ja sen pohjalta hoito-ohjelma alueen arvoympäristön vaalimiseksi ja parantamiseksi. Selvityksen on tehnyt Maisemasuunnittelu Hemgård Senaatti-kiinteistöjen tilauksesta.

Maisemaselvityksen mukaan erilliset kunnostussuunnitelmat tulisi laatia muun muassa Seminaarinkadun sisääntulokohdasta yliopiston kirjaston kulmalla, Villa Ranan ympäristöstä ja Aallon puistosta.

Aallon puiston kunnostus luokitellaan kiireellisimmäksi Seminaarinmäen viheralueiden ja ulkotilojen parannuskohteeksi. Kunnostuskohteita ovat maanpinnan muotoilu, käytävien peruskorjaus, kasvillisuuden käsittely, valaistussuunnitelma sekä nurmiportaiden entistäminen. Myös kirjaston edusta on kaupunkikuvallisesti tärkeä kohde, joka vaatii kiireellistä peruskorjausta. Lisäksi Villa Ranan umpeen kasvanut kasvimaa-alue kaipaa pikaista kunnostusta tärkeiden näkymien avaamiseksi.

Seminaarinmäen viheralueiden laatutasoa on aiemmin arvosteltu muun muassa umpeenkasvaneista näkymistä, autopaikkojen määrästä sekä ahtaiden pihojen jäsentymättömyydestä. Arkkitehtuuristaan arvostetun Seminaarinmäen ulkotiloihin ei nyt tehdyn maisemaselvityksen mukaan ole suunnattu tarvittavia voimavaroja ja määrätietoista ohjelmaa, joka toisi sille kuuluvaa esteettistä arvostusta. Viheralueiden hoidon vähäiset resurssit näkyvät juuri kulumisessa, istutuksien yleisilmeessä sekä arkkitehtuurin ja ympäröivän maiseman välisen suhteen hämärtymisessä.

Jyväskylän yliopiston kiinteistöpäällikkö Esko Korhonen on hyvillään nyt valmistuneesta selvityksestä ja hoito-ohjelmaehdotuksesta ja kertoo, että Seminaarinmäen kampusaluetta on hoidettu tähän asti tavanomaisin kiinteistönhoidon toimin ja resurssein.

- Alueen erityisluonne on kyllä ollut tiedossa, mutta suunnitelman ja tarkempien ohjeiden puuttuessa ei esimerkiksi alueen kasvillisuuteen ole uskallettu juuri kajota. Yliopiston museo on ansiokkaasti ohjeistanut hoitamaan aluetta säilyttävällä tavalla ja näin ollen mitään vahinkoa ei ole pääsyt tapahtumaan, Korhonen kertoo.

Jyväskylän yliopiston Seminaarimäki on suojeltu asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta (15.10.1992, 480:1985). Kampusalue kuuluu museoviraston ylläpitämälle, valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen listalle. Alueen kulttuurihistoriallista arvoa korostaa, että kasvillisuutta ja käytäviä sekä osa maastorakenteista oppilaitoksen varhemmilta ajoilta on säilynyt aivan tähän päivään asti. Seminaarinmäki on kaupunkikuvallisesti hyvin yhtenäinen yliopistokampus huolimatta siitä, että eri aikakausien rakennukset edustavat arkkitehtuuriltaan hyvin erilaisia tyylisuuntauksia.

Hoito-ohjelma haravoi historiallisen kampuksen uuteen loistoon

Nyt tehdyn hoito-ohjelmaehdotuksen pääperiaatteena on, että Seminaarinmäen ominaispiirteitä ja luonnetta tuodaan paremmin esille ja vahvistetaan. Lähtökohtina toimenpide-ehdotuksille ovat paikan historia sekä sen nykytilanne ja toiminnot. Erityisesti kasvillisuutta pitää harventaa ja uudistaa.

Kiinteistöpäällikkö Esko Korhonen kertoo, että maisemaselvityksen pohjalta laaditaan pitkän tähtäimen hoito-ohjelma, jonka toteutumista valvoo Seminaarinmäen suojelutyöryhmä. Työryhmässä on edustus Museovirastosta, Alvar Aalto Museosta, Keski-Suomen Museosta, Senaatti-kiinteistöistä ja Jyväskylän yliopistosta.

