TIEA211 Algoritmit 2, kevät 2018

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi).


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]
Newsflash!

[27.4.2018] - Ensimmäinen tentti perjantaina 18.5.2018 klo 12.00-16.00 Agoran Auditorioissa. - Ilmoittautuminen Korpissa. - Muista perua ilmoittautumisesi, jos et pääsekään tenttiin. - IT-tiedekunnan tenttiohjeet.


Laajuus
4 op
Taso
Informaatioteknologian tiedekunnan aineopintotasoinen kurssi. Tiedekunnan kandidaatin tutkinnoissa pakollinen tai valinnainen, riippuen tutkinnosta ja suuntautumisesta. Sivuaineopiskelijoille pakollinen tai valinnainen, riippuen opintokokonaisuudesta.
Sisältö
Algoritmin analysointi, prioriteettijono, hajautus, puurakenteet, joukot, rekursio, ositus, ahne menetelmä, taulukointi, peruutus, rajoitehaku, paikallinen etsintä, heuristiikat, NP-täydellisyys.
Esitiedot
ITKP102 Ohjelmointi 1, ITKA201 Algoritmit 1.

Luentomoniste
- Algoritmit 2 (Kevät 2018) (pdf)
- Käyttäjätunnus ja salasana lähetetty sähköpostitse kevään 2018 kurssille ilmoittautuneille.

Luennot
- Tiistaisin klo 10.15-12 ja torstaisin klo 14.15-16 salissa Ag Auditorio 3. - Ensimmäinen luento ti 13.3.2018, viimeinen luento ti 8.5.2018, luentoja yhteensä 26 tuntia. - Luentoaikataulu. - Luentokalvot. - Luentotallenteet.
Harjoitukset (demot)
- Keskiviikkoisin ja torstaisin (kolme ryhmää). - Ensimmäiset demot viikolla 14, viimeiset demot viikolla 18, demoja yhteensä 10 tuntia. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Harjoitustyö
- Harjoitusten ohjelmointitehtävät tai erillinen ohjelmointityö. - Pakollinen osa kurssisuoritusta. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Tentit
- Informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä pe 18.5.2018 klo 12.00-16.00, pe 8.6.2018 klo 12.00-16.00, pe 6.7.2018 klo 12.00-16.00 ja pe 17.8.2018 klo 12.00-16.00. - Ilmoittautuminen Korpissa. - Demo/tentti-info.

Kirjallisuutta
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, MIT Press, 2009
- Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Mark A. Weiss, Addison-Wesley, 2012
- Data Structures and Algorithms in Java, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Wiley, 2014

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>