Pääsivu | Kampuskartta || Opetus | TeXopas | Maxima-opas

TeXbook reader

Ari Lehtonen
lehtonen@maths.jyu.fi 


Harjoitustehtävien
palauttamisesta
kirjallisesti


Eri kursseille
sopivaa hyvää matemaattista
lukemista

(lukeminen
[ja laskeminen]
kannattaa aina!)


Hyviä ilmaisia
ohjelmia

Opetus

Kevään 2019 opetus:
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2019.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2019 LuK-seminaarin yhteydessä.

Syksyn 2018 opetus:
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2018.


Kevään 2018 opetus: MATS121 Kompleksianalyysi 1 ja MATS122 Kompleksianalyysi 2.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2018.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2018 LuK-seminaarin yhteydessä.

Syksyn 2017 opetus: MATA235 Käyrien differentiaaligeometria ja MATS195 Pintojen differentiaaligeometriaa.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2017.


Kevään 2017 opetus: MATA321 Variaatiolaskenta ja MATA320 Fourier-sarjat.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2017.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2017 LuK-seminaarin yhteydessä.

Syksyn 2016 opetus: MATA251 Vektorifunktioiden analyysi 1A ja MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2016.


Kevään 2016 opetus: MATA253 Vektorifunktioiden analyysi 2A, MATA254 Vektorifunktioiden analyysi 2B ja MATA123 Laskennallinen lineaarinen algebra ja geometria.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2016.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2016.

Syksyn 2015 opetus: MATA251 Vektorifunktioiden analyysi 1A ja MATA252 Vektorifunktioiden analyysi 1B.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2015.


Kevään 2015 opetus: MATS220 Funktionaalianalyysi.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2015.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestetään alkuvuodesta 2015.

Syksyn 2014 opetus: MATS110 Mitta- ja integraaliteoria.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2014.


Kevään 2014 opetus: MATA213 Differentiaalilaskenta 2 ja MATA214 Integraalilaskenta 2.
Kursseihin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2014.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestetään alkuvuodesta 2014.

Syksyn 2013 opetus: MATS241 Äärelliset kunnat; MATP180 Symbolinen laskenta.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2013.


Kevään 2013 opetus: MATA213 Differentiaalilaskenta 2 ja MATA214 Integraalilaskenta 2.
Kursseihin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2013.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestetään alkuvuodesta 2013.

Syksyn 2012 opetus: MATA229 Salakirjoitukset ja MATP180 Symbolinen laskenta.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2012.


Kevään 2012 opetus: MATA145 Matematiikan laskennallisia menetelmiä ja MATA130 Euklidiset avaruudet.
Kursseihin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2012.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2012.

Syksyn 2011 opetus: MATA113 Analyysi 3 ja MATP180 Symbolinen laskenta.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2011.


Kevään 2011 opetus: MATS224 Differentiaalilaskenta 3 (eli kerrataan ja täydennetään kurssien DL1 ja DL2 asioita Banachin ja Hilbertin avaruuksissa); MATA130 Euklidiset avaruudet.
Kursseihin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2011.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestettänee alkuvuodesta 2011.

Syksyn 2010 opetus: MATA113 Analyysi 3; MATA114 Differentiaaliyhtälöt.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2010.


Kevään 2010 opetus: MATA235 Differentiaaligeometrian alkeet.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta kl2010.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestetään helmikuussa 2010.

Syksyn 2009 opetus: MATS110 Mitta- ja integraaliteoria.
Kurssiin liittyvää materiaalia tulee löytymään osoitteesta sl2009.


Kevään 2009 opetus: MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille; MATA213 Differentiaalilaskenta 2; MATA214 Integraalilaskenta 2.
Kursseihin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta kl2009.

Syksyn 2008 opetus: MATA114 Differentiaaliyhtälöt; MATS103 Differentiaalimuodot.
Kursseihin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta sl2008.

Kurssi MATY007 LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille järjestetään alkuvuonna 2009.


Kevään 2008 opetus: LaTeX-kurssi tutkielmien kirjoittajille; Differentiaalilaskenta 2; Integraalilaskenta 2.
Kursseihin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta kl2008.

Syksyn 2007 opetus: Riemannin integraalista Lebesguen integaaliin; Differentiaaliyhtälöt;
Kursseihin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta sl2007.


Kevään 2007 opetus: Differentiaaligeometrian alkeet.
Kurssiin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta dg2007/

Syksyn 2006 opetus: Osittaisdifferentiaaliyhtälöt.
Kurssiin liittyvää materiaalia löytyy osoitteesta ody2006/


Kevään 2006 opetus: Matematiikan approbatur 2B. Luentoja varten kirjoitettu moniste löytyy nykyään (sl. 2009) Kopasta.

Syksyn 2005 opetus: Kurssien Mitta- ja integraaliteoria 1&2 demotehtävät (PDF-dokumentti)


No computers were harmed by Microsoft products during the creation of these webpages.