title

ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi, 3 op

Opintojakson tavoitteena on osoittaa, miten tietojärjestelmiä ja muita ohjelmistoja kehitetään oliolähestymistavan, käyttötapausten ja erityisesti UML:n mukaan. Kurssilla annetaan valmiuksia suorittaa vaatimusmääritelyyn ja analyysiin kuuluvia kehittämistehtäviä staattisen ja dynaamisen mallintamisen avulla. Opintojakso auttaa myös ymmärtämään arkkitehtuurin perusteet ja liittymät muihin kehittämistehtäviin.

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:

Kurssille osallistuminen ja suorittaminen:

Ilmoittaudu kurssille, harjoitusryhmiin ja tentteihin Korppi-järjestelmän avulla . Opintojakson suoritus edellyttää luentoihin perustuvaa tentin läpäisyä (hyväksyttävä suoritus puolella tentin maksimipistemäärästä) ja hyväksyttyä harjoitustyötä. Kurssin voi suorittaa myös etätyöskentelynä. Tällöin suorittaminen edellyttää esseesuoritusta ja hyväksyttyä harjoitustyötä. Etätyöskentelystä sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa sähköpostitse. Kurssin hallinnollisista asioista vastaa vastuuopettaja Eetu Luoma (sähköposti eetu.luoma@jyu.fi).

Aikataulu:

Viikko 3
Hallinnolliset asiat, Käsitteet: Tietojärjestelmä, Oliolähestymistavan peruskäsitteet, 3-tasoarkkitehtuuri
Käsitteet: Arkkitehtuuri, Menetelmä, RUP
Materiaalia: Ensimmäisen ja toisen luennon diat.
Tietojärjestelmän määrittelystä. Arkkitehtuureista. RUP-prosessimallista.

Viikko 4
Menetelmistä, dokumentoinnista, malleista ja kaavioista
Vaatimusmäärittely; Aktiviteettikaaviot ja käyttötapauskaaviot
Harjoitusryhmä 0. Opiskelijat oma-aloitteisesti tutustuvat työvälineisiin
Materiaalia: Kolmannen ja neljännen luennon diat.
Mallintamisesta. Lisää mallintamisesta.UML-kaavioista.

Viikko 5
Vaatimusmäärittely; Esimerkit
Staattinen mallintaminen; Luokkakaavio
Harjoitusryhmä 1. Käyttötapausmalli
Materiaalia: Viidennen luennon diat ja esimerkit. Kuudennen luennon diat.

Viikko 6
Luokkakaavio esimerkit
Dynaaminen mallintaminen; Käyttöliittymän suunnittelu ja tilakaaviot
Harjoitusryhmä 2. Kohdealueen malli
Materiaalia: 7.luennon diat ja esimerkit. 8.luennon diat.

Viikko 7
Tilakaavio esimerkit
Dynaaminen mallintaminen; Yhteistoimintakaavio
Harjoitusryhmä 3. Tilakaaviot käyttöliittymistä
Materiaalia: 9.luennon esimerkit.. 10.luennon diat.

Viikko 8
Yhteistoimintakaavio esimerkit
Kertausta
Harjoitusryhmä 4. Yhteistoimintakaaviot
Materiaalia: 11.luennon esimerkit. Kertausluennon diat.

Viikko 9
Talviloma, ei opetusta.

Viikko 10
Harjoitusryhmä 5. Harjoitustyön viimeistely
Lopputentti

Luennot:

Harjoitustyö:

Harjoitustyö on kurssin pakollinen osasuoritus. Tavoitteena on valmiudet UML-kielen mukaiseen mallintamiseen annetuista tai omasta aiheesta. Mallinnuksen kohteena on tietojärjestelmä tai riittävän laaja itsenäinen ohjelmisto. Harjoitustyön tekemistä tuetaan harjoitusryhmissä (so. "demot"), joihin ilmoittaudutaan Korpissa.

Harjoitusryhmät eli demot:

Harjoitusryhmissä esitellään (valinnaisia) mallinnustehtäviä, joiden tarkoituksena on harjoittaa luennoilla opittua. Tehtävät annetaan etukäteen ja niitä voi suorittaa ennen demoja. Demoissa tehdään pääosin (pakollista) harjoitustyötä. Harjoituksia ohjaavat Eetu Luoma, Toni Taipalus (toni.taipalus@jyu.fi) ja Ari Tuhkala (ari.s.tuhkala@jyu.fi). Ohjaajat tukevat harjoitustyön tekemistä ja ratkovat yhdessä opiskelijoiden kanssa mahdollisia haasteita. Demot järjestetään viikoilla 5-10. Ilmoittaudu ryhmiin Korpissa.

Harjoitusryhmä 0: Aiheen valinta, www-sivujen luominen, UML-työkaluihin tutustuminen ja mallinnustehtävä aktiviteettikaavioista.
Harjoitusryhmä 1: Käyttötapausmalli: Käyttötapauskaaviot ja kirjalliset käyttötapauskuvaukset. (viikko 5)
Harjoitusryhmä 2: Staattinen mallintaminen: Kohdealueen malli luokkakaavion avulla. (viikko 6)
Harjoitusryhmä 3: Käyttöliittymän mallintaminen tilakaavioiden avulla. (viikko 7)
Harjoitusryhmä 4: Dynaaminen mallintaminen: Olioiden välinen viestintä yhteistoimintakaavioilla. (viikko 8)
Harjoitusryhmä 5: Harjoitustyön viimeistelyä ja mallinnustehtäviä kurssin eri vaiheista. (viikko 10)

Malliharjoitustyö tietojärjestelmästä autovuokraamolle (Toni Taipalus).