Tiedeyhteisössä

Villa Rana

Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitos sopii hyvin työympäristöksi minulle, jolla on koulutusta sekä historiasta että etnologiasta. Muistitietotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirjani liikkuu näiden oppiaineiden yhteisellä alueella.

Tiedeyhteisössä väitöskirjani kannalta tärkeimmät henkilöt ovat ohjaajani etnologian professori Pirjo Korkiakangas, Suomen historian professori Petri Karonen ja etnologian professori Outi Fingerroos.

Vuodesta 2011 alkaen olen ollut Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran sihteeri. Vuosina 2009-2010 toimin seuran hallituksessa. Aktiivisena tieteellisenä seurana THPTS on tällä hetkellä väitöskirjan ohessa tärkeä linkki tieteelliseen yhteisöön.

Open access -julkaisu J@rgonia on etnologian, historian ja niiden lähitieteiden tutkijoille suunnattu vertaisarvioitu elektroninen journaali, jota julkaisee Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry. Olen toiminut lehden päätoimittajana vuodesta 2012 alkaen. J@rgonia on arvioitu Julkaisufoorumin luokituksessa tasolle 1. Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry puolestaan on tärkeä toimija laitoksen tutkijoiden ja tohtorikouluttavien hyvinvoinnin kannalta. Toimin yhdistyksen sihteerinä sen perustamisvuonna 2009.

Vuodesta 2008 alkaen olen kuulunut Suomen Kansantietouden Tutkijan Seuran verkkolehden Eloren toimituskuntaan. Olin mukana toimittamassa numeroa 1/2010, minkä jälkeen pidin taukoa keskittyessäni muihin töihin. Palasin mukaan lehden ajankohtaistoimitukseen jälleen vuosiksi 2012 ja 2013.

Lisäksi kuulun muun muassa seuraavin yhdistyksiin: