Puhe henkilökuntakokoukseen

Arvoisat työntekijät!

Elämme muutosten aikaa ja jokaiselle on varmasti itsestäänselvää, että siitä seuraa tulevina vuosina suuria ja osin ongelmallisiakin uudistuksia yrityksessämme. Arkipäivän kokemukset osoittavat, että nykyinen organisaatiorakenne takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa alustavia ehdotuksia. Hyvät yhteistyökumppanit, asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen edellyttää huolellista valmistautumista ja kehitysmallia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa ennusteita tulevaisuuden kehityssuunnitelmista. Arkipäivän kokemukset osoittavat, että asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa osallistumistason kohottamista. Samoin erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys täyttää tärkeän tehtävän, kun määritellään virikkeellisiä kasvatustavoitteita. Hyvät yhteistyökumppanit, kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa alustavia ehdotuksia. Samoin asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen edellyttää huolellista valmistautumista ja osallistumistason kohottamista.

Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että tästä kaikesta pysyvänä osoituksena oleva informaatio- ja tiedotustoimintamme näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa asiaankuuluvia toimintaolosuhteita. Laaja ja monipuolinen kokemus sekä asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen edellyttää huolellista valmistautumista ja vastuuntuntoista asennetta poliittisilta päättäjiltä. Laaja ja monipuolinen kokemus sekä tästä kaikesta pysyvänä osoituksena oleva informaatio- ja tiedotustoimintamme täyttää tärkeän tehtävän, kun määritellään kehitysmallia. Samoin rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja kehittäminen antaa mahdollisuuden parantaa sellaista henkilöstökoulutusta, joka vastaa nykyhetken tarpeita. Yritysmaailman tuntema huoli, mutta ennen kaikkea kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen edellyttää huolellista valmistautumista ja nykyisiä taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Samoin kilpailun jatkuva kiristyminen takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa nykyisiä taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Niinpä kilpailun jatkuva kiristyminen tekee mielenkiintoiseksi yrityksen eritellä kehitysmallia.

Samoin asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää kehitysmallia.

Kiitoksia tarkkaavaisuudesta, hyvää päivänjatkoa.


Tämä on puhe nro 574409383911591224550144293235177933755826669130234043882998. Merkitse puheen numero maksutositteeseen. Puhe tilattu 15.11.2018 klo 03:57. Hinta on 20€/sivu, tilattu 1 sivu. Pyydän suorittamaan maksun tilille nro 800019-225005.

Jos et ole tyytyväinen puheeseen, paina selaimessa reload. Huomaa että jokainen uusi luotu puhe on saman hintainen ja jokaisesta tulee lähettä maksu yllä mainitulle tilille.