Pääsivu | Kampuskartta || Opetus | TeXopas | Maxima-opas


Maxima-opas


Maxima-pikaopas


wxMaxima-pikaopas

factor(x^105-1)  

  

Maxima-pikaopas

(työn alla toistaiseksi...)

Erikoismerkkejä

 • ; puolipiste päättää komennon ja palauttaa tuloksen
 • $ dollarimerkki päättää komennon, mutta estää tuloksen näkymisen
 • % prosenttimerkki viittaa edellisen laskun tulokseen
 • , pilkku erottaa muuttujat tai listan/joukon alkiot; erottaa useita samalla komentorivillä annettuja komentoja toisistaan
 • : kaksoispistettä käytetään arvon tallettamiseksi muuttujaan
 • = yhtäsuuruusmerkkiä käytetään yhtälöiden esittämiseen
 • := pari kaksoispiste-yhtäsuuruusmerkki määrittelee funktion
 • ( ) kaarisulut ilmoittavat funktion argumentit; ryhmittävät useita komentoja samalle komentoriville
 • [ ] hakasulut ilmaisevat listoja tai vektoreita, tai indeksoituja muuttujia
 • { } aaltosulut ilmaisevat joukkoja
 • ' lainausmerkki estää seuraavan symbolin arvon laskemisen (tarpeen mm. differentiaaliyhtälöitä esitettäessä)
 • '' kahdennettu lainausmerkki (ei kaksoislainausmerkki) pakottaa seuraavan symbolin arvon laskemisen
 • " kaksoislainausmerkkiä käytetään merkkijonojen ilmaisemiseen
 • /* */ rajataan kommentti ohjelmakoodin sisään

Huomio: Ääkkösiä ei tule käyttää muuttujien tai funktioiden nimissä eikä niitä ilmeisesti ole syytä käyttää merkkijonoissakaan. Pienet ja isot kirjaimet tarkoittavat eri asiaa (eli tarkkana komentojen kirjoittamisessa ja muuttujien nimeämisessä).

Maxima-esimerkkejä

Seuraavien linkkien alta löytyy kokoelma Maximalla laskettuja esimerkkejä, joiden avulla Maximaa oppii käyttämään tavanomaisten yksinkertaisten matemaattisten tehtävien ratkaisemiseen

Lisää esimerkkejä Maximan käytöstä löytyy Symbolisen laskennan kurssia varten laaditusta pdf-dokumentista.

Maxima-oppaita

Verkosta löytyy kohtalaisesti Maxima-dokumentaatiota. Alla olevaan listaan on poimittu vain muutama, joilla pääsee alkuun.


No computers were harmed by Microsoft products during the creation of these webpages.