EUKLIDINEN TASOGEOMETRIA (MATA128) 4op

Kevät 2011


Ajankohtaista

Kesätentit on tarkastettu, ja pisteet löytyvät Korpista. Arvosteluasteikko on sama kuin alla.

Tentit on tarkastettu ja pisteet näkyvät Korpissa. Myös kokonaispisteet, joissa on hyvitys mukana, näkyvät Korpissa. Arvosana määräytyy kokonaispisteistä seuraavasti:
15=1, 18=2, 21=3, 24=4, 27=5.

Tentit palautuvat heti luennoitsijan työmatkan jälkeen kesäkuun alussa. Kesätentin ilmoittautumisaikaa on jatkettu vastaavasti.

Kurssin keskeisiä asioita listattuna.

Laskaripisteet ja niistä saatavat hyvitykset merkitty Korppiin.

Viikolla 19 pidetään vain ti laskariryhmä ti 10.5 klo 14.15-16. Kurssi päättyy siis ti 10.5. Ti 10.5 on luento on kertausta.

Ylimääräinen tentti järjestetään 11.5. Tenttiin tulee ilmoittautua.

Ensimmäisen laskariryhmän laskarit ovat aina ti klo 14.15-16 luokassa MaD380 aikaisemmista Korpin tiedoista poiketen.

Kurssikansio löytyy MaD 3. kerroksen "salakirjastosta" MaD 382.
Kansioon ilmestyvät luentomuistiinpanot ja harjoitustehtävät.

Kirjallisuutta

Kurittu, Hokkanen, Kahanpää: Geometria.

Eukleideen-Aschanin-Kahanpään Alkeet eli Eukleidesta suomennettuna ja kommentoituna

Hartshorne: Geometry: Euclid and beyond

Linkit suomenkieliseen (pdf) ja englanninkieliseen (html) versioon Eukleideen Alkeista.

Lisämateriaalia geometriasta itsenäistä jatko-opiskelua varten:
Matti Lehtisen luentomoniste
Tero Harjun luentomoniste

Katso hauska Poincarén malli -sovellus!


Opetus

Kurssin luennoi Mikko Parviainen, mikko.j.parviainen@jyu.fi, MaD306

Luennot tiistaisin MaD 202 ja torstaisin MaD 202 klo 8:15-10:00 alkaen 15.3

Harjoitukset tiistaisin klo 14-16 (MaD 380) ja keskiviikkoisin klo 12-14 (MaD 380)

Viikolla 16 (18.4-22.4) ei opetusta (pääsiäisloma).

Kurssi korpissa. Kurssin kotisivu: http://users.jyu.fi/~miparvia/EuklidinenTasogeometria/


Kurssin sisältöä

Tutustumme euklidisen tasogeometrian perusteisiin aksiomaattisesta näkökulmasta. Tarkempi kuvaus luennoista ilmestyy tänne kurssin kuluessa.


Kurssin suorittaminen

Loppukoe 18.5.2010.

Harjoituksista saa lisäpisteitä loppukokeeseen 0-7p seuraavasti
30% tehtävistä -> 1 pistettä
....
90% tehtävistä -> 7 pistettä


Pisteitä on jaossa 6 ensimmäisestä harjoituskerrasta. Harjoituksissa merkkaa listaan ne tehtävät, jotka olet tehnyt. Harjoitusten pitäjä valitsee listan perusteella jonkun esittämään tehtävän taululla.


Harjoitustehtävät

Tehtävät ilmestyvät kurssin kotisivulle kurssin edetessä.

[1] , [2], [3], [4] , [5], [6], [7],
Huomautus: Harjoituksesta 7 ei saa pisteitä lukuunottamatta viimeistä bonus-tehtävää. Viikolla 19 pidetään vain tiistain harjoitukset (ti 10.5).
Ratkaisujen ideat 7. kierroksella.