Kuvia

Katse tulevaisuuteen - Jyväskylä 29.9.-30.9.2001
Kuvia Jyväskylässä järjestetystä -Katse tulevaisuuteen- konferenssista.
http://www.jyu.fi/kastdk/okl/tekninentyo/teka/kuvat/index.html
Pasi Ikonen paikonen@edu.jyu.fi