HTML5-perusteet

Tietoa ohjauksesta

Tässä ohjauksessa:

Linkit ja materiaalit

Mallivastaus
Verkkosivun suunnitelma, jonka pohjalta tehdään verkkosivu

Seuraavasta materiaalista voi olla hyötyä:

Alkuvalmistelut

Mikäli teet tehtäviä kotikoneella, asenna seuraavat ohjelmat:

Jos sen sijaan olet yliopiston tietokoneilla, Firefox ja Notepad++ ovat jo esiasennettuja.

Asenna Firefox-selaimeen Web developer-työkalupalkki (riippumatta siitä, millä koneella teet tehtäviä):

 1. Mene Web Developer -laajennoksen asennussivulle.
 2. Napauta sivulta Add to Firefox ja sen jälkeen Install Now esiin tulevasta ikkunasta.
 3. Käynnistä Firefox uudelleen.
 4. Työkalupalkin saa näkyviin valinnalla View > Toolbars > Web Developer Toolbar.
  • Mikäli käytät uusinta Firefoxia, hakupalkin oikealle puolelle pitää ilmestyä Web Developer-painike.

Sivuston rakenne

Luodaan kuvitteellinen kotisivusto Nanonano-nimiselle henkilölle. Sivuille halutaan seuraavia osioita:

Jätetään sivuston toiminnallisuuden toteuttaminen myöhempään vaiheeseen, ja aloitetaan sivuston hakemistorakenteen suunnittelulla. Koska sivuja (.html-tiedostoja) tulee olemaan useita, ja erilaisten sivujen määrä saattaa vielä jatkossakin kasvaa, on hyvä tehdä sivustolle oma hakemistorakenne. Kutakin sivua kohden on järkevä luoda oma hakemistonsa. Tämä helpottaa sivuun liittyvien tiedostojen arkistointia ja yksinkertaistaa WWW-osoitteita.

Huomaa: Ohjeessa oletetaan, että ne tehdään Agoran mikroluokissa, jolloin tiedostot voidaan siirtää suoraan Resurssienhallinnan kautta W-asemalle. Jos tehtäviä tekee kotikoneella, käytä Kotisivujen siirtäminen www-palvelimelle -ohjeessa neuvottuja tapoja.

Tehtävä: Hakemistorakenteen luonti

Luodaan edellisen kuvauksen vastaava hakemistorakenne:

Hakemistot

Sivun luominen

Jotta sivustomme ei olisi tyhjä, käytetään esivalmisteltua suunnitelmaa. Suunnitelmasta löytyy kaikki kuvat ja tekstit, joita sivustoon laitetaan.

Käynnistä haluamasi tekstieditori.

Etusivu

Tee ensimmäisenä sivuston etusivu:

 1. Aloita uusi dokumentti ja tallenna se W-aseman www-hakemistoon nimellä index.html.

 2. Avaa selaimeen HTML5-luennolla näytetty HTML5-dokumentin pohja selitteineen. Tutki mitä eri osia pohjassa on. Kopioi pohja uuden dokumenttisi sisällöksi. Tallenna.

 3. Laita title-elementin sisällöksi Nanonano. Hakukoneet löytävät parhaiten title-elementissä olevan tekstin, jolloin sen on syytä olla perusmuodossa.

 4. Lisää sivulle pääotsikko (h1). Kirjoita otsikkoon myös Nanonano.

 5. Kirjoita lyhyt parin lauseen kuvaus siitä, mitä Nanonano harrastaa ja opiskelee. Käytä p-elementtiä.

 6. Laita väliotsikoksi (h2) Yhteystiedot ja kirjoita Nanonanon osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot löydät suunnitelmasta.

  • Yhteystiedot saat jaettua siististi omille riveilleen br-elementin avulla. Esimerkiksi:

   <p>
     Antti Ekonoja<br/>
     Ag C522.3<br/>
     2746
   </p> 
  • Tee sähköpostiosoitteesta mailto-linkki; mailto: on kirjoitettava itse viitetekstiin, kun kyse on sähköpostiosoitteista. Linkin pitäisi näyttää seuraavan kaltaiselta:

   <a href="mailto:antti.j.ekonoja@jyu.fi">antti.j.ekonoja@jyu.fi</a>
 7. Tallenna esimerkkikuva W:\www\-hakemistoon. Lisää yhteystietojen perään uusi kappale (p) ja sijoita siihen valokuva (img):

  <img src="kuva.png" alt="Antti Ekonoja luennoi CSS-tyylisivuista" title="Luento 2"/>

  Huomaa, että tässä käytetään seuraavia img-elementin attribuutteja:

  Attribuutti Selitys
  src Määrittää näytettävän kuvan osoitteen tai pelkän nimen, jos kuva sijaitsee samassa hakemistossa dokumentin kanssa.
  alt Kertoo kuvan sisällön niille, jotka eivät lataa kuvia tai joiden selain ei osaa näyttää kuvia.
  title Kertoo kuvan otsikon, joka voidaan näyttää vihjetekstinä vietäessä hiiri kuvan päälle.

