[Timo Männikkö] Timo Männikkö


Yliopistonopettaja
 
University Teacher
 
Jyväskylän yliopisto
Informaatioteknologian tiedekunta
PL 35 (Agora)
40014  Jyväskylän yliopisto
 
University of Jyväskylä
Faculty of Information Technology
P.O. Box 35 (Agora)
FI-40014  University of Jyväskylä
FINLAND
 
Työhuone Ag C414.3  Office Ag C414.3  
Puhelin 040 805 3282  Telephone +358 40 805 3282  
Sähköposti timo.mannikko@jyu.fi    Email timo.mannikko@jyu.fi                              


[Valid XHTML 1.0!]
Timo Männikkö <timo.mannikko@jyu.fi>