TIEA211 Algoritmit 2, kevät 2017

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi).


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]
Newsflash!

[28.4.2017] - Ensimmäinen tentti perjantaina 12.5.2017 klo 12.00-16.00 salissa Ag Auditorio 2. - Ilmoittautuminen Korpissa - Muista perua ilmoittautumisesi, jos et pääsekään tenttiin. - Käytännön ohjeita tenttijöille.

[24.4.2017] - Viimeisten harjoitusten (3.-4.5.) tehtävät: demot5.pdf


Laajuus
4 op
Taso
Informaatioteknologian tiedekunnan aineopintotasoinen kurssi. Tiedekunnan kandidaatin tutkinnoissa pakollinen tai valinnainen, riippuen tutkinnosta ja suuntautumisesta. Sivuaineopiskelijoille pakollinen tai valinnainen, riippuen opintokokonaisuudesta.
Sisältö
Algoritmin analysointi, prioriteettijono, hajautus, puurakenteet, joukot, rekursio, ositus, ahne menetelmä, taulukointi, peruutus, rajoitehaku, paikallinen etsintä, heuristiikat, NP-täydellisyys.
Esitiedot
ITKP102 Ohjelmointi 1, ITKA201 Algoritmit 1.

Luentomoniste
- Algoritmit 2 (Kevät 2017) (pdf)
- Käyttäjätunnus ja salasana lähetetty sähköpostitse kevään 2017 kurssille ilmoittautuneille.

Luennot
- Tiistaisin klo 12.15-14 ja keskiviikkoisin klo 10.15-14 salissa MaA 103. - Ensimmäinen luento ti 14.3.2017, viimeinen luento ti 3.5.2017, luentoja yhteensä 28 tuntia. - Luentoaikataulu. - Luentokalvot. - Luentotallenteet.
Harjoitukset (demot)
- Keskiviikkoisin ja torstaisin (kolme ryhmää). - Ensimmäiset demot viikolla 13, viimeiset demot viikolla 18, demoja yhteensä 10 tuntia. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Harjoitustyö
- Harjoitusten ohjelmointitehtävät tai erillinen ohjelmointityö. - Pakollinen osa kurssisuoritusta. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Tentit
- Tentti perjantaina 12.5.2017 klo 12.00-16.00 salissa Ag Auditorio 2. - Uusintatentit informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä ke 24.5.2017 klo 16.00-20.00, pe 7.7.2017 klo 12.00-16.00 ja pe 18.8.2017 klo 12.00-16.00. - Ilmoittautuminen Korpissa. - Demo/tentti-info.

Kirjallisuutta
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, MIT Press, 2009
- Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Mark A. Weiss, Addison-Wesley, 2012
- Data Structures and Algorithms in Java, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Wiley, 2014

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>