Linkkejä

Aikakauskirjoja ja muuta kirjallisuutta

Aikakauskirja TEKNOLOGIAKASVATUS online Teknologiakasvatus
ICON Innovation Curriculum Online Network

Teknisen työn/teknologiakasvatuksen järjestöjä

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.
TAO r.y.(Teknisten aineiden opettajat)
ITEA (International Technology Education Association)
Teknologiakasvatuksen keskus TEKNOKAS

Teknisen työn/teknologiakasvatuksen opetus

Jyväskylän yliopiston OKL:n tekninen työ/teknologiakasvatus
Kajaanin OKL:n teknologiakasvatus
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen teknisen työn aineenopettajakoulutus
Lapin yliopiston OKL:n tekninen työ/teknologiakasvatus
TEKNOLOGIAKASVATUS NYT! – projektin kotisivut

Linkkikokoelmia

Teknologiakasvatuksen sivuaineopiskelijoiden v.2001 keräämiä linkkejä
http://www.jyu.fi/kastdk/okl/tekninentyo/teka/linkit.html
Pasi Ikonen paikonen@edu.jyu.fi