Julkaisut

Alla lueteltujen omien julkaisujeni lisäksi kuulun kahden verkkolehden toimituskuntaan. J@rgoniassa olen päätoimittajana ja Eloressa osa ajankohtaistoimitusta. Julkaisuluetteloni voit lukea myös pdf-tiedostona.

Kirjoitetut teokset:

Hytönen, Kirsi-Maria: "Ei elämääni lomia mahtunut" Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana. Kultaneito XIII: Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura 2014.

Hytönen, Kirsi-Maria, Jäntti, Vesa-Pekka & Marttila, Juuso: Esikaupungista kampukseksi. Elämää Rajakadun seudulla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 125. Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2011.

Toimitetut teokset:

Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Toimittaneet Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen. Jyväskylä: Atena Kustannus 2013.

Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toimittaneet Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: SKS 2012.

Työtä tekee mies, nainen Väki voimakas 24. Toimittaneet Kirsi-Maria Hytönen ja Eerika Koskinen-Koivisto. Tampere: THPTS 2011.

Vertaisarvioidut artikkelit:

Hytönen, Kirsi-Maria: Hardworking women: nostalgia and women's memories of paid work in Finland in the 1940s. Oral History Vol. 41, nro 2 (Autumn 2013).

Hytönen, Kirsi-Maria: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa 1940-1950-luvuilta.
Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toimittaneet Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: SKS 2012.

Hytönen, Kirsi-Maria, Saarimäki, Pasi ja Niskanen, Heli 2012: Syntymän pitkä kaari.
Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen ja Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: SKS 2012.

Hytönen, Kirsi-Maria: Suomalaisen sotilaan vaimo. Naisroolin rakentuminen avioparin jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa.
Teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Toimittaneet Jarkko Keskinen, Suvianna Seppälä ja Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2. Turku: Turun yliopisto 2012.

Muut artikkelit:

Hytönen, Kirsi-Maria ja Koskinen-Koivisto, Eerika 2011: Johdanto: miehet ja naiset suomalaisessa palkkatyössä ja sen tutkimuksessa.
Teoksessa Työtä tekee mies, nainen. Väki Voimakas 24. Tampere: THPTS.

Hytönen, Kirsi-Maria ja Koskinen-Koivisto, Eerika: Hikeä, naurua ja nokea - Naisten kokemuksia tehdastyöstä toisen maailmansodan aikana.
Teoksessa Työväki ja kokemus. Toimittaneet Marko Tikka ja Kati Launis. Väki Voimakas 22. Tampere: THPTS 2009.

Kirja-arviot:

Challenging World of Historical Letters.
Ethnologia Fennica, vol 39. Arvio teoksesta Kirjeet ja historiantutkimus. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen ja Kirsi Vainio-Korhonen. Helsinki: SKS 2011.

"Työn iloa!" keskellä sotaa.
Agricola, Suomen historiaverkko. Arvio teoksesta Paavilainen, Sinikka: Työtytöt. Tytöt isänmaan palveluksessa 1941-1945. Minerva Kustannus Oy, 2010.

The Difficult Realm of Memories in the 20th Century.
Ethnologia Fennica, vol. 37. Arvio teoksesta The Burden of Remembering. Recollections & Representations of the 20th Century. Toim. Ene Köresaar et al. Studia Historica 77. Helsinki: SKS 2009.

Metsäammattilainen labyrintissä.
Hiidenkivi 6/2010. Arvio teoksesta Suopajärvi, Tiina: Sukupuoli meni metsään. Luonnon ja sukupuolen polkuja metsäammattilaisuudessa. Helsinki: SKS 2009.

Muisteltu työläisyhteisö. Työväentutkimuksen vuosikirja 2009. Arvio teoksesta Kortelainen, Kaisu: Penttilän sahayhteisö ja työläisyys. Muistitietotutkimus. SKS:n toimituksia 1178. Helsinki: SKS 2008.

Työmarkkinasuhteiden historiaa.
Hiidenkivi 6/2009. Arvio teoksesta Suoranta, Anu: Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä. Vastapaino, Tampere 2009.

Seminaariraportit:

Pohjoismaista yhteistyötä tutkimuksen rakennuskivillä.
Raportti pohjoismaisesta folkloristiikan ja etnologian konferenssista Helsingissä elokuussa 2009, kirjoitettu yhdessä Heli Niskasen kanssa. Elore 2/2009.

Kerronta kutsui kesäkonferenssiin.
Raportti ISFNR:n konferenssista Ateenasta heinäkuussa 2009, kirjoitettu yhdessä Eerika Koskinen-Koiviston kanssa. Elore 2/2009.

Tutkimusetiikka - yksinkertaisia kysymyksiä ja monimutkaisia vastauksia.
Raportti Oral History and Ethics -symposiumista Helsingistä joulukuussa 2008, kirjoitettu yhdessä Eerika Koskinen-Koiviston kanssa. Elore 1/2009.

Työväen kokemusta tavoittamassa.
Raportti Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaarista elokuussa 2008, kirjoitettu yhdessä Eerika Koskinen-Koiviston kanssa. Elore 2/2008.

Muuta:

"Se on se tietotaito" Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitokselta vuosina 2005-2007 valmistuneiden työllistyminen.
Julkaistu historian ja etnologian laitoksen urasuunnittelu-sivuilla.

Joitakin tutkimukseeni liittyviä haastatteluja ja lehtiartikkeleita.