Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys ja sen kotipaikka on Helsinki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia:

  1. Yleissivistävässä koulussa opetettavan teknologisen opetuksen ja opettajien ammattitaidon kehittämiseksi.
  2. Yhteyksien ylläpitämiseksi sekä koti- että ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin.
  3. Alan tutkimustoiminnan kehittämiseksi.
  4. Hyvän yhteishengen, yhteenkuuluvuuden ja verkostoitumisen edistämiseksi alalla toimivien keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausontoja ja voi käydä neuvotteluja.
  2. Suorittaa tutkimusta ja laatii selvityksiä.
  3. Julkaisee jäsentiedotetta ja vuosikirjaa sekä voi julkaista oppimateriaaleja ja muita painotuotteita.
  4. Järjestää tiedotustoimintaa.
  5. Järjestää kokouksia. kursseja, näyttelyjä sekä esitelmä- ja luentotilaisiiksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

Kantaa jäsenmaksuja, myy julkaisuja ja palveluja sekä voi suorittaa varojen keräystä, järjestää arpajaisia tai myyjäisiä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, myöntää apurahoja sekä hankkia kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Tarvittaessa järjestö hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

http://www.jyu.fi/kastdk/okl/tekninentyo/teka/saannot.html
Pasi Ikonen paikonen@edu.jyu.fi