Research Page

This page is a summary of my research activities. Here are some links to my hierarchical membership within container objects: Paavo Nieminen, Department of Mathematical Information Technology, Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä, City of Jyväskylä, Finland.

Current status

Defended the thesis on December 9th, 2016, leading to the inevitable graduation. Links:

Codes

I will publish source codes to accompany my research articles here:

List of Publications and Presentations

Articles in refereed journals

Conference papers

(konferenssijulkaisut)

Reports in the series of our own department

(Julkaisut laitoksemme raporttisarjassa)

Travel reports

2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2010), July 18--23, 2010, Barcelona

The Spanish sun was burningly hot. Perhaps the only thing hotter than the sun were the ladies. This was the second time I had the opportunity to participate in the WCCI, and the event didn't fail on this time either. This year I even had an actual contributed article which will be published in the proceedings. I presented the work as a poster, which, as an after-thought, was a very good form: for the whole three hours of the Monday morning poster session there were groups and individuals carefully examining the poster, asking questions and giving valuable advice on how to improve the research in the future. I am grateful to everyone who visited my part of the wall. I tried to return the favor during the conference by visiting as many posters of others as I could. But please, why did I find so many posters without anyone standing by them!? After all, it was written in the session guidelines that you'd have to be there to answer questions during your session!

Posters were easy to find and it was easy to learn from them what the research goals and methods had been. But in a conference with more than a dozen parallel sessions, I find it quite hard to find the room where the most interesting oral speech is taking place. It doesn't help that the abstracts and time tables were available no earlier than the beginning of the conference. Nevertheless, I found some sessions of interest, and with the keynotes, posters (and evenings at Barceloneta) I did manage to come back with increased knowledge, many new contacts, and highly increased motivation to continue my PhD studies on the neural computation topics.

International Conference on Adaptive and Natural Computing Algorithms, (ICANNGA'09), 23-25 April, 2009, Kuopio, Finland

It was surprisingly warm and sunny in Kuopio, considering the time of year in Finland. Needless to say, the ladies were beautiful ("positive girls", as they say in Taiwan; thank you Chao-Wei for this information). I presented a paper regarding some of the ideas that have been emerging lately from our department's study on neural network training. Atmosphere of the conference was enjoyable, and it was scientifically interesting. I'm probably not the only one for whom the absolute highlight was the inspiring talk by Kevin Warwick, with rat neurons controlling a robot. Of course, Pawel's half-cheetah was inspiring as well :-). I shall cut this short with the expression of gratitude to the organisers, all the participants, and new friends. See you next time.

2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI2008), June 1--6, 2008, Hong Kong

In Hong Kong, it was warm enough, and the ladies were beautiful. I was there because of the Competition programme. I took part in the Ford Challenge (my presentation slides are found here), but I found the other competitions and presentation sessions very nice as well. Another wonderful thing was the panel sessions where the top researchers were discussing, for example, what Computational Intelligence actually means. It is nice to be working on a field that is not yet completely structured. It keeps your mind busy in philosophy as well as the hard computational stuff. I want to thank all the people at WCCI2008 for enlightening conversations; I feel like I learned a lot. Now I have proper names and keywords for stuff that I wanted to learn more about, but had no time to look for the keywords (Local Models and Ensemble methods, to name a couple). And this was also a wonderful kick-start to the current research project where we do data mining using neural networks (and other CI methods).

Special acknowledgement to my department for funding the trip, and by name to prof. Tommi Kärkkäinen for encouraging me to take part in the Ford Challenge. As an afterthought, I should have also participated in the time serie / forecasting competition, but we have to spare some challenges for the future.

8th SIAM Conference on Optimization, May 15--19, 2005, Stockholm

(This travel report is in Finnish only.)

Tukholmassa paistoi aurinko ja naiset olivat kauniita. SIAMin optimointikonferenssi Stockholm City Conference Centerissä, Norra Latinissa, oli ensimmäinen tieteellinen massatapaaminen, johon olen osallistunut (mikäli järjestelyavustajuutta ECCOMAS-konferenssissa 2004 ei lasketa). Kokemus neljän ja puolen sadan tiedeihmisen joukossa oli mielenkiintoinen ja ensimmäisenä kertana uutuuden viehätyksen värittämä.

Ilman vertailukohtaa en halua arvioida konferenssin järjestelyjä puoleen tai toiseen kuten kokeneemmat kollegani. Kieltämättä konferenssimateriaalin jako muovikasseissa kuulostaa minustakin hiukan turhalta säästämiseltä. Ja pipari kahvin keralla olisi lämmittänyt mieltä väliajoilla.

Tieteellinen anti

Monista esityksistä en voi väittää ymmärtäneeni paljoakaan; itse asiassa oli opettavaista havaita, kuinka vähän olen ehtinyt sisäistää omaan alaan liittyvää ymmärrystä. Tuntuu, että "oikeat tiedehenkilöt" tiesivät jo melkein kaiken omasta ja naapurin erikoisalasta niin että kykenivät aina esittämään järkeviä kysymyksiä ja kommentteja. Siinä olisi tavoitetta itsellekin. Toisaalta olen pyrkinyt suuntaamaan omaa katsantoani sovellusohjelmakehitykseen ja järjestelmäsuunnitteluun, eikä varsinainen matemaattinen optimointimenetelmien kehitys ole ollutkaan varsinaisesti fokuksessani. En siis pidä kynnyskysymyksenä sitä, että osa esityksistä jäi ymmärtämättä. Keskityin haalimaan vaikutteita konferenssissa olemisesta: kuinka toimitaan, tutustutaan kollegoihin ja esitetään oman työn tuloksia. Ymmärtäisin näiden olevan alasta riippumatta tärkeitä taitoja.

