Mitta- ja integraaliteoria, kesä 2014

Opetus

Luennot 26.5.-30.6. ma-pe salissa MaD381. Ei luentoa 20.6. Luentoaika 26.5.-19.6. kello 8-10 ja 23.6.-30.6. kello 10-12. Harjoitukset (18h) salissa MaD381 kello 12-14, harjoituspäivät Korpissa.

Kurssin suorittaminen

Kurssissa on kaksi osaa: osa 1 (Koodi MATS111, 6op, ensimmäiset 32 h, joissa käsitellään lähinnä Lebesguen mittaan perustuvaa teoriaa) ja osa 2 (Koodi MATS112, 3 op, kurssin loppuosa, yleisempää mittateoriaa). Koko kurssin voi suorittaa joko kertakokeella tai suorittamalla osat 1 ja 2 erikseen. Ratkaistuista harjoitustehtävistä saa lisäpisteitä loppukokeisiin seuraavasti: 30% = 3p, 50% = 4p, 70% = 5p (6 ensimmäistä harjoituskertaa osaan 1, 3 viimeistä osaan 2).

Tenttipäivät

18.6. (osa 1) ja 16.7. (molemmat osat). Jälkimmäisessä tentissä voi suorittaa osan 1, osan 2, tai molemmat osat.

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9

Materiaali

Kurssilla seurataan pääosin Tero Kilpeläisen luentomonistetta. Oheismateriaalina voi käyttää esimerkiksi Bruckner, Bruckner, Thomson: Real analysis; Royden: Real analysis; Stein, Shakarchi: Real analysis.