title

ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op


Ohjeita harjoitustyön ja mallinnustehtävien laatimiseen
Tiedostojen säilyttäminen

Jokainen harjoitustyön työvaihe tallennetaan ryhmän jäsenen www-sivuille. Työn on oltava www-sivuilla työtä näytettäessä ja raportoitaessa.

Tee harjoitustyötä varten www-hakemisto, jossa on kansiot "tyotiedostot", "vaihe1", "vaihe2", "vaihe3" ja "vaihe4". Katso esimerkki täältä.

Hakemiston voi tehdä esim. yliopiston users.jyu.fi -palvelimelle. Ohjeita Tietohallintokeskuksen sivuilta.

Kun ryhmä on muodostettu ja harjoitustyöaihe valittu, lisää www-hakemistoon myös "aihe.txt" tiedosto, josta käy ilmi mm. ryhmän jäsenten nimet, yhteyshenkilö sekä ryhmän valitsema aihe.

UML-kaaviot tallennetaan www-sivuille kuvina. Sallitut formaatit: PNG, GIF, JPG ja PDF.

Muut dokumentit julkaistaan tekstitiedostoina. Sallitut formaatit: TXT, HTML, PDF, RTF ja (Word) DOCX.

UML-kaavioiden ja muiden dokumenttien luonnissa käytetyt alkuperäiset työtiedostot kannattaa säilyttää sivujen alla tyotiedostot -hakemistossa.

UML-työkalut

Harjoitustyön teossa käytetään UML-työkaluja. Ohjelmat ovat vapaasti valittavissa.

Agoran atk-luokkiin on asennettu valmiiksi ArgoUML, UMLet ja muita UML-työkaluja (ks. hakemistot C:\UMLTools ja C:\MyTemp\UML). Etätyöskentelijät voivat ladata ohjelmistoja omalle tietokoneelleen.

Lisätietoja UML-työkaluista löytyy tiedekuntamme wiki-sivuilta:

Mallinnustehtävä UML-työvälineitä käyttäen: Aktiviteettikaavio

Harjoitellaan prosessin mallintamista kurssin työkaluilla piirtämällä annetun "liiketoimintaprosessin" pohjalta aktiviteettikaavio. Työkalut (tai pikakuvakkeet) ovat hakemistossa C:\UMLTools. Ohjelmien asennuspaketit ovat hakemistossa C:\MyTemp\UML, jos haluat kopioida ohjelmat talteen muistitikulle tms (ohjelmat ovat ladattavissa WWW:stä, ks. kurssin linkkilista). ArgoUML:n tai UMLet:n asentaminen edellyttää myös, että koneella on Java-ajoympäristö. Kokeile ainakin kahta eri työkalua - käyttölogiikka vaihtelee eri editoreilla huomattavastikin. Lisätietoa eri UML-editoreista on myös IT-tiedekunnan wikissä. Huom. työskentele C:\MyTemp-hakemiston alla (esim. C:\MyTemp\omatunnus, niin eri käyttäjien tiedostot pysyvät erillään).

Tehtävänä on mallintaa seuraava prosessi: Luentokurssin suoritus.

Opiskelija ilmoittautuu kurssille. Luennoitsija pitää luennon, jolle opiskelijat osallistuvat. Opiskelija tekee demotehtävät, jotka demonpitäjä tarkastaa ja merkitsee demopisteet. Luentoja ja demoja toistetaan niin kauan kuin kurssia on jäljellä, jonka jälkeen opiskelija ilmoittautuu tenttiin ja suorittaa sen. Luennoitsija tarkastaa tentin. Jos kurssi menee läpi, luennoitsija merkitsee kurssin arvosanan. Muuten opiskelija ilmoittautuu uusintatenttiin.

ArgoUML

ArgoUML on kaavioiden< oikeellisuuteen panostava Java-pohjainen UML-editori, joka väittää tukevansa UML 1.4-määritystä kokonaisuudessaan. Samaan projektiin kuuluvat kaaviot säilytetään yhtenäisessä mallitietokannassa. Erikoisuutena editori osaa antaa syntaksitarkistuksen perusteella vinkkejä mallin yleisistä virheistä. Raskas, mutta monipuolinen. Toinen suositeltava vaihtoehto laajempiin projekteihin.

