ITKA201 Algoritmit 1, kevät 2018

Yliopistonopettaja Timo Männikkö (timo.mannikko@jyu.fi).


[Korppi] [Kurssin pääsivu] [Luentoaikataulu] [Luentokalvot] [Luentotallenteet] [Demo/tentti-info] [Demotehtävät]

- Kevään 2017 kurssin sivut itseopiskelua varten


Newsflash!

[1.9.2017] - Ensimmäinen luento maanantaina 8.1.2018 klo 12.15-14 salissa MaA 103. - Ilmoittautuminen kurssille Korpissa.


Laajuus
4 op
Taso
Informaatioteknologian tiedekunnan aineopintotasoinen kurssi. Tiedekunnan kandidaatin tutkinnoissa pakollinen tai valinnainen, riippuen tutkinnosta. Sivuaineopiskelijoille pakollinen tai valinnainen, riippuen opintokokonaisuudesta.
Sisältö
Algoritmit, perustietorakenteet, pino, jono, lista, binääripuu, verkot, raaka voima, osittaminen, taulukointi, ahne menetelmä, heuristiikat.
Esitiedot
ITKP102 Ohjelmointi 1.

Luentomoniste
- Algoritmit 1 (Kevät 2018) (pdf)

Luennot
- Maanantaisin klo 12.15-14 ja keskiviikkoisin klo 10.15-12 salissa MaA 103. - Ensimmäinen luento ma 8.1.2018, viimeinen luento ke 28.2.2018, luentoja yhteensä 28 tuntia. - Luentoaikataulu. - Luentokalvot. - Luentotallenteet.
Harjoitukset (demot)
- Keskiviikkoisin ja torstaisin (neljä ryhmää). - Ensimmäiset demot viikolla 5, viimeiset demot viikolla 9, demoja yhteensä 10 tuntia. - Demo/tentti-info. - Demotehtävät.
Tentit
- Informaatioteknologian tiedekunnan tenttipäivinä pe 9.3.2018 klo 12.00-16.00, pe 20.4.2018 klo 12.00-16.00 ja pe 18.5.2018 klo 12.00-16.00. - Ilmoittautuminen Korpissa. - Demo/tentti-info.

Kirjallisuutta
- Introduction to Algorithms, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, MIT Press, 2009
- Data Structures and Algorithm Analysis in Java, Mark A. Weiss, Addison-Wesley, 2012
- Data Structures and Algorithms in Java, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Michael H. Goldwasser, Wiley, 2014

[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>