Pääsivu | Kampuskartta || Opetus | TeXopas | Maxima-opas


TeX flow

 
TeX-opas
 
(työn alla
toistaiseksi...)

Toimintakaavio (TeXin)

Toimintakaavio (kirjoittajan)

(Luettelossa $ on komentotulkin/päätteen komentorivihopute)

$ emacs Ketjumurtoluvuista.tex kirjoita TeX-lähdekoodi esim. emacs-editorilla
$ latex Ketjumurtoluvuista LaTeXoi tiedosto
$ xdvi Ketjumurtoluvuista.dvi & esikatsele ruudulla esim. xdvi-ohjelmalla
$ dvips -f Ketjumurtoluvuista.dvi > Ketjumurtoluvuista.ps muuta dvi-tiedosto PostScript-tiedostoksi
$ lp Ketjumurtoluvuista.ps tulosta PostScript-kirjoittimelle

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pdfLaTeXia, jolloin ladottu versio talletetaan suoraan PDF-tiedostoksi; sen selaaminen käy esimerkiksi Adoben Acrobat Reader -ohjelmalla. (Mac OS X -koneissa homma toimii tietysti helpommin.) Graafista käyttöliittymää käytettäessä ladotun dokumentin voi tulostaa esikatseluohjelmasta/-ikkunasta; myös muu toiminta tapahtuu "integroidusti".

Lyhyt opastus kuvien liittämiseksi LaTeX-dokumentteihin (sekä tavallinen LaTeX että pdfLaTeX) löytyy pdf-dokumenttina (492 Kt).

Jaetut dokumentit

Ketjumurtoluku-dokumentteja saa levittää, mutta ei yksitellen. Levitettässä dokumentteja elektronisessa muodossa kaikki dokumentit pitää levittää yhdessä, s.o. mukaan pitää liittää dokumentit Ketjumurtoluvuista.pdf, sen lähdekoodi Ketjumurtoluvuista.tex, KetjumurtoluvuistaKansi.pdf, sen lähdekoodi KetjumurtoluvuistaKansi.tex ja KMLohje.pdf. Levitettässä dokumentteja paperille tulostettuna pitää dokumenttien Ketjumurtoluvuista.pdf, KetjumurtoluvuistaKansi.pdf ja KMLohje.pdf kulkea yhdessä.


LaTeX-oppaita ja linkkejä

CTAN lion drawing by Duane Bibby;
thanks to www.ctan.org.

Verkosta löytyy runsaasti LaTeX-dokumentaatiota (ks. CTAN, The Comprehensive TeX Archive Network, esim. Suomen peilissä hakemisto ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/). Alla olevaan listaan on poimittu vain muutama, jotka käsittetevät matematiikan kirjoittamista. (Jos käytät muuta kuin Macintosh-tietokonetta, niin) PDF-muotoisten dokumenttien lukemista ja tulostamista varten tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman, joka löytyy osoitteesta http:/www.adobe.com/.

Jos alkueräisiä dokumentteja ei löydy, voit käyttää tänne (eli hakemistoon http://users.jyu.fi/~lehtonen/texopas/texdoc/) kopioituja versioita (jotka tosin saattavat olla vanhoja):


Kirjoittajan työympäristö

Tosin ei vihreä (ja lamppu on koneen vasemmalla puolella), mutta Macci kuitenkin, ja TeX-ohjelmana Textures (kaupallinen/Blue Sky Research). Ohjelman mukavuutena on sen helppokäyttöisyys (ja all-in-one -periaate):

TeX-lähdetiedostoissa esiintyvät rivit %% Mac-versiolle ja %% Unix ja PC johtuvat tästä; kirjoittajalle tarvitaan ensin mainitut ja muille jälkimmäiset määritykset, joista osa tosin on samoja, mutta yksinkertaisuuden vuoksi näin on tehty. Samoin tiedostoissa saattaa esiintyä ääkkös- ja rivinvaihto-ongelmia.

[Talvi 2014] Kone on jo ehtinyt muutamaan otteeseen vaihtumaan (ei vieläkään vihreä, mutta edelleen Macci), samoinkuin ohjelma (nykyisin Unix-pohjainen MacTeX, johon graafisena käyttöliittymänä TeXShop).


No computers were harmed by Microsoft products during the creation of these webpages.