ITKA201 Algoritmit 1, kevät 2018

Harjoitukset ja tentit


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]

Harjoitukset jakautuvat demotehtäviin ja ohjelmointitehtäviin. Tehtävien suoritus ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.


Demotehtävät käsitellään demoryhmissä. Ryhmässä jokainen ilmoittaa ne tehtävät, jotka on tehnyt ja joiden vastaukset on tarvittaessa valmis esittämään muille.

Demoryhmiin ilmoittaudutaan Korpissa. Ryhmiä on neljä (viikoilla 5-9):

  Demoryhmä 1: Ke klo 12.15-14 Ag (sali vaihtelee)
  Demoryhmä 2: Ke klo 16.00-18 Ag (sali vaihtelee) [Huom: aloitusaika klo 16.00]
  Demoryhmä 3: To klo 10.15-12 Ag (sali vaihtelee)
  Demoryhmä 4: To klo 12.15-14 Ag (sali vaihtelee)

Demotehtävien vastauksista saa demopisteitä seuraavasti:

  20 -  vastausta = 4 pistettä
  15 - 19 vastausta = 3 pistettä
  10 - 14 vastausta = 2 pistettä
  5 - 9 vastausta = 1 piste

Sopimuksen mukaan vastauksia voi palauttaa myös kirjallisesti tai sähköpostitse.


Ohjelmointitehtäviä ei käsitellä demoryhmissä, vaan niiden ratkaisut lähetetään demojen ohjaajalle sähköpostina viimeistään tehtävässä mainittuna päivänä. Ohjelmointikielenä C#, Java tai erikseen sovittaessa jokin muu kieli.

Ratkaisu sisältää kommentoidun ohjelmakoodin ja pyydetyt tulokset siististi muotoiltuina. Toteuta jokainen operaatio tai muu vastaava tehtäväkokonaisuus erillisessä aliohjelmassa (metodissa, funktiossa). Kirjoita pääohjelmaan valmiiksi sopiva määrä aliohjelmien testikutsuja. Tarvittaessa mukaan voi lisätä lyhyitä huomautuksia ohjelman toiminnasta. Lähetä ohjelmakoodi sähköpostin liitteenä (cs- tai java-tiedostot) ja mahdolliset tulostukset tekstinä (ei esim. docx- tai pdf-muodossa).

Kunnolla tehdyt ohjelmointitehtävät lasketaan mukaan demotehtävien vastausten lukumäärään.


Tenttejä järjestetään informaatioteknologian tiedekunnan tenttiaikatauluun merkittyinä tenttipäivinä. Tenttiin ilmoittaudutaan Korpissa. Tenttitilaisuudessa saa olla mukana kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus (ei laskimia tai muita apuvälineitä).

Tentissä on neljä tehtävää, joissa voi olla (a), (b) ja (c)-kohtia. Kysymykset koskevat luentomonisteessa, luentokalvoilla ja harjoitustehtävissä käsiteltyjä asioita. Maksimipisteet ovat 4 x 6 pistettä = 24 pistettä. Lisäksi mukaan lasketaan mahdolliset demopisteet, joten kurssin maksimipisteet ovat 28 pistettä.

Kurssin arvolause määräytyy seuraavasti:

  24 - 28 pistettä = 5
  21 - 23 pistettä = 4
  18 - 20 pistettä = 3
  15 - 17 pistettä = 2
  12 - 14 pistettä = 1
  0 - 11 pistettä = hylätty

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>