Omasta työtaustastani johtuen antoisimpia kuulemiani esityksiä olivat monitieteisten optimointiympäristöjen ja -sovellusten kuvaukset, joita pilkahteli konferenssin aikana useissa eri sessioissa. Mieleen jäi, että maailmalla ollaan alalla yleisesti ottaen hyvin paljon edellä meitä Jyväskylän eläjiä. Toki voi lohduttautua sillä, että edistyneiden työkalujen kehittäjillä on takanaan suuria yrityksiä ja siten oletettavasti myös hieman suuremmat resurssit kuin meikäläisillä. Joka tapauksessa "multidisciplinary" optimointisovellukset ja -työkalut näyttävät olevan nykypäivänä myötätuulessa kysynnän osalta -- oma työni Numertimen ja NIMBUSin liittämisessä on siis käsitellyt muidenkin mielestä hyödyllistä ja ajankohtaista aihetta.

Mielenkiintoisin konferenssin tieteellisestä annista oli keskiviikon sessio Optimization in Interactive Symbolic/Numeric Environments, jossa Maple ja Mathematica -ohjelmistojen edustajat demonstroivat reaaliajassa työkalujensa optimointiominaisuuksia. Optimin löytyminen satojen desimaalien tarkkuudella oli vaikuttava temppu, mutta käytännön hyötyä moisesta jäin pohtimaan. Teollisuudessa kun usein neljä tai viisi desimaalia riittää ...

Muita positiivisia kokemuksia

Positiivinen jäännös matkasta on tutustuminen muutamaan monitavoiteoptimoinnista jatko-opintojaan aloittavaan ulkomaalaiseen. Matkan muistoja vertailtuamme jätämme keskusteluyhteyden auki tulevaisuutta varten. Väittävät, että kansainvälinen verkottuminen on tärkeää, ja ilman muuta yksi sopiva lähtökohta on suurin piirtein samassa tutkijanelämän vaiheessa oleva vertaisporukka. Toki itse suunnittelen pientä alanvaihdosta, mutta monitieteisyydestäpä en luopuisi koskaan, ja siksi pidän hyvänä asiana optimointi-ihmisten tuntemista riippumatta omista jatkokuvioistani.

Jännittävä ja opettavainen kokemus oli konferenssi-istunnon puheenjohtajana toimiminen. Alunperin kuullessani, että arpa oli osunut kohdalleni, olin huolissani arvovaltakysymyksestä: tulisin olemaan "chairman" sessiossa, jossa puhuisi kumpikin omista ohjaajistani sekä muita pitkän linjan tieteentekijöitä. Itse olisin nuori perusopiskelija, sintti petokalojen joukossa. Tilaisuudessa kuitenkin ilmeni, ettei puheenjohtajuus sen kummempaa ollut. Arvovalta määrittyi oikein hyvin roolin perusteella ilman taustojen tai virka- tai muunkaan iän vaikutusta. Istuntoni nimi oli "Multicriteria/Pareto Optimization"; se oli ns. contributed-sessio, jossa oli varattu kullekin esitykselle 15 minuuttia sekä viisi minuuttia kysymyksille ja kommenteille.

Keltanokkana unohdin hätäpäissään toivottaa läsnäolijat tervetulleeksi istunnon alussa, vaikka olin edellisenä iltana miettinyt sanatkin valmiiksi. Myöskään en tilanteen tullessa kyennyt esittämään mitään kysymystä esityksestä, josta yleisö ei omatoimisesti kysynyt (tämähän ilman muuta kuuluisi puheenjohtajan rooliin). Aivan lopuksi onneksi muistin kiittää läsnäolijoita ja puhujia, joten yksi kohta protokollasta sujui suunnitellusti. Ehkäpä ensi kerralla koko tilanne on paremmin hanskassa. Istunnossani pysyttiin hyvin aikataulussa huolellisesti valmisteltujen esitysten ansiosta, eikä ketään tarvinnut hoputtaa lopettelemaan ennen aikojaan.

Miksi ylipäätään siellä olimme

Itse käytin 15 minuutin esitysaikani kuvaillen tuotoksineen NIMBUS-projektin < http://nimbus.it.jyu.fi/> osiota Num-NIMBUS, jossa olin mukana puolentoista vuoden ajan 2003--2005. Läsnäolijat eivät nukkuneet, ja sain jopa vastata muutamaan kysymykseen tilaisuudessa sekä myöhemmin käytävällä kahvikupin ääressä. Ensimmäinen esiintyminen tiedeympyröissä on nyt tehty. Katsotaan, minkä alan tuloksia sitten seuraavan kerran esitellään ja missä päin maailmaa.

Kiitokset matkaan liittyen

Matkakulut maksoi Tekes-projekti ja tietotekniikan laitos.

( Matkaseurue, puolikas Optimointiryhmä Jyväskylän yliopistosta, osoittautui tutkimushenkiseksi myös optimointimenetelmien ulkopuolella, joten Tukholman paikallis(yö)elämä ja postit ehdittiin jossain määrin tarkistaa samoin kuin lauttaliikennöinnin tarjoamat matkustuksen lisämahdollisuudet. Henki oli hyvä "luokkaretken" alusta loppuun, ja tiimellyksessä syntyneet inside-jutut muistettaneen pitkään. Jopa hätäpäissään laskevalla rampilla, ilman työstettävää materiaalia, postissa ollen. Johtopäätöksenä: Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos ansaitsee erityiskiitoksen työilmapiirinsä johdosta!)

Etusivulle | Homepage in English

Paavo Nieminen <nieminen@jyu.fi>