Belgique - België

Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Ruusbroecgenootschap - Instituut voor de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden tot ca. 1750

Departement Letterkunde

Departement Geschiedenis

Interdepartementaal onderzoeksgroep "Memoria in de middeleeuwen"

Bruxelles

Société des Bollandistes

Université Libre

Unité de recherche en histoire médiévale

Gent

Universiteit Gent

Universiteitsbibliotheek

Vakgroep middeleeuwse geschiedenis

Leuven

Katholieke Universiteit Leuven

De Wulf-Mansioncentrum

 

 

 

24.6.2005