Kurssin logoksi tarkoitettu kuva on generoitu komentoriviohjelmalla.
-- Etusivu -- Opettajat Videonootti  

ITKA203 Käyttöjärjestelmät --- kevät 2018 --- Yleistä tietoa kurssista

Tervetuloa opiskelemaan käyttöjärjestelmien perusteita, IT-alan teknisemmissä tehtävissä toimittaessa elintärkeätä ja muissakin yhteyksissä hyödyllistä perustietoa. Kurssista sanottua: JYUn kurssin luennot olivat ehkä parhaiten toteutettu luentosarja mihin olen tähän mennessä törmännyt, joten en aivan hirveästi kehittämisehdoituksia keksi. Eniten luentoja seuratessa auttoi se että näytöllä tapahtui kokoajan jotain eikä vain näkynyt jotain masentavaa powerpoint-diaa. -- toisen suomalaisen korkeakoulun opiskelija, joka seurasi JY:n kurssivideoita oman kurssisuorituksensa tueksi.

Only for non-Finnish students: Brief description of passing the course in English (Information is for Spring 2016; we'll update this for 2018, please contact the teacher for details of the English course option.).

HUOM 1/3 2018: Kurssilla on nyt kaksi opettajaa, jotka suorittavat tällä kurssikerralla omaan henkilöstökoulutukseensa (Yliopistopedagogiset opinnot "YPE15") liittyviä opetuskokeiluja. Opetuskokeilujen luonteesta ei ole vielä tarkkaa tietoa kurssin käynnistyessä 14.3.2018. Tämän hetken visiona on oppimista tukeva lisäharjoitustehtävä, joka tehdään ensisijaisesti mikroluokkatehtävänä.

HUOM 2/3 2018: Kurssi laajeni OPS-uudistuksessa yhdellä opintopisteellä konekielisen ohjelmoinnin aihepiirin osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtäväksi tulee noin yksi uusi pakollinen harjoitustehtävä, jonka työmääräksi arvioidaan tuo 27 tuntia. Myös tämän lisäharjoituksen määrittely on kesken kurssin käynnistyessä 14.3.2018.

HUOM 3/3 2018: Demopalautusjärjestelmä on vielä 14.3.2018 testausvaiheessa. Demoja kannattaa alkaa tekemään vaikka heti, mutta niiden palauttaminen ja tarkastaminen tulee mahdolliseksi vasta hetki kurssin alun jälkeen.

Pyydämme edellämainittujen seikkojen vuoksi malttia kurssin lopullisen määrittelyn suhteen - teemme kurssiin uudistuksia täysillä sitä tahtia kuin työpäiviin mahtuu! Ilmoittelemme heti, kun ilmoitettavaa on. Kurssin voi aloittaa aiemmin hyväksi havaitusta ensimmäisestä harjoitteesta eli demo1:stä vaikka heti 14.3.2018 illalla.

Kaikki suomenkieliseen kurssiin liittyvä löytyy seuraavien linkkien ja palveluiden takaa:

Tärkeätä ennakkotietoa ennen kurssin alkua!

Tässä vaiheessa, kun vielä on mahdollista tasapainottaa oman kevääsi opintosuunnitelmaa, pyydän varmistamaan, että kurssi sopii omaan suunitelmaasi. Huomioithan erityisesti seuraavat asiat:

Muita asioita:

Byrokratia lyhyesti

Kurssin laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tunnin työmäärää. Yritämme pitää itsemme ja opiskelijat sopivan kiireisenä kevään neljännen periodin ajan. Ensimmäinen tenttikerta on 16.5.2018 klo 16:15 (viimeinen luentokerta), jolloin toivottavasti suurin osa saa kurssin suoritettua alta pois. Ei tarvitse erillistä ilmoittautumista - tulet vaan ja teet tentin. Yliopiston opetuksessa on pääsiäistauko 26.3.-2.4.2018. Kurssi sijoittuu näin ollen noin 8-9 aktiivisen viikon ajalle, joten sen parissa tulisi käyttää viikossa keskimäärin 15-17 tuntia (luennot, harjoitteet, materiaalin selailu ja asioiden ymmärtäminen) ja lopuksi istua vielä se max. neljä tuntia tentissä. Kyllä, maanantai 30.4.2018 on vappuaatto, ja silloin on luento klo 16-18. Saa tulla haalarit päällä valmiina siirtymään vapunviettoon.

