TIEA301 Tietotekniikan kandidaattiseminaari, syksy 2011

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi, vastaanotto).


[Korppi] [Seminaarin pääsivu] [Seminaarin aikataulu] [Kandidaatintutkielma]
Newsflash!

[14.12.2011] - Syksyn 2011 seminaari on päättynyt.


Laajuus
3 op
Taso
Tietotekniikan kandidaattiopintojen pakollinen opintojakso.
Kuvaus
Hankitaan perustaidot tieteellisen tekstin kirjoittamisesta, suullisesta esittämisestä ja tiedonhausta. Tarkoituksena on tukea kandidaatintutkielman tekemistä.
Esitiedot
TIEA217 Tietojenkäsittelyn alan tutkimusmenetelmät.

Seminaarin suoritus

Osasuoritukset
Seminaarin hyväksytty suoritus koostuu seuraavista osasuorituksista: aihe-esittely, seminaarityö, kaksi vertaisarviointia, tutkielman edistyminen.
Aihe-esittely
Valitaan kandidaatintutkielman aihe ja suunnitellaan sen sisältöä. Tutkimusongelma, aiheen kuvaus ja tärkeimmät lähteet kirjoitetaan Korpin lomakkeelle.
Seminaarityö
Esitellään omaa tutkimusta. Sisältää suullisen esitelmän (10-15 min) ja kirjallisen raportin (3-4 sivua). Esitelmää varten valmistellaan kalvot vapaavalintaisella ohjelmistolla. Raportti kirjoitetaan LaTeX-ladontaohjelmistolla ja se toimitetaan seminaarin opettajalle PDF-muodossa vähintään kaksi päivää ennen esitelmää.
Vertaisarvioinnit
Jonkun toisen seminaarityön vertaisarviointi (opponointi) ja keskustelun alustus. Jokainen toimii vertaisarvioijana kahdelle eri seminaarityölle. Kaikkien muidenkin edellytetään osallistuvan aktiivisesti keskusteluihin.
Tutkielman edistyminen
Kandidaatintutkielma on edennyt vähintään puoleenväliin, ja tutkielman valmistuminen tavoiteajassa on realistista. Tämä arvioidaan yhdessä kandidaatintutkielman ohjaajan kanssa.

Materiaalia
o Tieteellinen kirjoittaminen (pdf)
o Luento 1 (14.9.2011) (pdf)
o Demo/ohjaus (21.9.2011)
o Luento 2 (28.9.2011) (pdf)
LaTeX-mallipohjia ja ohjeita
o LaTeX-kalvoja (pdf)
o LaTeX-informaatiota (txt)
o Raporttipohja (tex) - [kuvatiedosto: kuvaesim.eps]
o Tutkielmapohja (tex) - [kuvatiedosto: plotexample.eps]
o Lähdeviittaukset author-date-järjestelmässä (tex)
o Dokumenttiluokka gradu2.clsMiten puran tiedostot?
o LaTeX-luento (wmv): osa 1 (46 min, 31 MB) - osa 2 (39 min, 23 MB)
Apua kirjoittamiseen ja tiedonhakuun
o Linkkejä kandidaatintutkielman sivulla

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>