Pääsivu | Kampuskartta || Opetus | TeXopas | Maxima-opas


Maxima-opas


Maxima-pikaopas


wxMaxima-pikaopas

factor(x^105-1)  

  

Maxima-opas (työn alla toistaiseksi...)

Yleistä

Maxima on laaja symboliseen laskentaan suunniteltu ohjelma, joka on nykyisin vapaasti saatavissa ja jaettavissa (GNU GPL). Maximalla voidaan sieventää lausekkeita, jakaa polynomeja tekijöihin, ratkaista yhtälöitä, derivoida, integroida, kehittää funktioita taylorin sarjoiksi, ratkaista differentiaaliyhtälöitä. Vaikka Maximan vahvuusalueita on nimenomaan symbolinen laskenta, on siinä paljon numeeriseen laskemiseen liittyviä toimintoja (laskeminen tarkoilla arvoilla ja likiarvoilla, suurilla kokonaisluvuilla ja suurtarkkuuslikiarvoilla, jne) sekä varsin monipuoliset piirto-ominaisuudet. Maximassa on lisäksi ohjelmointikieli, jolla Maximan toimintoja voidaan laajentaa. Maxima on siis täysiverinen matemaattinen yleisohjelmisto ja siinä käytettävissä olevan matematiikan ''tietämyksen'' nojalla sitä voidaan kutsua matemaattiseksi asiantuntijajärjestelmäksi (tosin sen käyttäjänkin pitää olla matematiikan asiantuntija).

Maximan käyttäjä on tavallisesti kosketuksissa (ainakin) kolmen ohjelman kanssa. Varsinainen Maxima-ohjelma jää yleensä taustalle, mutta se on näistä kolmesta tärkein, Maximan komentoja käsittelevä laskentaydin. Käyttäjä näkee lähinnä jonkin monista käyttöliittymistä, joista näillä sivuilla käsitellään vain wxMaximaa. Muihin löytyy linkkejä Maximan kotisivulta; näyttökuvia eri käyttöliittymistä löytyy Maximan screenshots.html-sivulta. Kolmas tarpeellinen ohjelma on Gnuplot, joka hoitaa Maximan kuvien tekemisen. Gnuplot-ohjelmaa voi käyttää suoraankin, mutta aluksi kuvien tekeminen Maximasta käsin lienee helpointa.

Jaetut dokumentit

Tämä Maxima-opas on jaettu kahteen osaan: Maxima-pikaopas, jossa annetaan esimerkkejä Maximan komentojen käyttöön (Maximan laskentaydin), ja wxMaxima-pikaopas, jossa selvitetään lyhyesti wxMaxima-käyttöliittymän ominaisuuksia.

Tämän Maxima-oppaan eri osat löytyvät eri formaateissaan seuraavien linkkien alta:

Lisää esimerkkejä Maximan käytöstä löytyy Symbolisen laskennan kurssia varten laaditusta pdf-dokumentista.

Maxima-oppaita

Verkosta löytyy kohtalaisesti Maxima-dokumentaatiota. Alla olevaan listaan on poimittu vain muutama, joilla pääsee alkuun.


No computers were harmed by Microsoft products during the creation of these webpages.