Metrisoituvuuden yleistämisestä (bibtex)
by Joonas Ilmavirta
Abstract:
Tavallisesti joukolla $X$ m\"a\"aritell\"a\"an metriikka kuvauksena $X\times X\to\R$. T\"ass\"a ty\"oss\"a tutkitaan, mit\"a k\"ay kun reaaliakseli korvataan jollain toisenlaisella j\"arjestetyll\"a ryhm\"all\"a.
Reference:
Metrisoituvuuden yleistämisestä (Joonas Ilmavirta), Master's thesis, University of Jyväskylä, Department of Mathematics and Statistics, 2011. (advisor: Raimo Näkki) [show abstract] [hide abstract] Tavallisesti joukolla $X$ määritellään metriikka kuvauksena $X\times X\to{\mathbb R}$. Tässä työssä tutkitaan, mitä käy kun reaaliakseli korvataan jollain toisenlaisella järjestetyllä ryhmällä.
Bibtex Entry:
@mastersthesis{msc-mat,
  author  = "Joonas Ilmavirta",
  title   = "Metrisoituvuuden yleist\"amisest\"a",
  school  = "University of Jyv\"askyl\"a, Department of Mathematics and Statistics",
  year   = "2011",
  month   = apr,
  language = "Finnish",
  url = {http://users.jyu.fi/~jojapeil/thesis/metrisoituvuuden_yleistamisesta_080411.pdf},
  note = {advisor: Raimo N\"akki},
  abstract = {Tavallisesti joukolla $X$ m\"a\"aritell\"a\"an metriikka kuvauksena $X\times X\to\R$. T\"ass\"a ty\"oss\"a tutkitaan, mit\"a k\"ay kun reaaliakseli korvataan jollain toisenlaisella j\"arjestetyll\"a ryhm\"all\"a.}
}
Powered by bibtexbrowser