TIES501 Pro gradu -seminaari

syksy 2013

Kurssin vetäjä:
Tutkijatohtori Jussi Hakanen
jussi.hakanen(at)jyu.fi
AgC 426.3

Laajuus: 5 op

Sisältö: Tietotekniikan maisteriopintojen pakollinen opintojakso. Syvennetään taitoja tieteellisen tekstin kirjoittamisesta ja suullisesta esittämisestä. Tarkoituksena on tukea pro gradu -tutkielman tekemistä. Tarkempia tietoja löytyy Korpista.

Esitiedot: Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma sekä vähintään kaksi tietotekniikan syventävää kurssia. Lisäksi opiskelijalla pitää olla opinnäytteen aihe sovittuna ohjaajan kanssa.

Esitykset: Esittäjä-opponoija -parit ja esitysajat

Esitysten kalvot:

Henri Pirinen: Kiihdytysrakenteiden rinnakainen konstruointi interaktiivista GPGPU säteenseurantaa varten

Oskari Leppäaho: Reaaliaikastrategiapelin tekoälyn toteuttaminen StarCraft-peliin

Marko Pitkänen: Tuulivoimalan anturidatan analysointi ja tuotantoennustus

Niko Nappu: Eliötietokantaohjelman käyttäjälähtöinen kehittäminen biologian opetukseen

Anniina Kallio: Sosiaalisen median hyödyntäminen syrjäytyneiden nuorten auttamisessa

Tomi Karppinen: Haittaohjelmien analyysi

Jaakko Pallari: Enhancing concurrency of Elm programming language

Pekka Peura: Hiljaisen tiedon hyödyntäminen teknologisia oppimisratkaisuja kehitettäessä

Marika Dufva: E-oppimateriaalin käytön kokemukset ja mahdollisuudet opetuksessa

Santtu Viitanen: Työpaikalla oppiminen ketterässä ohjelmistoyrityksessä

Pekka Vepsäläinen: Cyber Situation Awareness -- a Process Model Proposal for SMEs

Harri Mäkelä: Web-palvelut ja niihin kohdistuneiden poikkeavuuksien tunnistamisen

Pekka Moisio: Puutavaran osittaisen pintakuvion avulla laadun arviointi koko kappaleesta

Samuli Kärkkäinen: SaaS-mallin toimivuus arkaluontoista tietoa sisältävillä aloilla

Niko Mononen: Koostesivustotwww-sovellusintegroinnissa

Jaakko Leppäkangas: Radio link failure models and analysis in LTE networks

Miika Raunio: Aalto-energian tutkimiseen rakennetun aaltokoneen ja mittalaitteen ohjaimien ohjelmointi

Janne Pesonen: MEG-aineiston esikäsittelyvaiheiden optioiminti Meggie-käyttöliittymässä

Aleksi Lahti: Raha-automaattiyhdistyksen nettikasinon käyttöönottaminen asiakkaan näkökulmasta

Kauno Riihonen: Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä

Topi Kolu: Korkean käytettävyyden tekniikoiden hyödyntäminen tehohoidon ja anestesiologian tietojärjestelmissä

Joel Kivelä: A Model for Orientally Applied Digital Music Technology

Luennot: To 16.15-18 pääosin salissa Ag Alfa, 5.9.-19.12.

Suoritus: Kurssista saa suoritusmerkinnän kun on ollut läsnä luennoilla, esitellyt omaa gradu-työtä kurssilla, opponoinut toisen opiskelijan työtä sekä saanut oman työnsä vähintään puoleen väliin (lausunto ohjaajalta).

Luentomateriaali:
1. Aloitusluento 5.9.
2. Kirjallisuushauista (Antti-Juhani Kaijanaho) 12.9.
3. Aiheen tarkentaminen 19.9.
4. Tutkimusmenetelmistä 26.9.
5. Tieteellisestä kirjoittamisesta 3.10.
6. Esityksiin valmistautuminen 10.10.
7. Gradujen arvostelusta ja plagioinnin tunnistamisesta 12.12.