Tiivistelmä prosodiasta

   

Ylläolevassa kuvassa on lausuttu lause 'Jag skulle inte vilja kalla dom för kullar.' Ylempi paksu käyrä kuvaa lauseen intonaatiota, F0:aa. Kuvassa on tiivistetysti tärkeimmät seikat ruotsin prosodiassa.  Kaikki muu on lauseessa lyhyttä paitsi sivupainollinen 'kal-' ja pääpainollinen 'kul-'. Vain pääpainollisessa sanassa 'kullar' on aksentti. Koska sana on kaksitavuinen ja paino on ensimmäisellä tavulla on sanalla aksentti 2: ääni menee alas tavulla 'kul-' ja nousee ylös tavulla '-lar'. Sivupainollisessa sanassa ei ole aksenttia. Lauseen painottomissa osissa reduktio on runsasta ja intonaation muutokset vähäisiä. Pituuserot painottoman ja painollisen välillä ovat suuret. Kuuntele lausetta klikkaamalla kuvaa.

 

Lause on 'Det var svårt att löpa på stybben'. Lauseessa on - hiukan poikkeavasti - kaksi pääpainollista sanaa: 'svårt' ja 'stybben'. Molemmilla on aksentti 1: ääni nousee ylös ensimmäisellä tavulla ja laskee alas mahdollisella toisella tavulla. Aksentti 1 on usein vaikea meille suomalaisille, koska suomen sanaintonaatio on laskeva - aivan kuten tämän lauseen sanassa 'löpa'. Kuuntele lausetta klikkaamalla kuvaa.

                           

Tämän sivun molemmat kuvat on tehty Intelligent Speech Analyser™ (ISA) Software -ohjelmalla. Ohjelman on kehittänyt DI Raimo Toivonen, Oy Pitchsystems Ltd.

                Edelliselle sivulle

                Pääsivulle

© 2010 MIKKO KURONEN