  Täydellinen lista attribuuteista löytyy MDN-dokumentaatiosta img-elementille.

 8. Kirjoita vielä dokumentin loppuun tiedot sivun ylläpitäjästä ja sivun päivitysajankohdasta seuraavan esimerkin mukaan:

  <address>
      <a title="Sivun ylläpitäjä" href="http://users.jyu.fi/~kayttajatunnus/">Matti Meikäläinen</a>
      (<a title="Sivun ylläpitäjän sähköpostiosoite" href="mailto:etunimi.x.sukunimi@jyu.fi">etunimi.x.sukunimi@jyu.fi</a>)
      <strong>2011-01-13 14:48</strong>
  </address>

  Tässä käytetään seuraavia a-elementin attribuutteja:

  Attribuutti Selitys
  href Määrittää linkin osoitteen.
  title Kertoo linkin otsikon, joka voidaan näyttää vihjetekstinä vietäessä hiiri linkin päälle.

  Täydellinen lista attribuuteista löytyy MDN-dokumentaatiosta a-elementille.

 9. Tallenna dokumenttisi W-aseman www-hakemistoon index.html-nimelle.

  • index.html on useimmissa WWW-palvelimissa (Apache) oletustiedosto, joka palautetaan pyydettäessä tiettyä hakemistoa.
  • Kokeile avata tiedoston Firefox-selaimessa. Verkkosivusi on osoitteessa http://users.jyu.fi/~omatunnus/www/ (myös http://users.jyu.fi/~omatunnus/www/index.html käy). Huomaa yhtäläisyydet osoitteen ja tiedoston varsinaisen polun välillä.
 10. Valitse nyt Web Developer -työkalupalkista Tools > Validate HTML. Tällä valinnalla saat tarkistettua, että dokumenttisi on HTML5-standardin "kieliopin" mukaista. Koodin pitäisi olla virheetöntä, jos olet noudattanut demo-ohjeita tarkasti.
  • Jos sait virheilmoituksia, korjaa virheet yksi kerrallaan. Korjaa ensimmäinen virhe, tallenna ja tee validointi uudelleen. Yksi virhe voi aiheuttaa useita muita lisävirheitä, joten ei kannata korjata kuin yksi kerrallaan ja ensimmäisestä aloittaen.

Opiskelut

 1. Aloita uusi HTML5-dokumentti (samalla tavalla kuin pääsivukin) ja tallenna dokumentti W:\www\opiskelu\-kansioon index.html-nimellä.

  Ole tarkkana, että tallennat oikeaan kansioon.
  Älä tallenna vahingossa aiemmin tekemäsi dokumentin päälle.

 2. Keksi opiskeluihin liittyvälle dokumentille body-osaan järkevä pääotsikko (h1) ja head-osaan sopiva title (esim. Opiskelu tai Opiskelu - Nanonano; sivua parhaiten kuvaava sana ensin).

 3. Lisää dokumenttiin toisen tason (h2) otsikko Viikkolukujärjestys.

 4. Kirjoita dokumenttiin seuraavan näköinen viikkolukujärjestys taulukkomuodossa:

  Taulukkoesimerkki

  Taulukkojen määrittelyn voit kerrata HTML5-luennolta.

 5. Lisää väliotsikko Opintosuoritusote ja sen perään tekstinä Nanonanon suorittamat kurssit. Käytä pre-elementtiä, koska teksti halutaan muotoilemattomana.

 6. Tallenna ja testaa sivua selaimella. Sivun pitäisi näkyä myös osoitteessa http://users.jyu.fi/~tunnus/www/opiskelu/

 7. Validoi sivusi samaan tapaan kuin teit aiemmin.

Artikkelit

 1. Aloita uusi dokumentti. Tallenna tiedosto artikkelit-hakemiston it-alihakemistoon nimellä index.html.

 2. Lisää otsikko IT ja tietoliikenne: kurkistus tulevaisuuteen. Keksi myös sopiva teksti title-elementtiin. Esimerkiksi IT ja tietoliikenne: kurkistus tulevaisuuteen - Artikkelit - Nanonano.

