Lyhyet vokaalit

 

 

 

i

y

e / ä

ö

-ör-

u-kirjain

a

o

u

 

Pääsivulle

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Lyhyissä vokaaleissa erot suomen ja ruotsin välillä ovat huomattavasti pienemmät kuin pitkissä. Monen vokaalin kohdalla suomalainen ääntämys on kohtuullinen ruotsalaisenkin korvassa. Eroja kuitenkin löytyy, joissain tapauksissa suuriakin.

Lyhyt i on hiukan tiukempi kuin suomessa. Ero ei ole suuri, mutta kuitenkin kuultavissa. Suomalaisen tulee siis yrittää ääntää i kielen etuselkä lähempänä suun kattoa kuin suomessa. Sama koskee lyhyttä y:tä. Lyhyessä y:ssä ero suomeen on hiukan suurempi kuin lyhyessä i:ssä. Tämä johtuu osin tiukkuudesta, mutta luultavasti myös pienemmästä ja pyöreämmästä huuliosta.

    vitt    ditt    vittna    ligga

    bytt   nytt    skydda    mygga

Lyhyissä e:ssä ja ä:ssä ei ole sellaisia eroja, että äänteet vaatisivat erityistä huomiota. Keskiruotsissa sanat beck (piki) ja bäck (puro) ääntyvät identtisesti. Suomen e kelpaa molempiin mainiosti. r:n edellä ä- ja e-kirjain myös ääntyy ä-äänteenä (vrt. kärra, herre).

Lyhyt ö on tiukempi kuin suomessa. Toisaalta moni puhuja ääntää nykyään ö:n avoimemmin kuin aiemmin ja sen vuoksi ääntämys on hyvin samantapainen kuin suomessa. Kuuletko mitään eroa tässä ääntämyksessä suomen ö:hön?

    dött    höst    öm

Lyhyessä ö:ssä r:n edellä on aivan kuten pitkässä ö:ssä oma allofoninsa: avoimempi ja takaisempi hiukan o-mainen äänne.

    dörr    mörk    mörkna   sörja

Vaikein lyhyt vokaali on u-kirjain sanoissa hund, kund jne. Tätä äännettä ei suomessa ole lainkaan. Kyseessä on suun keskiosassa äännettävä vokaali, joka on siis artikulatoorisesti ei-matala ja ei-korkea sekä ei-etinen ja ei-takainen. Laadultaan se on ö:n ja o:n välissä. Äänteen oppiminen vaatii runsaasti harjoittelua.

    hund    kund    buss    kulle    murkna

Monilla keskiruotsin puhujilla r:n etinen ö ja u-kirjain ääntyvät samoin tai hyvin pienellä erolla. Kuuletko mitään eroa vokaalien välillä?

    mörkna < > murkna

Lyhyt a ääntyy hiukan etisemmin kuin suomessa, erityisesti r:n edellä. Äänne muistuttaa hiukan ä:tä. Tätä piirrettä ei tule kuitenkaan liioitella.

    tack    Mats    kasse    harpa    skarv

Lyhyessä o:ssa ja u:ssa ero suomeen on samansuuntainen, mutta pienempi kuin pitkien vokaaleiden kohdalla. Voipa melkein sanoa, että suomen o:lla ja u:lla pärjää mainiosti.

Yhteenvetäen voi todeta, että lyhyissä vokaaleissa suurimmat erot suomen ja ruotsin välillä koskevat viittä äännettä: y:tä, ö:tä, a:ta, u-kirjainta ja r:n etistä ö:tä. Näistä kahden viimeksi mainitun oppiminen on tärkeintä.

Kuuntele pitkien ja lyhyiden vokaalien eroja!

Tunnistatko nyt pitkät ja lyhyet vokaalit?

Tämän sivun ylälaitaan

Pääsivulle      

© 2010 MIKKO KURONEN