Linkkilista

 • Ammattikorkeakouluun
 • CANVA
 • Avoimen intra
 • KOVS
 • Opetus- ja koulutussanasto OKSA
 • Korkeakoulujen kehittämishankkeiden wiki-alusta
 • Moodle
 • Aikuiskasvatus
 • Högskoleproven
 • KOE
 • Opiskelijavalinnat-Vipunen
 • Kandipalaute-vertailu-Vipunen
 • DEFA-kurssit JY
 • Saimaan saaressa pikkuinen norppa
 • AF
 • Tuoreimmat uutiset
 • Opiskelijavalintojen uudistaminen 2020
 • Opiskelijavalintojen uudistaminen 2020 - FAQ
 • Tietoturva
 • 2018 hankkeiden visualisointi
 • SISU
 • r.jyu.fi
 • JY: OMAT SIVUT
 • JY: QlikView
 • QV -ohjeita
 • ROTI
 • JY wiki: Datatiimi (tiedontuotannon tiimi)
 • Datatiimi tracker
 • Korppi
 • JY koodistopalvelu
 • JY: Office365
 • Teams ohjeita/
 • TEAMS
 • JY: jyujammer
 • JY: Suurikokoisten tiedostojen lähettäminen
 • JY laatukäsikirja
 • JY johdon katselmus ja tausta-aineistot
 • Virkailijan opintopolku
 • 55 -opintopistekeräys
 • ARVO
 • Webropol
 • IR-tekijäverkosto
 • OKM asemointitilastot
 • JY:n opetussuunnitelmat 2017-2020
 • Hankekalenteri
 • Yhteentoimivuuskalenteri
 • JY:n kustannuspaikat ja projektikoodit 2017
 • Tilastotietoja JY:sta
 • JY: Tilastomääritykset
 • JY rahoitusmallit
 • OKM:n rahoitusmalli
 • OKM:n asetus yliopiston rahoitusmallin laskentakriteereistä
 • JUULI - suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuja
 • JUSTUS - julkaisutietojen tallennuspalvelu
 • Vipunen (julkaiseminen Vipusessa 30.4.2017 ja JUFOSSA kesäkuun alussa)
 • Tilastokeskuksen Tieto&Trendit -lehti
 • VIRTA-opintotietopalvelu
 • VIRTA-tietovarannon koodit
 • CSC-dumpit (mm. lehtitaso täältä)
 • Tiedonkeruut tietovarastosta
 • confluence.csc.fi: Missä kaikkialla käytetään virran opintopisteitä
 • CSC Dashboard
 • VirtaSFTP hakemistorakenne
 • eDuuni
 • OKM suorat tiedonkeruut
 • Vipunen
 • Extra Vipunen
 • Avoinyliopisto.fi-wiki
 • Kota-extranet
 • Tilastokeskuksen avoin data
 • Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat
 • Tilastokeskuksen sijoittumispalvelu
 • Tietoarkisto
 • Ylioppilastutkinnot
 • OECD Stat
 • Eurostat
 • Globalis
 • OTUS Opiskelun ja koulutuksen tukimussäätiö
 • Kansalliskirjasto
 • HESA Higher Education and Student Affair Leadership Concentration
 • WorlOMeters (päivittyy jatkuvasti)
 • CWTS Leiden Ranking
 • NTU (National Taiwan University)Ranking
 • Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)
 • World University Rankings
 • Top Universities
 • Edilex - lait ja asetukset
 • Finlex
 • Eduskunta
 • OKM
 • Unifi ry
 • Arene
 • Suomen Akatemia
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta TSV
 • TENK Tutkimuseettinen neuvottelukunta
 • Karvi
 • EU
 • EUA European University Association
 • Leru Learning of European Research Universities
 • European Higher Education Area
 • European Research Area (tosin vahaan tietoa)
 • Euraxcess
 • Visualisoi (Kuiskintaa.fi)
 • Informaation muotoilu, Aalto
 • 17 Google Sheet hacks
 • PowerPoint diojen saavutettavuus
 • Excel

 • Excel mallipohjia
 • appro.mit.jyu.fi
 • Excel Formula Exsamples
 • Excel-Word-yhteys mm. päivämäärän näyttäminen ihan oikein
 • Excel grafiikkaa
 • Excel Mooc
 • Analyzing and Visualizing Data with Excel
 • JY:n Excel-ohjeita
 • Excel funktiot suomi-englanti
 • Excel -visualisointia
 • Pivot taulukon luominen useiden taulukoiden avulla
 • Tuhti Excel-paketti
 • Excel-guru
 • Excel-malleja
 • Excelin aikajana -malli
 • Arvojen laskemista Pivotissa
 • Visio 2013

 • Becoming a Visio 2013 Power User
 • PhotoShop

 • PhotoShop -ohjeita
 • PhotoShop CC -ohjeita
 • WWW-sivut

 • WWW-sivujen rakentaminen
 • HTML-opas
 • Some

 • Bloggerin käyttöohjeet
 • Wordpress
 • Kielenhuoltoa

 • MOT
 • Liike-elämän sanontoja suomi-englanti
 • Englanninkielen lyhenteitä
 • Valtioneuvostn sanasto
 • HY sanasto
 • Nykyajan kielenopas
 • Pienehkö sivistyssanakirja
 • Kirjoíttajan ABC
 • Kielijelppi
 • Kielitoimiston sanakirja
 • JY: Opetussuunnitelmakäsitteet englanniksi
 • MOOC

 • Take great online courses from the world's best universities
 • HY
 • Coursera
 • OCW konsortio
 • Khan Academy
 • TED
 • Mooc List
 • OU:n animoituja juttuja
 • MOOC-alustoja
 • Yhteinen valtakunnallinen MOOC-alusta - keskustelua
 • Koodiaapinen
 • Näkökulmia MOOCeihin
 • EADTU MOOC
 • Muuta

 • Sää Jyväsjärvi
 • Puppugeneraattori
 • Koulutus ja palkka
 • Suomalaisia sananlaskuja