Kurssin logoksi tarkoitettu kuva on generoitu komentoriviohjelmalla.
-- Etusivu -- Opettajat Videonootti  

ITKA203 Käyttöjärjestelmät --- kevät 2015 --- Yleistä tietoa kurssista

Tervetuloa opiskelemaan käyttöjärjestelmien perusteita, IT-alan teknisemmissä tehtävissä toimittaessa elintärkeätä ja muissakin yhteyksissä hyödyllistä perustietoa. Kaikki kurssiin liittyvä löytyy seuraavien linkkien ja palveluiden takaa:

Tärkeätä ennakkotietoa ennen kurssin alkua!

Tässä vaiheessa, kun vielä on mahdollista tasapainottaa oman kevääsi opintosuunnitelmaa, pyydän varmistamaan, että kurssi sopii omaan suunitelmaasi. Huomioithan erityisesti seuraavat asiat:

Muita asioita:

Byrokratia lyhyesti

Kurssin laajuus on 4 op, mikä tarkoittaa 108 tunnin työmäärää. Yritän pitää itseni ja opiskelijat sopivan kiireisenä kevään neljännen periodin ajan. Ensimmäinen tenttikerta on 20.5.2015, jolloin toivottavasti suurin osa saa kurssin suoritettua alta pois. Yliopiston opetuksessa on pääsiäistauko 30.3.-6.4.2015 (viikko 14). Kurssi sijoittuu näin ollen kahdeksan aktiivisen viikon ajalle, joten sen parissa tulisi käyttää viikossa keskimäärin 13 tuntia (luennot, harjoitteet, materiaalin selailu ja asioiden ymmärtäminen) ja lopuksi istua vielä se max. neljä tuntia tentissä.

Tentistä on kaksi uusintaa, 12.6.2015 ja 10.7.2015. Toivoisin, että mahdollisimman moni yrittäisi tenttiä heti ensimmäisessä tai viimeisestään toisessa istunnossa. Korostan, että kurssi on mitä luultavimmin suoritettava kokonaan uudelleen joskus myöhemmin, ellei vielä 10.7.2015 pääse läpi.

(Huomautus ns. "varttuneille" opiskelijoille: ITKA203 ei sovellu samaan tutkintoyhdistelmään muinoisten samaa aihepiiriä käsitelleiden kurssien "Käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne" tai "Käyttöjärjestelmien perusteet" (TIE221) kanssa!)

Vaatimukset ja arvostelu

Kurssin suorittamiseksi on vastattava tenttiin, ja sitä ennen täytyy tehdä ja palauttaa pakolliset demot. Arvostelu tulee perustumaan tenttitulokseen (johon voi saada bonuspisteitä lisätehtäviä tekemällä). Tentin maksimipistemäärä on 24. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään puolet tenttipisteistä eli 12 pistettä. Bonukset eivät vaikuta läpäisyrajaan!

Tentin kysymystyypit ja yleinen rakenne eli ns. "tärpit" julkaistaan viimeistään 144 tuntia ennen ensimmäistä tenttikertaa. Tänä vuonna tentin muotoa on tarkoitus muuttaa ratkaisevasti aiemmista vuosista, vaikka sisältö on luonnollisesti sama kuin aiemmin käytetyissä ja julkaistuissa kysymyksissä.

Demot ja ohjaustilaisuudet

Tekemällä oppii, joten kurssilla on käytännön harjoitteita. Ne tulevat osittain mukailemaan aiemmin kurssilla käytettyjä harjoituksia, mutta muutoksia, selvennyksiä ja uusia tehtäviä toivottavasti tulee mukaan.

Demoista ainakin osa on pakollisia kurssin suorittamiseksi (ne muodostavat eräänlaisen harjoitustyökokonaisuuden). Tehtävät suoritetaan ja palautetaan sähköisesti.

(Oletus, saattaa muuttua:) Ohjattuja demotilaisuuksia tarjotaan mikroluokissa, alkaen viimeistään toisesta kurssiviikosta. Tilaisuuksiin on erillinen ilmoittautuminen kuhunkin sessioon. Edellisenä päivänä klo 12 tulee olla vähintään kaksi ilmoittautunutta, että sessio pidetään. Paikan päällä tarjotaan ohjausta tehtäviin, ja ohjaajalta voi kysyä kaikesta kurssiin liittyvästä. Läsnäolopakkoa ei ole.

Osaamistavoitteet ja kirjallisuus

Osaamistavoitteiden ajantasaisin versio on materiaalirepositorion juuressa. Jokin aiempi vedos on tämän linkin takana. Pääasiallinen oppikirja on William Stallingsin "Operating Systems: Internals and Design Principles". Kirjan hankinta ei tietenkään ole välttämättömyys - luentomuistiinpanot ynnä muu välttämätön tulee kurssin kuluessa nettiin saataville (pienoisella viiveellä mutta kohtalaisen pian kunkin luennon jälkeen, jos vanhat merkit pitävät paikkansa). Neljän opintopisteen kurssilla ehditään joka tapauksessa sipaista 800 sivun oppikirjan sisällöstä korkeintaan 10-15% sieltä täältä poimien. Jonkin verran tulee myös lisämateriaalia, jota em. kirja ei käsittele.

Kurssin keskiössä on lähinnä käyttöjärjestelmän ytimen tehtävät, ja keskitymme linux-ytimeen, mm. koska se on yleisesti tunnettu, suomalaista alkuperää ja lähdekoodeineen saatavilla. Tasapuolisuuden nimessä saatamme kerran tai pari mainita myös Windows-nimisen käyttöjärjestelmän, joka lienee jossain määrin markkinajohtajan asemassa mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmänä.

Luennoista pyrin tekemään käytännönläheisiä, motivoivia ja teoriaa esimerkkien kautta havainnollistavia. (sen verran kuin suinkin kykenen...)


Viimeksi kajottu 2015-08-04.

(Validoi sivu WDG:n validaattorilla)