Puhe henkilökuntakokoukseen

Arvoisat työntekijät!

Elämme muutosten aikaa ja jokaiselle on varmasti itsestäänselvää, että siitä seuraa tulevina vuosina suuria ja osin ongelmallisiakin uudistuksia yrityksessämme. Toisaalta nykyinen organisaatiorakenne takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa kehitysmallia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää ennusteita tulevaisuuden kehityssuunnitelmista. Hyvät yhteistyökumppanit, kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää kehitysmallia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että nykyinen organisaatiorakenne takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa asiaankuuluvia toimintaolosuhteita. Ei ole tarpeen ruveta todistelemaan näiden ongelmien vakavuutta, sillä rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja kehittäminen antaa mahdollisuuden parantaa vastuuntuntoista asennetta poliittisilta päättäjiltä. Arkipäivän kokemukset osoittavat, että kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää sellaista henkilöstökoulutusta, joka vastaa nykyhetken tarpeita. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että toimintamme määrän ja alan jatkuva kasvu velvoittaa meitä analysoimaan alustavia ehdotuksia.

Yritysmaailman tuntema huoli, mutta ennen kaikkea toimintamme määrän ja alan jatkuva kasvu vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä asiaankuuluvia toimintaolosuhteita. Hyvät yhteistyökumppanit, kilpailun jatkuva kiristyminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää asiaankuuluvia toimintaolosuhteita. Toisaalta erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää kehitysmallia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että kilpailun jatkuva kiristyminen tekee vaikeaksi arvioida kehitysmallia. Laaja ja monipuolinen kokemus sekä erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys antaa mahdollisuuden parantaa alustavia ehdotuksia. Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että kilpailun jatkuva kiristyminen näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa vastuuntuntoista asennetta poliittisilta päättäjiltä. Niinpä toimintamme määrän ja alan jatkuva kasvu näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa osallistumistason kohottamista.

Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa erilaisia toimintamuotoja.

Kiitoksia tarkkaavaisuudesta, hyvää päivänjatkoa.


Tämä on puhe nro 174831910198374766635196300490270397149833787464331340123949. Merkitse puheen numero maksutositteeseen. Puhe tilattu 27.5.2018 klo 04:11. Hinta on 20€/sivu, tilattu 1 sivu. Pyydän suorittamaan maksun tilille nro 800019-225005.

Jos et ole tyytyväinen puheeseen, paina selaimessa reload. Huomaa että jokainen uusi luotu puhe on saman hintainen ja jokaisesta tulee lähettä maksu yllä mainitulle tilille.