 1. Käynnistä ohjelma (argouml.jar tai argouml.bat)
 2. Valitse Create / New Activity diagram (tai työkaluriviltä New Activity Diagram, toiseksi viimeinen symboli).
 3. Valitse kaavioalueen yläpuolella (ja koko ohjelman työkalurivin alapuolella) olevasta työkalupakista New Initial. Napsauta kaavioaluetta hiirellä, symboli tulee näkyviin.
 4. Toista sama loppusymbolille, New Final State.
 5. Valitse New Action State –symboli ja merkkaa kaavioon muutamia aktiviteetteja. Valinta ei säily, joten joudut napsauttamaan New Action State -symbolia aina uudestaan. Kun lisäät uuden symbolin (tai symboli on muuten valittuna), sen ympärillä näkyy symbolia kohti olevia nuolia. Kokeile mitä tapahtuu, kun napsautat jotakin näistä nuolista.
 6. Täydennä aktiviteettien nimet (Opiskelija ilmoittautuu kurssille, Luennoitsija pitää luennon jne) napsauttamalla aktiviteetti valituksi ja kirjoittamalla nimi.
 7. Liitä aktiviteetteja yhteen tilasiirtymillä (New Transition). Viivat asettuvat automaattisesti, mutta asetteluun voi vaikuttaa siirtämällä aktiviteettia. Voit myös ottaa hiirellä kiinni keskeltä tilasiirtymänuolta ja muotoilla sitä haluamallasi tavalla. Epäonnistuneen tilasiirtymänuolen voit poistaa napsauttamalla oikeaa hiiren näppäintä ja Delete From Model.
 8. Ehtotilanteissa (esim. jos kurssi menee läpi) käytä New Junction –symbolia. Ehtotekstit voit lisätä tilasiirtymiin: Napsauta siirtymää, sen viereen ilmestyy taustaa tummempi (oletusarvoisesti violetti) nelikulmio. Napsauta tätä nelikulmiota, niin pääset syöttämään siihen tekstin, esim. [luentoja jäljellä].
 9. Anna kaaviolle nimi: Napsauta vasemman reunan navigointipuusta auki untitledModel ja sen alta Unnamed Activity Graph ja syötä nimi oikean alapuoliskon Properties-välilehden Name-kohtaan.
 10. Voit ottaa kaaviossa käyttöön myös ”uimaradat” valitsemalla Swim Lane –symbolin. Napsauta uimaradan yläosaa syöttääksesi sille aktorin nimen. Sijoittamalla uuden uimaradan aivan entisen viereen se ”napsahtaa” automaattisesti paikoilleen. Uimaradan leveyttä ja korkeutta voit säätää sen kulmista.
 11. Hiiren avulla voit sijoitella aktiviteetit ja muut symbolit oikeille radoille. Siirto voi vähän takkuilla, mutta yritä silloin uudelleen. Jos et enää ”saa otetta” uimaradalla olevasta symbolista (koska se on radan ”takana”), voit siirtää uimaradan taustalle napsauttamalla oikealla hiiren näppäimellä ja valitsemalla Ordering, To Back. Nyt muut symbolit ovat ”pinnalla” ja niitä voi muokata.
 12. Kun kaavio on valmis, vie kaavio kuvaksi (File > Export Graphics) Tallennus tapahtuu oletusarvona PNG-muotoon.

UMLet

UMLet on kevyt Java-pohjainen UML-editori, joka on työkaluvalikoimaltaan hieman Violet:ia monipuolisempi. Käyttöliittymä perustuu valmiiden mallinnuselementtien kopiointiin. Erikoisuutena kaikki mallinnuselementin ominaisuudet voidaan kuvata yhdessä tekstikentässä ohjelman omalla koodikielellä. Käyttöliittymä vaatii totuttelua, mutta voi olla pienehköjen mallien tekoon tehokas.

