Kurssin logoksi tarkoitettu kuva on generoitu komentoriviohjelmalla.
-- Etusivu -- Materiaali Luennot Opettajat  

ITKA203 Käyttöjärjestelmät --- kevät 2014 --- Yleistä tietoa kurssista

Tervetuloa opiskelemaan käyttöjärjestelmien perusteita! Se on IT-alalla elintärkeätä perustietoa. Tälle sivulle kertyy kevään 2014 kurssi-ilmentymään liittyviä tiedotteita ja materiaalia sitä mukaa kuin kurssi etenee. Kiireisimmät voivat seikkailla kesän 2011 kurssin sivustolla, sillä tästä kerrasta muodostunee samankaltainen paitsi tietysti kaikin puolin selkeämpi ja parempi...

Viimeisin tieto aikatauluista ja paikoista on aina kurssin Korppi-sivulla.

Byrokratia lyhyesti

Kurssin laajuus on 4 op, mikä tarkoittaa 108 tunnin työmäärää. Yritän pitää itseni ja opiskelijat sopivan kiireisenä kevään neljännen periodin ajan. Ensimmäinen tenttikerta on 21.5.2014, ja toivottavasti suurin osa saa kurssin sinä päivänä suoritettua alta pois. Yliopiston opetuksessa on pääsiäistauko 14.-18.4.2014 (viikko 16). Kurssi sijoittuu näin ollen kahdeksan aktiivisen viikon ajalle, joten sen parissa tulisi käyttää viikossa keskimäärin 13 tuntia (luennot, harjoitteet, materiaalin selailu ja asioiden ymmärtäminen) ja lopuksi istua vielä se max. neljä tuntia tentissä.

Tentistä on kaksi uusintaa, 11.7.2014 ja 15.8.2014. Toivoisin, että mahdollisimman moni yrittäisi tenttiä heti ensimmäisessä tai viimeisestään toisessa istunnossa. Korostan, että kurssi on mitä luultavimmin suoritettava kokonaan uudelleen joskus myöhemmin, ellei vielä 15.8.2014 pääse läpi.

(Huomautus ns. "varttuneille" opiskelijoille: ITKA203 ei sovellu samaan tutkintoyhdistelmään muinoisten samaa aihepiiriä käsitelleiden kurssien "Käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne" tai "Käyttöjärjestelmien perusteet" (TIE221) kanssa!)

Vaatimukset ja arvostelu

Kurssin suorittamiseksi on vastattava tenttiin, ja sitä ennen täytyy tehdä ja palauttaa muutama pakollinen demo. Arvostelu tulee perustumaan tenttitulokseen (johon vapaaehtoisista demoista voi saada bonuspisteitä). Tentin maksimipistemäärä on 24. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään puolet tenttipisteistä eli 12 pistettä. Demoilla kerättävät bonukset eivät vaikuta läpäisyrajaan!

Tentin kysymystyypit ja yleinen rakenne eli ns. "tärpit" julkaistaan viimeistään 144 tuntia ennen ensimmäistä tenttikertaa. Toivottavasti tärpit tänä vuonna uudistuvat aiempien vuosien loppuunkalutuista kysymyksistä.

Demot ja ohjaustilaisuudet

Tekemällä oppii, joten tälläkin kurssilla tullaan tarjoamaan käytännön harjoitteita. Kevään 2014 ensimmäiset demot julkaistaan viikolla 13, ja muut demot kevätperiodin mittaan. Ne tulevat osittain mukailemaan kesän 2011 harjoituksia, mutta muutoksia, selvennyksiä ja uusia tehtäviä toivottavasti tulee mukaan. Demot julkaistaan muun kurssimateriaalin ohessa.

Demoista osa on pakollisia kurssin suorittamiseksi (ne muodostavat eräänlaisen harjoitustyökokonaisuuden). Tehtävät suoritetaan ja palautetaan sähköisesti.

Ohjattuja demotilaisuuksia tarjotaan mikroluokissa, alkaen maanantaista 24.3.2014. Tilaisuuksiin on erillinen ilmoittautuminen kuhunkin sessioon. Edellisenä päivänä klo 12 tulee olla vähintään kaksi ilmoittautunutta, että sessio pidetään. Paikan päällä tarjotaan ohjausta tehtäviin, ja ohjaajalta voi kysyä kaikesta kurssiin liittyvästä. Läsnäolopakkoa ei ole.

Oppimistavoitteet ja -materiaali

Mitä opetellaan? Tässäpä esimerkki listasta, jonka asioita olisi tarkoitus käydä läpi, jossakin hyödyllisessä järjestyksessä, sen verran kuin 4 op:n kurssiin mahtuu. Pääasiallinen oppikirja on William Stallingsin "Operating Systems: Internals and Design Principles". Kirjan hankinta ei tietenkään ole välttämättömyys - luentokalvot ynnä muu välttämätön tulee kurssin kuluessa nettiin saataville (pienoisella viiveellä mutta kohtalaisen pian kunkin luennon jälkeen, jos vanhat merkit pitävät paikkansa). Neljän opintopisteen kurssilla ehditään joka tapauksessa sipaista 800 sivun oppikirjan sisällöstä korkeintaan 10-15% sieltä täältä poimien. Jonkin verran tulee myös (nettisivulle ja/tai paperikopioina) lisämateriaalia, jota em. kirja ei käsittele.

Kurssin keskiössä on lähinnä käyttöjärjestelmän ytimen tehtävät, ja keskitymme linux-ytimeen, mm. koska se on yleisesti tunnettu, suomalaista alkuperää ja lähdekoodeineen saatavilla. Tasapuolisuuden nimessä saatamme kerran tai pari mainita myös Windows-nimisen käyttöjärjestelmän, joka lienee jossain määrin markkinajohtajan asemassa mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmänä.

Luennoista pyrin tekemään käytännönläheisiä, motivoivia ja teoriaa esimerkkien kautta havainnollistavia. (sen verran kuin suinkin kykenen...)


Viimeksi kajottu 2014-03-25.

(Validoi sivu WDG:n validaattorilla)