DWERGGANS &endash;anser erythropus verspreiding winter 2004-2005

datum plaats aantal

Oktober:

1 oktober Anjum / Tibma 8 exx
2 oktober Anjummer-kolken 10 exx
9 oktober Breskens (Zld) 1 ex
10 oktober Anjum / Tibma 11 exx
12 oktober Anjum / Tibma 12 exx
14 oktober Anjum / Tibma 21 exx
18 oktober Tibma 53 exx
24 oktober Anjum 61 exx
25 oktober Anjum 62 exx
26 oktober Anjum 31 exx
27 oktober Anjum 50 exx
31 oktober Anjum 20 exx
Schiermonnikoog 1 ex

November:

1 november Oude Land van Strijen 20 exx
5 november Oude Land van Strijen 26 exx
7 november Oude Land van Strijen 33 exx
Anjum 20 exx
8 november Anjum 10 exx
10 november Oude Land van Strijen 28 exx
11 november Tibma 28 exx
Tholen (Zld) 1 ex
Oude Land van Strijen 18 exx
14 november Oude Land van Strijen 28 exx
Friesland Buitendijks 3 exx
Schiermonnikoog 1 ex
15 november Doesburg (Gld) 1 ex
26 november Oude Land van Strijen 22 exx
27 november Petten (NH) 2 exx
Tienhoven (Utr.) 2 exx
28 november Korendijkse Slikken(ZH) 4 exx
30 november Kampereiland (Ov.) 9 exx
Oude Land van Strijen 29 exx 4 december Oude Land van Strijen 25 exx
Bethune-polder (Utr.) 1 ex

December:

6 december Ferwoude (Fr.) 1 ex
12 december Petten (NH) 5 exx
Friesland Buitendijks 1 ex
Westerse Laagjes (ZH) 1 ex (onv Finland)
13 december Oude Land van Strijen 32 exx
Fochteloerveen(Fr.) 1 ex
17 december Oude Land van Strijen 25+ exx
18 december Oude Land van Strijen 32 exx
19 december Korendijkse Slikken 19 exx
Krommenie(NH) 2 exx
Ohe en Laak/Stevensweert (Lim.) 1 ex
25 december Korendijkse Slikken 8 exx
28 december Doniaburen (Fr.) 2 exx
29 december Korendijkse Slikken 17 exx
30 december Oude Land van Strijen 51 exx

Januari:

1 januari Petten 17 exx
2 januari Korendijkse Slikken 17 exx
Oude Land van Strijen 34 exx + 2 exx
3 januari Belkmerweg / Petten 15 exx
4 januari Petten 21 exx
6 januari Petten 22 exx
9 januari Amerongen 1 ex
Groet / Petten (?) 4 exx
Korendijkse Slikken 19 exx
Oude Land van Strijen 34 exx
Ferwoude 2 exx
Petten 18 exx
10 januari Workum (Fr.) 1 ex
11 januari Workum (Fr.) 3 exx
13 januari 'Gelderland' 2 exx
15 januari Ferwoude (Fr.) 2 exx
Korendijkse Slikken 19 exx
Bleskensgraaf (ZH) min 5 exx
Ulft (Gld) 1 ex
16 januari Wieringermeer (NH) 1 ad
17 januari Camperduin (NH) 23 exx naar Zuid (?)
19 januari Gelders rivierengebied 1 ex
Petten (NH) 27 exx
29 januari Petten (NH) 22 exx
Korendijkse Slikken 5 exx
Oude land van Strijen 11 exx
30 januari Oude Land van Strijen 22 exx

Februari:

4 februari Oude Land van Strijen 16 exx
Petten (NH) 32 exx
Anjum 2 exx
11 februari Oude Land van Strijen 20 exx
Korendijkse Slikken 14 exx
13 februari Petten 32 exx
Bilderdam (ZH) 1 ex
Veendam (Gr.) 1 (of 2) ex
Mijdrecht (Utr.) 1 ex
15 februari Oude Land van Strijen 23 exx
16 februari polder Biert (Z-H) 7 exx
19 februari Korendijkse Slikken 19 exx
22 februari Petten 28 exx
Oude Land van Strijen 23 exx
23 februari Oude Land van strijen 24 exx
25 februari Hardinxveld-Giessendam (ZH) 14 exx
26 februari Hardinxveld-Giessendam (ZH) 26 exx

Maart:

 
3 maart Flevopolder / Ibisweg 1 ex
4 maart Bantpolder (Fr.) 1 ex
5 maart Korendijkse Slikken 9 exx 6 maart Korendijkse Slikken 12 exx
13 maart Anjum / Tibma 11 exx
Korendijkse Slikken 17 exx
14 maart Garrelsweer / Hoeksmeer (Gr.) 5 exx
Petten 15 exx 16 maart Anjum / Tibma 13 exx
Petten 7 exx
17 maart Anjum / Tibma 17 exx
19 maart Anjum / Tibma 19 exx

 

Hallo allemaal!
 
Hier een overzicht van de verspreiding van de aantallen dwergganzen in Nederland in de winter 2004-2005 . Wil iedereen het bijgevoegde word-document even checken op volledigheid ? Bij voorbaat dank!
 
