English pages Flag of Great Britain

Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys

TEKA r.y.

Ajankohtaista

Aikakauskirja TEKNOLOGIAKASVATUS online

Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys

Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys -TEKA- on Suomen teknologiakasvatuksen kehittämistä ja tutkimusta ajava järjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1999 huolehtimaan teknologiakasvatuksen tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä ja kehittämisestä.

Yhdistyksen tavoitteet

  1. Yleissivistävässä koululaitoksessa opetettavan teknologisen opetuksen ja opettajien ammattitaidon kehittämiseksi
  2. Yhteyksien ylläpitäminen sekä koti- että ulkomaisiin vastaaviin järjestöihin
  3. Alan tutkimustoiminnan kehittäminen
  4. Hyvän yhteishengen, yhteenkuuluvuuden ja henkisen kunnon edistämiseksi alalla toimivien keskuudessa

Tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistys:

  1. Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja ja voi käydä neuvotteluja
  2. Suorittaa tutkimusta ja laatii selvityksiä
  3. Julkaisee jäsentiedotetta ja vuosikirjaa sekä voi julkaista oppimateriaaleja ja muita painotuotteita
  4. Järjestää tiedotustoimintaa
  5. Järjestää kokouksia, kursseja, näyttelyjä sekä esitelmiä- ja luentotilaisuuksia

http://www.jyu.fi/kastdk/okl/tekninentyo/teka/teka.html
Tekijät: Teknisen työn/teknologiakasvatuksen sivuaineopiskelijat (J-M Latvala, H Isoluoma, A Rantala, A Joensuu) 31.10.2001
Pasi Ikonen paikonen@edu.jyu.fi viimeisin päivitys 23.2.2005