- Alueen tuleva omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy sitoutetaan ohjelmaan mukaan heti alusta alkaen. Ohjelman tarkemmasta sisällöstä tiedotamme erikseen syksyllä, Korhonen jatkaa.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Esko Korhonen, p. 014 260 1101, esko.korhonen@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto, tilapalvelut

  Seminaarinmäen suojelutyöryhmän jäsenet:
 • intendentti Tommi Lindh, Museovirasto
 • hallintojohtaja Erkki Tuunanen, Jyväskylän yliopisto
 • johtaja Markku Lahti, Alvar Aalto museo
 • museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Keski-Suomen museo
 • johtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt (pj.)
 • Työryhmän sihteerinä toimii asiakaspäällikkö Timo Sarkkinen ja pysyvänä asiantuntija johtaja Esko Kangaskoski Senaatti-kiinteistöistä.

Takaisin yläreunaan!

TALKOOT Ylistönrinteellä 1.6.2009

Kokoonnuimme Hyöky-taideteoksen yläpuolella olevalla tasanteella ja leikkasimme myyräinsyömät taikinamarjapensaat alas ja mietimme, mitä voitaisiin laittaa kasvamaan aukkopaikkaan siperianlillukoiden rinnalle. Työvälineet tarjosi Esko Alm

Lisää kuvia TALKOISTA

Takaisin yläreunaan!

1. JKPY-TALKOOT 1.6.2009 1. JKPY-TALKOOT 1.6.2009

Seminaarinpuisto: 12.10.2008 klo 12 PUU-kävely dosentti Osmo Pekosen johdolla

Ote JKL:n kaupungin sivulta 12.10.2008:

JKPY Jyväskylän kaupungin kotisivulla 2008

Takaisin yläreunaan!

12.10.2008 Seminaarinpuistossa: Cygnaeuksen tammella 12.10.2008 Seminaarinpuistossa: kotipihlaja, hieskoivu...
Cygnaeuksen tammelta kotipihlajan luo... Valokuvat: © Esko Alm, 12.10.2008

Mattilanniemi: 19.8. klo 18 yhdessä Suomen Ruususeuran ja Jyväskylän Puutarhaseuran kanssa!

Ote JKL:n Puutarhaseuran sivulta 18.8.2008:

Jyväskylän Puutarhaseura 2008 (132K)

Takaisin yläreunaan!

19.8.2008 Mattilanniemessä: punasaarni (80K) 19.8.2008 Mattilanniemessä: amerikanjalopähkinä (80K) 19.8.2008 Mattilanniemen kotikatajia: maljamainen, pylväsmäinen, munanmuotoinen, pystykasvuinen, kääpiö, 'Virtanen', puu, 'Renttu', pilari, 'Siro'(80K) 19.8.2008 Mattilanniemessä: Dasiphorat kukassa (80K)
Punasaarni, amerikanjalopähkinä, kotikatajia, hanhikkeja... Valokuvat: © Esko Alm, 19.8.2008
JKPY-uutinen Keskisuomalaisessa 17.06.2008 (183K)

Takaisin yläreunaan!

Lue lisää SEMINAARINPUISTOsta 13.5.2008 järjestetyn Flooranpäivän sivuilta!

Katso tallenteita Moniviestimestä!

KUTSU perustavaan kokoukseen 170608 klo 17 (361K)

Takaisin yläreunaan!

Hallitus 2008-2009

  Pertti Pyhtilä, puheenjohtaja
 • Panu Mäkinen, varapuheenjohtaja
 • Eila Elomaa, sihteeri
 • Laura Auerniitty, rahastonhoitaja
 • Anna Sarkkinen, tiedotus
 • Esko Alm
 • Sirpa Haakana
 • Aija Luoma
 • Anu Penttilä
 • Marjatta Uosukainen
 • Tarja Vekkeli
 • Tilintarkastaja: Elina Linnove

Takaisin yläreunaan!

Pertti Pyhtilä <URL: http://www.iki.fi/pyhtila/> 29.1.2010