php.jpgJohdatus PHP-kieleen

Sisällysluettelo

www.php.net

Tietotyypit

PHP:ssä on kahdeksan perustietotyyppiä:

Boolean ylös

Boolean-tyyppinen muuttuja saa luonnollisesti arvokseen joko TRUE tai FALSE. Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole kirjoitusasussa väliä, vaan esimerkiksi TRUE voidaan kirjoittaa 'true' tai 'True'.

Interger ylös

Integer tarkoittaa kokonaislukua. Integerin maksimipituus riippuu käyttöjärjestelmästä, mutta hyvin yleisesti se on 32 bittinen luku (noin +/- 2.15e+9). Mikäli integer-tyyppiseen muuttujaan yritetään sijoittaa itseisarvoltaan liian suuri luku, muuttuu muuttuja float-tyyppiseksi.

Float ylös

Float on PHP:n reaalilukutyyppi. Myös sen maksimipituus riippuu käyttöjärjestelmästä, mutta yleisesti se on 64 bittinen luku (noin 1.8e308).

String ylös

String on PHP:n merkkijonotyyppi. Yksirivinen merkkijono voidaan määritellä joko lainausmerkeissä tai heittomerkeissä. Lisäksi voidaan alku- ja lopputunnistetta käyttämällä määritellä samalla kertaa useampirivinen merkkijono. Alla on esimerkki, jossa tulostetaan merkkijono jokaisella tavalla ilmaistuna.

<?php 
  $mjono = "jotain";
  echo "Merkkijono lainausmerkeissä $mjono\n";
  echo 'Merkkijono heittomerkeissä $mjono\n';
  $s = <<<TUNNISTE 
  Tässä on useamman rivin mittainen merkkijono
  $mjono esimerkkitekstiä 
  lisää tekstiä.
TUNNISTE;
  echo $s;
?>

Lainausmerkeillä ja heittomerkeillä on se ero, että heittomerkkien sisään kirjoitettua merkkijonoa ei tulkita. Siis esimerkissä Heittomerkkien sisään laitettu tulostettava merkkijono tulostuu aivan niin kuin koodissa lukee: Merkkijono heittomerkeissä $mjono\n. Heittomerkkien sisään määritellyssä merkkijonossa puolestaan tulkitaan muuttujat ja koodatut erikoismerkit (esimerkissä rivinvaihto, \n). Esimerkissä lainausmerkkeihin määritelty merkkijono tulostuu: Merkkijono lainausmerkeissä jotain. Muuttujan nimen paikalle tulostuu muuttujan arvo ja lauseen lopuksi tulostetaan rivinvaihto.

Esimerkissä viimeisenä on määritelty useamman rivin merkkijono. Määrittely alkaa <<<-merkeillä, joiden perään tulee tunnistemerkkijono. Useamman rivin merkkijonon määrittely päättyy samaan tunnistemerkkijonoon, joka täytyy olla omalla rivillään ja alkaa rivin ensimmäisestä merkistä. Useamman rivin merkkijono tulkitaan samalla tavalla kuin lainausmerkkeihin kirjoitettu merkkijono.

Array ylös

Array-tietotyyppi tarkoittaa taulukkoa. Niistä on kerrottu erikseen taulukot-sivulla.

Object ylös

Object-tietotyyppi tarkoittaa oliota. Niistä on myöskin kerrottu erillisellä oliot-sivulla.

NULL ylös

NULL takoittaa sitä, että muuttujalla ei ole määriteltyä arvoa. Sen kirjoitusasussa isoila ja pienillä kirjaimilla ei ole väliä. Se voidaan siis kirjoittaa vaikkapa 'null' tai 'Null'.

Resource ylös

Resource on erikoinen tietotyyppi, joka sisältää viitteen johonkin ulkopuoliseen tietolähteeseen. Esimerkiksi tiedoston "kahva" tiedostoja käsiteltäessä on resource-tyyppinen muuttuja.