ITKA201 Algoritmit 1, kevät 2017

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi).


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]

Kesä 2017: Kurssia voi opiskella itsenäisesti kevään kurssin materiaalien pohjalta. Linkit materiaaleihin ovat tämän sivun yläreunassa. Kurssi suoritetaan tavallisella kirjallisella tentillä.

- Ilmoittautuminen kesän 2017 kurssille
- Ilmoittautuminen tenttiin pe 7.7.2017 klo 12.00-16.00
- Ilmoittautuminen tenttiin pe 18.8.2017 klo 12.00-16.00

Newsflash!

[12.6.2017] - Seuraava tentti IT-tiedekunnan tenttipäivänä perjantaina 7.7.2017 klo 12.00-16.00. - Ilmoittautuminen Korpissa.


Laajuus
4 op
Taso
Informaatioteknologian tiedekunnan aineopintotasoinen kurssi. Tiedekunnan kandidaatin tutkinnoissa pakollinen tai valinnainen, riippuen tutkinnosta. Sivuaineopiskelijoille pakollinen tai valinnainen, riippuen opintokokonaisuudesta.
Sisältö
Algoritmit, perustietorakenteet, pino, jono, lista, binääripuu, verkot, raaka voima, osittaminen, taulukointi, ahne menetelmä, heuristiikat.
Esitiedot
ITKP102 Ohjelmointi 1.

Luentomoniste
- Algoritmit 1 (Kevät 2017) (pdf)
- Käyttäjätunnus ja salasana lähetetty sähköpostitse kevään 2017 kurssille ilmoittautuneille.

Luennot
- Tiistaisin klo 12.15-14 ja keskiviikkoisin klo 10.15-12 salissa MaA 103. - Ensimmäinen luento ti 10.1.2017, viimeinen luento ke 22.2.2017, luentoja yhteensä 28 tuntia. - Luentoaikataulu. - Luentokalvot. - Luentotallenteet.
Harjoitukset (demot)
- Keskiviikkoisin ja torstaisin (neljä ryhmää). - Ensimmäiset demot viikolla 4, viimeiset demot viikolla 8, demoja yhteensä 10 tuntia. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Tentit
- Tentti perjantaina 3.3.2017 klo 12.00-16.00 salissa Ag Auditorio 1. - Uusintatentit informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä pe 10.3.2017 klo 12.00-16.00, pe 21.4.2017 klo 12.00-16.00, pe 19.5.2017 klo 12.00-16.00, pe 9.6.2017 klo 12.00-16.00, pe 7.7.2017 klo 12.00-16.00 ja pe 18.8.2017 klo 12.00-16.00. - Ilmoittautuminen Korpissa. - Demo/tentti-info.

Kirjallisuutta
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, MIT Press, 2009
- Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Mark A. Weiss, Addison-Wesley, 2012
- Data Structures and Algorithms in Java, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Wiley, 2014

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>