TEKA ry:n artikkeleita ja tekstejä

 

KONFERENSSIT JA SYMPOSIUMIT

 

 

TEKNOLOGIAKASVATUKSEN KONFERENSSI TURUSSA 29.10-01.11.2004

John Dakers & Wendy Dow:(doc)
Teknologiakasvatuksen tilanne: Euroopan neuvoston näkökulma
William E. Dugger, Jr.:(doc)
Teknologian perustaitojen standardit Yhdysvalloissa oppiaineen tulevaisuuden kannalta
Tapani Kananoja:(doc)
OECD:n teknologiakasvatusprojekti
Tapani Kananoja:(doc)
Uno Cygnaeus ja Venäjä
Jouko Kantola & Pentti Nikkanen:(doc)
Teknologiakasvatuksen / Teknisen työn opetussuunnitelman (2005) kehittäminen Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa
Komarov V. A.:(doc)
Monitasoinen asiantuntijakoulutusjärjestelmä Pietarin Herzenin valtionyliopiston teknologiakasvatuksessa
Yurey Lvov:(doc)
Teknologiakasvatusta Pietarissa
Vladimir Migunov & Petr Petryakov:(doc)
Teknologinen kasvatus Venäjällä: Koulutuksen modernisointi
Matti Parikka & Arto Ojala:(pdf)
Tietoyhteiskunnan haasteita yrittäjyys- ja teknologiakasvatukselle peruskoulussa
Margarita Pavlova:(doc)
Instrumentaalinen vai kehityksellinen teknologiakasvatus: Vertaileva näkökulma
Aki Rasinen:(doc)
Saavatko tytötkin opiskella teknologiaa?
Mark Soobik:(doc)
Teknologiakasvatus Eestissä
Marc J. de Vries:(doc)
Teknologian ja tuotesuunnittelun filosofiaa

 

Turun julkilausuma

Konferenssiesittely

    TEKNOLOGIAKASVATUKSEN SYMPOSIUM HELSINKI & LAHTI, 9.10-12.10.2003

 
Jarkko Alajääski:(doc)
Teknologiakasvatuksen perspektiivejä
Ossi Autio:(doc)
Aihepiiriopetus - Teoriaa ja käytäntöjä
Miia Hast:(rtf)
Teknologiakasvatuksen haasteet perusopetuksen opetussuunnitelma-ajattelulle
Timo Hirvonen:(rtf)
Teknologiakasvatuksen ja avoimen oppimisen mahdollisuuksia
Tapani Kananoja:(doc)
Ympäristöoppi iskunvaimentimena? Ympäristöopin, luonnontieteen ja teknologisen kasvatuksen välisistä suhteista.
Jouko Kantola & Aki Rasinen:(doc)
Teknologiakasvatus käsityönopetuksen kehityksessä
Lauri Kemppinen & Harri Ketamo:(doc)
Teksti visuaalisena elementtinä
Miika Lehtonen:(doc)
Tieto- ja viestintätekniset välineet osana perinteisiä työvälineitä sekä osin uudentyyppisinä ajattelun työvälineitä teknisessä työssä ja teknologiakasvatuksessa
Matti Parikka:(rtf)
Teknologiakasvatus tutkimuskohteena
Jukka Raulamo:(doc)
Teknologiakasvatuksen käytäntöjä Pornaisten yläasteella
 

 

Muut tekstit

 

  Miika Lehtonen:(doc)
  Verkko-orientoitu opiskelu simulaatioilla
  W.E. Dugger Jr. & N. Naik (käännös: Tapani Kananoja):(pdf)
  Teknologiakasvatuksen ja ja koulutusteknologian välisten väärinkäsitysten pohdintaa
  Matti Parikka:(pdf)
  Teknologiakasvatus tutkimuskohteena
  Tapani Kananoja:(html)
  Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistyksen tekstisivuista
  TEKA:n työryhmä:(pdf)
  Yleissivistävän koulun teknologisesta kasvatuksesta Suomessa
  TEKA:n työryhmä:(pdf)
  Tekniikan opetuksesta ja teknologiakasvatuksesta muiden maiden yleissivistävissä kouluissa
  John P. Williams (käännös: Tapani Kananoja):(html)
  Oppiaineiden yhteistyöstä
  Tapani Kananoja:(html)
  Suomen teknologisesta kasvatuksesta
  Tapani Kananoja:(html)
  Teknologia, yhteistyötäkö?
  Tapani Kananoja:(html)
  Teknologia tiedonalana
  Jouko Kantola:(html)
  Käsityönopetuksen kehittyminen teknologiakasvatukseksi Jyväskylän yliopistossa
  Matti Parikka:(html)
  Pedagogisia näkökulmia teknologiakasvatuksen lähtökohdiksi koulussa
  TEKA:n työryhmä:(doc)
  Teknologisen perussivistyksen standardit. Teknologiakasvatuksen sisällöt luokille 0-12 Yhdysvalloissa
  Tapani Kananoja:(doc)
  JISTEC-seminaari 1996
  TEKA:(doc)
  Teknologista kasvatusta käsitelleitä suomalaisia väitöskirjoja 1989 lähtien
  http://www.jyu.fi/kastdk/okl/tekninentyo/teka/tekstit.html
  Pasi Ikonen paikonen@edu.jyu.fi