Anjum , de Kolken en omgeving Tibma (met dank aan Gerard Ouweneel voor het bijhouden van de aantallen in oktober!) -Op 1 oktober werden de eerste 8 exx gemeld , waarna de aantallen vlot opliepen (14-10 : 21 exx , 18-10 : 53 exx). Het hoogste aantal bedroeg 62 exx op 25 oktober , geteld door een groep Finnen . De laatste waarneming komt van 11 november , toen er nog 28 exx zaten (NB : op dat moment zaten er minimaal al 33 exx te Strijen , zie hieronder)
2005 Gedurende de winterperiode bleef Anjum min of meer 'leeg' ( 2 vogels op 4 februari) ; eerst vanaf maart namen de aantallen weer toe : 11 vogels op 13 maart , 13 vogels op 16 maart en maximaal 19 vogels op 19 maart . Na deze datum heb ik geen hogere aantallen meer doorgekregen .
Oude Land van Strijen -De eerste dwergganzen in Het Oude Land werden gezien op 1 november : direct al 20 exx ! Op 7 november was dit opgelopen tot 33 exx . (bij Anjum zaten er nog 28 exx op 11 november). Deze 33 leken het maximum te gaan worden , althans tot 30 december toen er 'plotseling' 51 vogels werden geteld ! Algemeen wordt aangenomen (door ringaflezingen) dat er geen uitwisseling is met Korendijk , waar op dit moment max 19 exx zitten (zie Korendijk). Dit betekent dat er op dit moment 70 dwergganzen in ZW Nederland zitten !
 
2005 Door de verplaatsingen van dwergganzen richting Petten (zie daar) en Hardinxveld-Giessendam is het verloop van de aantallen te Strijen lastig aan te geven( en dit is voorzichtig uitgedrukt!) In ieder geval waren op 2 januari nog 36 vogels aanwezig , op 9 januari 34 en daarna nam het aantal alleen maar verder af . Op 23 februari verbleven nog maximaal 24 vogels in polder het Oude Land .
 
Korendijkse Slikken / Westerse Laagjes -Hier verschenen dwergganzen op 28 november ( 4 exx) , en dit aantal liep op tot max 19 exx op 19 december . Ten tijde van de 51 vogels in het Oude Land ( 30 december) zaten er op Korendijk 17 of 18 exx. De onv dwerggans van de Westerse Laagjes (op 12 december) kreeg veel aandacht , omdat het de eerste zekere Finse vogel is ! (vandaar Finni!) Op 29 december hoorde ik , terwijl ik naar 17 dwergganzen op de Korendijkse Slikken keek , dat Finni ook al bij Den Bommel is gezien! Later deze winter werd Finni ook op Walcheren gezien.....
 
2005 Het beeld op Korendijk bleef redelijk constant : vrijwel de hele periode waren 19 vogels aanwezig. Op 5 maart was het aantal gedaald tot 9 , maar door de plotselinge kou-inval begin maart nam het aantal 'even' toe tot 17 op 13 maart. Hierna heb ik geen gegevens meer.
 
Petten -Petten lijkt met het jaar minder belangrijk te worden voor dwergganzen : ik heb slechts 2 waarnemingen , 1 op 27 november ( 2 exx ) en een waarneming op 12 december (5 exx) .
 
2005 Fout dus! Op 1 januari bleken 17 dwergganzen aanwezig in de polder achter de Putten , en dit nam spectaculair toe tot 32 op 4 februari! De vogels waren hier prima te bekijken en er werden diverse (bekende) ringen afgelezen.
De laatste noemenswaardige aantallen hier waren 15 vogels op 14 maart.
 
Overige meldingen -Hieronder een opsomming van 'losse ' gevallen : 9-10 Breskens , 1 vogel
31-10 Schiermonnikoog , 1 vogel
11-11 Tholen , 1 vogel
14-11 Friesland Buitendijks , 3 vogels
15-11 Doesburg , 1 vogel
27-11 Tienhoven , 2 vogels
30-11 Kampereiland , 9 vogels (!!)
4 -12 Bethunepolder , 1 vogel
6-12 Ferwoude , 1 vogel
13-12 Fochteloerveen , 1 vogel
19-12 Stevensweert , 1 vogel
28-12 Doniaburen , 2 vogels
9-1 Amerongen , 1 vogel
11-1 Workum , 3 vogels
15-1 Bleskensgraaf , 5 vogels
13-2 Bilderdam , 1 vogel
Veendam , 1 of 2 vogels
Mijdrecht , 1 vogel
3-3 Flevopolder , 1 vogel
14-3 Garrelsweer , 5 vogels
10-4 Schiermonnikoog , 1 vogel
 
Behalve deze losse waarnemingen is er nog het opvallende verschijnen van eerst 14 en later 26 dwergganzen te Hardinxveld-Giessendam op 25 en 26 februari . Dit kunnen m.i. goed vogels van het Oude Land van Strijen zijn geweest. Slechts 1-maal , op 16 februari , werden 7 dwergganzen gezien in polder Biert . Dit zullen vogels van Korendijk zijn geweest , die een kort uitstapje maakten.
 
Tot zover dit bericht , hoop jullie in het najaar weer te spreken !
 
Groet , Bertus de Lange