 1. Käynnistä ohjelma (UMLet.exe tai umlet.jar).
 2. Valitse valikosta Palettes > Activity.
 3. Lisää kaavioon skenaarion alkusymboli tuplaklikkaamalla symbolia oikeassa reunassa olevasta paletista (ole varovainen mallinnuselementtejä raahatessa, ettei paletti mene sekaisin).
 4. Siirrä aiemmin lisäämääsi symbolia (joko raahaamalla symbolia tai taustaa). Lisää vastaavasti skenaarion loppusymboli.
 5. Lisää kaavioon tuplaklikkaamalla muutamia aktiviteetteja (state-symboli - siirrä edellistä symbolia jokaisen lisäyksen välillä - muuten symbolit voivat "jumittua" toisiinsa). Elementtejä voi kloonata tuplaklikkaamalla myös työtilan puolella.
 6. Täydennä aktiviteettien nimet (Opiskelija ilmoittautuu kurssille, Luennoitsija pitää luennon jne) oikeassa reunassa olevaa Properties-tekstikenttää muuttamalla. Aseta tarvittaessa aktiviteettisymbolin koko raahaamalla symbolin reunasta.
 7. Liitä aktiviteetteja yhteen tilasiirtymänuolilla. Nuolen päässä olevat pyöreät alueet kuvaavat "tarttumapintaa", joka pysyy kiinni tilasymbolin reunassa. Viivasta vetämällä (ei päät eikä keskiosan neliö) viivaan voi luoda uusia taitoskohtia.
 8. Ehtotilanteissa (esim. jos kurssi menee läpi) käytä päätössymbolia (vinoneliö). Päätössymboliin ei voi suoraan kirjoittaa tekstiä, mutta default-palettisivulla on tekstityökalu ("This is a text element to place text anywhere."), jota voit käyttää ehdon kirjoittamiseen. Ehdon mahdolliset tulokset merkitään tilasiirtymän ominaisuuksiin (anna lt=<- -tyylimääritteen olla omalla rivillään tekstikentässä)
 9. Valitse, siirrä, kopioi, liitä tai poista aktiviteetteja, tilasiirtymiä tms tarvittaessa Edit-valikon avulla. Muista pikanäppäimet CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V ja Delete ja väliaikaistallennukset (File > Save As...). Voit valita vain osan elementeistä pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa ja tämän jälkeen "maalaamalla" tai klikkaamalla valittavat elementit.
 10. Kun kaavio on valmis, vie kaavio kuvaksi (File > Save as PDF).

Harjoitustyön raportointi

Opintojakson keskeisenä oppimistavoitteena on valmius soveltaa kehittämismenetelmää yksinkertaisen tietojärjestelmän analysoimiseksi ja suunnittelemiseksi. Tästä syystä opintojaksoon on sisällytetty harjoitustyö, joka tehdään muutaman opiskelijan ryhmissä. Harjoitustyön aiheen voi valita tarjottujen aiheiden joukosta. Työn helpottamiseksi on kullekin vaiheelle annettu yksityiskohtaiset ohjeet, joissa kerrotaan myös siitä, mitkä vaiheen tuotoksista sisällytetään harjoitustyöhön. Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa kootusti, mitkä osat, missä järjestyksessä ja missä muodossa harjoitustyössä tulee esittää. Edelleen ohje sisältää laatukriteereitä ja kuvauksen tarkastusmenettelystä.

1. Rakenne

Harjoitustyö koostuu seuraavista osista, jotka toimitetaan www-sivuston ja yllä esitetyn kansiorakenteen muodossa. Erillistä dokumenttia ei tarvita.

2. Laatu

Harjoitustyöraportti on esimerkki - vaikkakin suppea ja yksinkertainen - projektituotoksesta, joten sitä koskevat seuraavat yleiset laatuvaatimukset:

3. Tarkastaminen

Harjoitustyöt toimitetaan vastuuopettajalle sähköpostitse (eetu.luoma@jyu.fi), ilmoittamalla harjoitustyön www-osoite.

Töiden tarkastuksesta vastaavat harjoitustöiden (so. harjoitusryhmien) ohjaajat.

Määräaika harjoitustöiden palauttamiselle on 13.3.2013 (kurssin tenttipäivä). Ilmoitus hyväksytyistä harjoitustöistä tulee ohjaajalta sähköpostitse ryhmän yhteyshenkilölle. Vastaavasti ilmoitus korjattavaksi vaadituista töistä tulee sähköpostin välityksellä yhteyshenkilölle.

Jos harjoitustyössä on korjattavaa, tulee korjaukset tehdä 19.4.2013 mennessä (kurssin tenttipäivä). Korjatuista töistä lähetetään viesti vastuuopettajalle JA ohjaajalle sähköpostitse.

Harjoitustöiden ohjauksella tähdätään siihen, että kaikki saisivat harjoitustyönsä valmiiksi jälkimmäiseen määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen erityistä ohjausta ei ole tarjolla.