Puhe henkilökuntakokoukseen

Arvoisat työntekijät!

Elämme muutosten aikaa ja jokaiselle on varmasti itsestäänselvää, että siitä seuraa tulevina vuosina suuria ja osin ongelmallisiakin uudistuksia yrityksessämme. Ei ole tarpeen ruveta todistelemaan näiden ongelmien vakavuutta, sillä asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää erilaisia toimintamuotoja. Keskeiset markkinatalouden periaatteet samoin kuin rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja kehittäminen edellyttää huolellista valmistautumista ja asiaankuuluvia toimintaolosuhteita. Toisaalta toimihenkilöiden osaksi tulevien opintojen vaikutustaso ja kohdentuminen takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa osallistumistason kohottamista. Niinpä toimihenkilöiden osaksi tulevien opintojen vaikutustaso ja kohdentuminen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä osallistumistason kohottamista. Niinpä nykyinen organisaatiorakenne näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa kehitysmallia. Yritysmaailman tuntema huoli, mutta ennen kaikkea nykyinen organisaatiorakenne antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää sellaista henkilöstökoulutusta, joka vastaa nykyhetken tarpeita. Yritysmaailman tuntema huoli, mutta ennen kaikkea luovien näkemysten huomiointi edellyttää huolellista valmistautumista ja osallistumistason kohottamista.

Yritysmaailman tuntema huoli, mutta ennen kaikkea toimintamme määrän ja alan jatkuva kasvu tekee mielenkiintoiseksi yrityksen eritellä kehitysmallia. Laaja ja monipuolinen kokemus sekä asennekasvatuksen yleinen käynnistäminen antaa myönteisen panoksen saneeraamiseen ja uudenaikaistamiseen ja edistää vastuuntuntoista asennetta poliittisilta päättäjiltä. Toisaalta toimihenkilöiden osaksi tulevien opintojen vaikutustaso ja kohdentuminen takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa vastuuntuntoista asennetta poliittisilta päättäjiltä. Niinpä rakenteellisten ehtojen vahvistaminen ja kehittäminen vaatii täsmällisyyttä ja päättäväisyyttä sekä kehitysmallia. Keskeiset markkinatalouden periaatteet samoin kuin erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys näyttelee keskeistä osaa pohdittaessa osallistumistason kohottamista. Keskeiset markkinatalouden periaatteet samoin kuin kannattavuuden vaatimusten toteuttaminen tekee vaikeaksi arvioida kehitysmallia. Laaja ja monipuolinen kokemus sekä erilaisten toimintamuotojen jatkuva kehitys takaa sen, että huomattava osa on aktiivisesti mukana hahmotettaessa kehitysmallia.

Samoin kilpailun jatkuva kiristyminen edellyttää huolellista valmistautumista ja nykyisiä taloudellisia ja hallinnollisia oloja.

Kiitoksia tarkkaavaisuudesta, hyvää päivänjatkoa.


Tämä on puhe nro 699986371242422247189796983290887993124346288412817874482330. Merkitse puheen numero maksutositteeseen. Puhe tilattu 24.2.2018 klo 06:28. Hinta on 20€/sivu, tilattu 1 sivu. Pyydän suorittamaan maksun tilille nro 800019-225005.

Jos et ole tyytyväinen puheeseen, paina selaimessa reload. Huomaa että jokainen uusi luotu puhe on saman hintainen ja jokaisesta tulee lähettä maksu yllä mainitulle tilille.