Tietotekniikan laitos
Etusivu » Informaatioteknologian tiedekunta » Laitokset ja yksiköt » Tietotekniikan laitos » Suuntautumisvaihtoehdot » Opettajankoulutus » Täydennyskoulutus » MaLuOpe-koulutus

MaLuOpe-koulutus

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutus IT-tiedekunnassa

MaLuOpe-koulutus on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä uuden koulutuksen myötä myös informaatioteknologian tiedekunnan yhteistyönä koordinoimaa ja toteuttamaa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden ja tietotekniikan opettajien muunto- ja pätevöittämiskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on valmistaa aineenopettajan pätevyysvaatimukset täyttäviä fysiikan, kemian, matematiikan ja/tai tietotekniikan aineenopettajia.

 

MaLuOpe-koulutuksen tietotekniikan aineopinnot suoritetaan tietotekniikan aineenopettajankoulutuksen opintovaatimusten mukaisesti.

 

Ajankohtaista

  • MaLuOpe-koulutus 2007-2009 on päättynyt. Kiitokset opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Varsinaiset ja täydentävät opiskelijat voivat jatkaa opintoja normaalisti, avoimen yo:n opiskelijat voivat suorittaa kursseja avoimen opinto-ohjelman ja maksujen mukaan.
  • Tietotekniikan MaLuOpe-opinto-oikeus on voimassa vuoden 2009 loppuun asti. Varaa aikaa puuttuvien kurssien suorittamiseen! Opintoja voidaan perusteltua hakemusta vastaan jatkaa keväälle 2010 informaatioteknologian tiedekunnan myöntämällä erillisellä opinto-oikeudella (lisätietoja: opintoasiat@it.jyu.fi )
  • Paikkakunnittain kohdennettu lista Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitoksista
  • Kurssien tenttiajat löytyvät Korpista (tenttiaika yleensä pe klo 12-16). Kursseja voi vaihtoehtoisesti tenttiä myös Chydenius-instituutissa tai avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa (sovittava luennoitsijan kanssa). Opiskelijan on itse sovittava tentin valvonta ko. oppilaitoksella ja ilmoitettava oppilaitoksen yhteyshenkilön nimi tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä (Korpissa kenttä Viesti tentaattorille/ tentin järjestäjälle). Opiskelijan on myös itse maksettava tenttimisestä aiheutuvat kulut yhteistyöoppilaitoksella (valvoja, tila tms.). Edullisimmaksi tenttiminen tulee Avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä.
  • Oppimisympäristöjen ohjeita: Optima, Moodle.
  • Kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmällä (ks. kurssien nimissä olevat linkit). Ilmoittauduttaessa kurssille Korppi-näkymässä tulee ruksittaa vaihtoehdoista "Olen ilmoittautunut opintokokonaisuuteen", jolloin laskua kurssista ei pitäisi tulla.
  • Useimmat järjestettävistä kurssista on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Tarkemmista etäsuoritustavoista kannattaa kysyä suoraan kurssin luennoitsijalta.
  • Tietotekniikan opinnot alkoivat yhteisellä infotilaisuudella pe 25.5.2007 klo 16.15.-20.00 Agora, Auditorio 3 (ks. kartta). Tilaisuuden materiaali:

Kurssit

Kurssitiedot eivät sisällä koko opetusohjelmaa, vaan MaLuOpe-koulutukseen parhaiten soveltuvia kursseja. Myös muut kurssit ovat mahdollisia opintovaatimusten puitteissa. Opetusohjelma löytyy kokonaisuudessaan Korpista.

Tietotekniikan Maluope-kurssien opintovaatimukset:

http://www.avoin.jyu.fi/maluope/oppiaineet/tietotekniikka

Pidetyt kurssit

Lisätietoa:

Tietotekniikan aineenopettajakoulutuksen kurssien riippuvuuskaavio [png, pdf]

(Huom. vain suuntaa antava. Tarkat esitiedot ja opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit on aina tarkistettava opinto-oppaasta tai k.o. kurssin sivuilta).

 

Riippuvuuskaavio

Postituslista

Postituslista on tarkoitettu MaLuOpe-opintoihin liittyvään keskusteluun ja tärkeiden ilmoitusten välittämiseen.
Listan osoite: maluope-tietotekniikka07.group@korppi.jyu.fi
Julkinen arkisto: https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/list-archive/maluope-tietotekniikka07.group/ind.html

Linkkejä

 

Tietotekniikan MaLuOpe-aineopintojen koordinaattorina ja ohjaajana toimii Miika Nurminen, minurmin@jyu.fi

Vastuullinen johtaja: Professori Tommi Kärkkäinen, tka@mit.jyu.fi