Norvège - Noreg - Norge- Norway

Bergen

Universitetet i Bergen

Institutt for klassisk filologi, russisk og religionvitenskap, Seksjon for gresk, latin og egyptologi

Trondheim

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Center for middelalderstudier