Mitta- ja integraaliteoria, syksy 2012

Opetus

Luennot 6.9.-7.12. to ja pe 10-12 salissa MaD302. Harjoitusryhmät 14.9.-7.12. perjantaisin 8-10 saleissa MaD381 ja MaA203, 12-14 salissa MaD245. Kurssilla on myös laskuryhmä jossa harjoitustehtäviä ratkaistaan ohjatusti. Laskuryhmä kokoontuu 13.9. alkaen to 14-16 salissa MaD380.

25.-26.10. ei luentoja, harjoituksia eikä laskuryhmää

Kurssin suorittaminen

Kurssissa on kaksi osaa: osa 1 (Koodi MATS111, 6op, ensimmäiset 30 h, luvut 1-9, joissa käsitellään lähinnä Lebesguen mittaan perustuvaa teoriaa) ja osa 2 (Koodi MATS112, 3 op, kurssin loppuosa, yleisempää mittateoriaa). Koko kurssin voi suorittaa joko kertakokeella tai suorittamalla osat 1 ja 2 erikseen. Ratkaistuista harjoitustehtävistä saa lisäpisteitä loppukokeisiin seuraavasti: 30% = 2p, 40% = 3p, 50% = 4p, 65% = 5p, 80% = 6p (8 ensimmäistä harjoituskertaa osaan 1, 4 viimeistä osaan 2).

Tenttipäivät

7.11. (osa 1) ja 12.12. (molemmat osat). Jälkimmäisessä tentissä voi suorittaa osan 1, osan 2, tai molemmat osat. Tentissä vaadittavaa osaamista (osa 1)

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6
Harjoitus 7
Harjoitus 8
Harjoitus 9
Harjoitus 10
Harjoitus 11
Harjoitus 12

Materiaali

Kurssilla seurataan pääosin Tero Kilpeläisen luentomonistetta. Oheismateriaalina voi käyttää esimerkiksi Bruckner, Bruckner, Thomson: Real analysis; Folland: Real analysis; Friedman: Foundations of modern analysis.