Pitkät vokaalit

 

 

i:

y:

e:

ö:

-ör-

ä:

u-kirjain

a:

o:

u:

 

Pääsivulle

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

Ruotsin ääntämisessä pitkien vokaalien erot suhteessa suomeen ovat paljon suuremmat kuin lyhyiden vokaalien erot. Pitkät vokaalit ovat myös sekä luontaisen intensiteettinsä että kestonsa vuoksi kuuluvimpia puheen segmenteistä ja sen vuoksi prosodian jälkeen tärkeimpiä hyvän ääntämisen kannalta. Niiden harjoittelemiseen kannattaa siis uhrata paljon aikaa. Vokaalien oppimisessa on kuitenkin eräs ongelma: koska ääntöväylässä ei vokaaliääntämyksen aikana tavallisesti ole konsonanttien tapaan estettä tai hälyä aiheuttavaa ahtaumaa, ei oppija saa niiden ääntämispaikasta nk. taktiilista eli kosketukseen perustuvaa tuntoaistipalautetta. Sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää, että pyrkii kuulemaan oikein vokaalin laadun. Tämä vaatii korvan harjoittamista.

Ruotsissa on yhdeksän pitkää vokaalia ja yksi merkittävä allofoni. Alla käyn läpi niiden ominaisuuksia ja annan ääntämisohjeita. Jokaisen vokaalin kohdalla on myös ääniesimerkkejä. Kuuntele niitä tarkkaan ja pyri matkimaan oikeaa ääntämistä!

Pitkä i: on paljon tiukempi ja myös etisempi ruotsissa kuin suomessa. Kielen kärki ja etuselkä ovat välittömästi etuylähampaiden takana. Usein ääntämys on niin tiukka, että vokaalin aikana syntyy friktiota eli hälyääntä. Tämä kuuluu joskus j-mäisenä laatuna etenkin äänteen loppuosassa. Äännös on periaatteessa hyvin helppo: nostat vain kielen etuosan niin lähelle hammasvallia kuin voit kuitenkaan sitä koskettamatta. Kuulethan eron suomen i:hin?

     bit     vit     tid     bil

Pitkä y: on myös paljon tiukempi ja etisempi ruotsissa kuin suomessa. Kielen kärki ja etuselkä ovat välittömästi etuylähampaiden takana. Erona i:hin on, että y:ssä huulio on pieni ja voimakkaasti pyöristynyt. Myös y:ssä ääntämys on joskus niin tiukka, että vokaalin aikana syntyy friktiota eli hälyääntä. Ruotsin y: kuulostaa aika paljon suomen i:ltä.

    byt    vy    dyr    fyra 

Pitkä e: on i:n ja y:n tapaan tiukempi ja mahdollisesti etisempi kuin suomessa. Äänne muistuttaa hiukan suomen i:tä. Suomalaisen on tärkeää yrittää ääntää e: tiukkana, koska muuten ruotsalainen kuulee sen ä-äänteenä. e: diftongoituu usein siten, että alkuosa on hyvin i-mäinen ja loppuosa e-mäinen.

    vet    bet    se    leka

Pitkä ö: on ruotsissa tiukempi kuin suomessa. Tiukkuus on siis kaikkien ei-matalien etuvokaaleiden ominaisuus ruotsissa suhteessa suomeen. Äänne on jälleen periaatteessa helppo: kieli korkeammalle kuin suomessa ja huulio hiukan pyöreämmäksi.

    dö    hö    göda    ösa

Kun ö on r:n edellä, se ääntyy avoimemmin ja takaisemmin kuin muulloin. Tämä allofoni on myös suomen ö:tä avoimempi ja takaisempi muistuttaen hiukan o:ta. Kuulethan selvän eron tavalliseen ö:hön?

    dör    gör    mör    höra        

Pitkä ä: ääntyy täysin samoin kuin suomen e: ja on siksi helppo meille. r:n edellä ä: ääntyy kuin ä: suomessa.

   läka    mäta    skäl    bära    lära

u-kirjain ääntyy liki täysin samoin kuin suomen y: ja on siksi hyvin helppo meille suomalaisille.

    ful    kul    fura    sura

Pitkä a: on ruotsissa selvästi takaisempi kuin suomessa. Lisäksi ruotsin a:ssa huulio on hiukan pyöreä. Näiden seikkojen vuoksi ruotsin a: kuulostaa suomalaisen korvissa usein o:lta. Vaikka näin onkin, ei o-maisuutta tule liioitella äännöksessä.

    glas    mat    kal    baka

Pitkä o: on tiukempi kuin suomessa ja muistuttaa hiukan suomen u:ta. Usein o: myös diftongoituu siten, että alku on u-mainen ja loppu selvemmin o-mainen suomalaisen korvissa.

    båt    då    dålig    såpa

Pitkä u: on tiukempi kuin suomessa eli kieli liki koskettaa suun katon takaosaa. Äänne on periaatteessa helppo suomalaiselle: kuten i:ssä ja y:ssä kieli niin lähelle suun kattoa kuin vain mahdollista. Myös u:ssa saattaa syntyä hälyääntä voimakkaasti pyöristyneen ja pienen huulion vuoksi.

    bo    bota    stol    grov   

Kuuntele eroja seuraavien vokaaliparien välillä:

    bit < > byt    by < > bu    leka < > läka

Tunnistatko ruotsin pitkät vokaalit? Tee harjoitus!

Katso ja kuuntele vokaalien diftongoitumisia

Tämän sivun ylälaitaan

Pääsivulle

© 2010 MIKKO KURONEN