Tiedossa on kiva kesäkurssi
-- Etusivu -- Materiaali Luennot About us  

ITKA203 Käyttöjärjestelmät --- kesä 2011

Tervetuloa opiskelemaan käyttöjärjestelmien perusteita! Se on IT-alalla elintärkeätä perustietoa. Tälle sivulle kertyy kesän 2011 kurssi-ilmentymään liittyviä tiedotteita ja materiaalia sitä mukaa kuin kurssi etenee. Kiireisimmät voivat seikkailla kesän 2007 kurssin sivustolla, sillä kesästä 2011 muodostunee samankaltainen paitsi tietysti kaikin puolin selkeämpi ja parempi...

Viimeisin tieto aikatauluista ja paikoista on aina kurssin Korppi-sivulla.

Byrokratia lyhyesti

Kurssin laajuus on 4 op, mikä tarkoittaa 108 tunnin työmäärää. Yritän pitää itseni ja opiskelijat sopivan kiireisenä virallisen kesäopintojakson ajan eli 30.6.2011 asti. Ensimmäinen tenttikerta on 8.7.2011, joten heinäkuun ensimmäinen viikko on vielä aikaa valmistautua siihen. Kurssi sijoittuu näin ollen kuuden viikon ajalle, ja keskimäärin sen parissa tulisi käyttää viikossa noin 17 tuntia (luennot, harjoitteet, materiaalin selailu ja asioiden ymmärtäminen) ja sitten istua vielä hetki tentissä.

Tentin ensimmäinen uusinta on 12.8.2011, joten tarvittaessa sitä varten ehtii preppaamaan, jos ensimmäinen ei mene läpi. Kolmas (ja viimeinen!) tenttikerta järjestetään myöhemmin syksyllä 2011. Kurssista, jos sen läpäisee, saa joka tapauksessa merkinnän kesäkaudelle, joten se soveltuu esim. kesäopintotuen nostamiselle 4op verran. Toivoisin, että mahdollisimman moni yrittäisi tenttiä heti ensimmäisessä tai viimeisestään toisessa istunnossa. Korostan, että kolmannen tentin jälkeen kurssi on mitä luultavimmin suoritettava kokonaan uudelleen joskus myöhemmin, ellei ole päässyt sitä läpi. Siispä onnea matkaan... ja varsinkin lukuintoa lämpimille kesäpäiville.

(Huomautus niille, jotka ovat opiskelleet ns. "kauan": ITKA203 ei sovellu samaan tutkintoyhdistelmään kurssin "Käyttöjärjestelmät ja tietoliikenne" tai "Käyttöjärjestelmien perusteet" (TIE221) kanssa! (Sisältö on käyty läpi näillä aiempina vuosina opetusohjelmassa olleilla kursseilla)).

Vaatimukset ja arvostelu

Kurssin suorittamiseksi on vastattava tenttiin, ja sitä ennen täytyy tehdä ja palauttaa muutama pakollinen demo. Arvostelu tulee perustumaan tenttitulokseen (johon vapaaehtoisesta demosta voi saada bonuspisteitä). Ennakkotiedoissa mainittu harjoitustyö integroidaan tällä kurssikerralla demotehtäviin (jollain tavalla, jonka me kaikki näemme myöhemmin).

Demot ja demotilaisuudet

Tekemällä oppii, joten tälläkin kurssilla tullaan tarjoamaan käytännön harjoitteita. Kesän 2011 ensimmäiset demot julkaistaan viikolla 22, ja muut demot pian sen jälkeen. Ne tulevat mukailemaan kesän 2007 harjoituksia, mutta pieniä muutoksia ja selvennyksiä varmaankin tulee. Suunnitelma on seuraavanlainen:

Demoista osa on pakollisia kurssin suorittamiseksi (ne muodostavat eräänlaisen harjoitustyökokonaisuuden), mutta ne suunnitellaan suoritettaviksi etänä ja palautettaviksi sähköisesti. Ohjattuja demotilaisuuksia tarjotaan kuitenkin mikroluokissa, alkaen torstaista 1.6. - salit Korpissa. Näissä tilaisuuksissa demoihin on mahdollista saada ohjausta paikan päällä, mikä toivottavasti helpottaa ja nopeuttaa tekemistä. Tilaisuuksissa on mahdollista myös kysyä paikalla olevalta ohjaajalta kaikesta kurssiin liittyvästä.

Oppimistavoitteet ja -materiaali

Mitä opetellaan? Tässäpä esimerkki listasta, jonka asioita olisi tarkoitus käydä läpi, jossakin hyödyllisessä järjestyksessä, sen verran kuin 4 op:n kurssiin mahtuu. Pääasiallinen oppikirja on William Stallingsin "Operating Systems: Internals and Design Principles". Kirjan hankinta ei tietenkään ole välttämättömyys - luentokalvot ynnä muu välttämätön tulee kurssin kuluessa nettiin saataville (pienoisella viiveellä mutta kohtalaisen pian kunkin luennon jälkeen, jos vanhat merkit pitävät paikkansa). Neljän opintopisteen kurssilla ehditään joka tapauksessa sipaista 800 sivun oppikirjan sisällöstä korkeintaan 10-15% sieltä täältä poimien. Jonkin verran tulee myös (nettisivulle ja/tai paperikopioina) lisämateriaalia, jota em. kirja ei käsittele. Lisämateriaali tulee toivottavasti olemaan selkeämpää ja yhtenäisempää kuin vuoden 2007 kesäkurssilla.

Kurssin keskiössä on lähinnä käyttöjärjestelmän ytimen tehtävät, ja keskitymme linux-ytimeen, mm. koska se on yleisesti tunnettu, suomalaista alkuperää ja lähdekoodeineen saatavilla. Tasapuolisuuden nimessä saatamme kerran tai pari mainita myös Windows-nimisen käyttöjärjestelmän, joka lienee jossain määrin markkinajohtajan asemassa mikrotietokoneiden käyttöjärjestelmänä.

Luennoista pyrin tekemään käytännönläheisiä, motivoivia ja teoriaa esimerkkien kautta havainnollistavia. (sen verran kuin suinkin kykenen...)


Viimeksi kajottu 2011-06-23.

(Validoi sivu WDG:n validaattorilla)