Työkokemus

Tutkimustaitojen lisäksi olen kartuttanut kokemusta muun muassa konferenssijärjestelyistä sekä erityisesti tiedetoimittamisesta. Elokuusta 2013 tammikuuhun 2014 työskentelin Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksessa suunnittelijana. Tehtävänäni oli edistää tiedekunnan julkaisutoimintaa. Käytännössä autoin tutkijoita käsikirjoitusten teknisessä toimittamisessaa ja erilaisten artikkelien yhtenäistämisessä eri viittauskäytänteiden mukaisiksi. Lisäksi koulutin aloittelevia tohtorikoulutettavia julkaisemisen saloista.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran sihteerinä vastaan tulee monenlaista organisoitavaa, ja paljon opin myös ollessani järjestämässä VII Kansatieteen päiviä keväällä 2012. Toimittamistani kirjoista löytyy lisätietoja julkaisusivulta.

Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (perus- ja aineopinnot), ja minulla on siis historian opettajan pätevyys. Näitä pedagogisia taitoja olen hyödyntänyt opetustyössä:

Vuonna 2008 tein selvityksen historian ja etnologian laitoksesta valmistuneiden työllistymisestä (aukeaa pdf-tiedostona). Selvityksessä laadin kyselylomakkeen, jossa oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Lisäksi tein haastatteluja monipuolistaakseni materiaalia. Selvityksen tuloksissa on näin ollen sekä laadullista että määrällistä aineistoa.

Museologian perusopinnot suorittaneena minulla on museoammatillinen pätevyys. Toimin kesäoppaana Suomen Maatalousmuseo Sarassa kesällä 2007. Työhön kuului opastuksien (suomeksi ja englanniksi) lisäksi asiakaspalvelutehtäviä ja kokoelmien luettelointia.

Lisäksi työkokemusta löytyy pakkaajana varastosta, lomittajana navetasta sekä vahva asiakaspalvelutaito monien kesälomien työstä vanhempieni juustolassa.