TJTST16 - Mallinnuskielet ja koodin generointi

Kurssilla tutustutaan eri tekniikoihin automatisoida ohjelmistokehitystä mallinnuskielten ja generaattorien avulla. Mallinnusmenetelmiä sovittamalla suunnittelija etsii ratkaisun käyttämällä suoraan sovellusalueen käsitteitä toteutusteknologian tai -kielen käsitteiden sijasta. Sovellusalueen käsitteiden käytön etuna on, että ne ovat jo ennaltaan tuttuja, ymmärrettäviä ja semantiikaltaan määriteltyjä. Kun koko ohjelmistoratkaisun staattiset ja dynaamiset ominaisuudet voidaan kuvata näillä "domain"-käsitteillä, voidaan usein myös ratkaisu generoida toimivaksi koodiksi. Tämä vapauttaa samalla suunnittelijan työstämään ratkaisuja suoraan domainin tasolla, ilman hankalaa ja aikaa vievää "mappausta" ohjelmointiteknologian käsitteisiin. Generaattoreita käyttäen myös lopputulos on tavallisesti parempi, sillä sovellusalueen suunnittelukieli ja generaattori tuottavat aina virheettömättömämmän ja tehokkaamman koodin kuin keskiverto ohjelmoija.

Kurssin aikana määritellään mallinnuskieliä ja generaattoreita määrättyihin rajattuihin tarpeisiiin (domain-specific) ja harjoitustyössä toteutetaan itsenäisesti yksi kieli ja generaattori.

Kurssimateriaali (luentomateriaali, artikkelit ja harjoitustyön ohjeet) tulevat saataville myöhemmin.