Tentistä on kaksi uusintaa IT-tiedekunnan kesän yleisinä tenttipäivinä: 6.7.2018 ja 17.8.2018. Ilmoittautuminen uusintoihin Korpin kautta normaalisti. Toivoisin, että mahdollisimman moni yrittäisi tenttiä heti ensimmäisessä tai viimeisestään toisessa istunnossa.

Vaatimukset ja arvostelu

Kurssin suorittamiseksi on vastattava tenttiin, ja sitä ennen täytyy tehdä ja palauttaa pakolliset demot. Arvostelu tulee perustumaan tenttitulokseen (johon voi saada bonuspisteitä lisätehtäviä tekemällä). Tentin maksimipistemäärä on 24. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään puolet tenttipisteistä eli 12 pistettä. Bonukset eivät vaikuta läpäisyrajaan!

Tentin kysymystyypit ja yleinen rakenne eli ns. "tärpit" julkaistaan viimeistään 144 tuntia ennen ensimmäistä tenttikertaa.

Demot ja ohjaustilaisuudet

Tekemällä oppii, joten kurssilla on käytännön harjoitteita. Ne tulevat olemaan pääosin samat kuin kurssilla aiemmin käytetyt harjoitukset, mutta muutoksia, selvennyksiä tai vaihtoehtoisia tehtävämuotoja saattaa aina tulla mukaan. Palautukset saa aina tehdä sen version mukaisesti, joka on palautuspäivänä ollut julkaistuna.

Demoista osa on pakollisia kurssin suorittamiseksi (ne muodostavat eräänlaisen harjoitustyökokonaisuuden). Tehtävät suoritetaan ja palautetaan sähköisesti.

(Oletus, saattaa muuttua:) Muutamia ohjattuja demotilaisuuksia tarjotaan mikroluokissa kurssin alkuvaiheessa. Tarkoitus on lähinnä tarjota "henkistä tukea" ja "ryhmän tuomaa turvaa" alkuun. Myöhemmässä vaiheessa kurssia voi varata henkilökohtaisia ohjausaikoja tarpeen mukaan. Kokemus on osoittanut, että tehtävät ovat omatoimisesti tehtävissä, kuten ne on suunniteltukin, joten yhteiset mikroluokkasessiot ovat olleet resurssihukkaa. Nyt luentokurssin aikana kuitenkin siis tarjotaan henkilökohtaista lisäohjausta niille, jotka sitä tarvitsevat. Palautuksissa havaittuihin yleisiin ja/tai pahimpiin virheisiin tai ongelmiin puututaan yhteisten luentojen puitteissa.

Osaamistavoitteet ja kirjallisuus

Osaamistavoitteiden ajantasaisin versio on materiaalirepositorion juuressa. Jokin aiempi vedos on tämän linkin takana. Pääasiallinen oppikirja on William Stallingsin "Operating Systems: Internals and Design Principles". Kirjan hankinta ei tietenkään ole välttämättömyys - luentomuistiinpanot ynnä muu välttämätön tulee kurssin kuluessa nettiin saataville (pienoisella viiveellä mutta kohtalaisen pian kunkin luennon jälkeen, jos vanhat merkit pitävät paikkansa). Neljän opintopisteen kurssilla ehditään joka tapauksessa sipaista 800 sivun oppikirjan sisällöstä korkeintaan 10-15% sieltä täältä poimien. Jonkin verran tulee myös lisämateriaalia, jota em. kirja ei käsittele.

Kurssin keskiössä on lähinnä käyttöjärjestelmän ytimen tehtävät, ja keskitymme linux-ytimeen, mm. koska se on yleisesti tunnettu, suomalaista alkuperää ja lähdekoodeineen saatavilla. Tasapuolisuuden nimessä saatamme kerran tai pari mainita myös Windows-nimisen käyttöjärjestelmän, joka lienee jossain määrin markkinajohtajan asemassa mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmänä.

Luennoista pyritään tekemään käytännönläheisiä, motivoivia ja teoriaa esimerkkien kautta havainnollistavia. (sen verran kuin suinkin osataan...)


Viimeksi kajottu 2018-08-29.

(Validoi sivu WDG:n validaattorilla)