 3. Lisää artikkeliin 10 kappaletta (p) tekstiä Lorem Ipsum -generaattorilla. Palvelu tuottaa satunnaista tekstiä, jota käytetään usein tekstidokumenttien testitekstinä.

 4. Liitä teksti dokumenttiin. Tarkista, että kukin kokonainen kappale on merkitty p-elementillä.

 5. Lisää väliin muutama toisen tason otsikko vaikkapa teksteillä Vertebra cervicalis ja Dorsum tergum.

 6. Tallenna kaavio.png-kuva it-hakemistoon. Lisää johonkin kohtaan dokumenttia uusi tyhjä kappale (p) ja kappaleen sisälle kaaviokuva.

 7. Tallenna dokumentti, testaa selaimella ja validoi.

 8. Tee kokkaus-hakemistoon uusi dokumentti index.html-nimellä. Lisää looginen title. Esimerkiksi: Kuinka valmistaa hyvää opiskelijaruokaa halvalla? - Artikkelit - Nanonano.
  Lisää myös sopiva h1-otsikko, mutta muutoin dokumentin tekemisen voi jättää alkutekijöihin.

 9. Tee uusi dokumentti artikkelit-hakemiston alle index.html-nimellä.

  1. Lisää dokumentin otsikoksi Artikkelit ja title-elementtiin esimerkiksi Artikkelit - Nanonano.

  2. Aloita järjestämätön lista artikkeleista ja lisää listakohdiksi artikkelien nimet.

  3. Tee artikkeleista linkkejä. Sijoita viitetekstiksi (href-attribuutti) suhteellinen viite kyseiseen artikkeliin.

   Suhteellisesta viittauksesta löytyy tietoa HTML5-luennolta.

   Tässä joitain esimerkkejä suhteellisista viittauksista:

   href:n linkki Mihin viittaa ?
   "foo.html" Tämän hakemiston foo.html-tiedosto.
   "testi/bar.html" Tämän hakemiston testi-alihakemiston bar.html-tiedosto.
   "testi/" Alihakemisto testi, josta näytetään sivu index.html.
   "../" Isähakemisto (ylempi taso, jossa nykyinen hakemisto sijaitsee). Sieltä näytetään index.html.
   "../testi/" Isähakemiston alihakemisto testi.

   Huomaa, että suhteelliset viittaukset toimivat paljolti samalla tavalla kuin Unix-päätteessä!

 10. Tallenna dokumentti. Kokeile sivua suoraan avaamalla sivu selaimessa valinnan File > Open file... kautta sekä suoraan WWW-osoitteesta. Kokeile molemmissa tapauksissa tekemiäsi linkkejä.
  Miksi linkit vievät erinäköisille sivuille, vaikka kyseessä onkin sama dokumentti?

 11. Validoi tekemäsi sivut.

Tyylit

Kokeile vaihtaa etusivun tyyliä muuttamalla head-elementissä olevan CSS-linkin (link) viitettä (href) muuhun tyylitiedostoon.

Oletuksena käytössä pitäisi olla malli.css, mutta koska sitä ei ole tehty, niin todellisuudessa tyylitiedostoa ei ole käytössä vielä ollenkaan, vaan käytetään selaimen oletustyylejä. Kokeile esimerkiksi seuraavia tyylitiedostoja, jolloin saat tyylit todellisuudessa käyttöön:

Lisää esimerkkejä sivuston ulkoasun muuttamisesta löydät CSS Zen Garden -sivustolta. Tulevissa tehtävissä muokkaamme itse sivuston ulkoasua CSS-tyyleillä.

Bonustietoa: ulkonäön resetointi

Poista kaikki tyylit kommentoimalla (tai poistamalla) kaikki link-elementit.
Kokeile nyt sivustosi eri selaimilla (Firefox, Chrome, Edge, IE). Huomaatko pieniä eroja ulkonäössä (tekstien etäisyys, rivien korkeus)?

Jokaisella selaimilla on omat sisäänrakennetut tyylit jokaiselle elementille. Tämä on erityisesti näkyvissä lomakkeissa (pääte 6). Samankaltainen asettelu saadaan resetoimalla tyylit CSS-tyylitiedostoilla (pääte 3). Verkossa on saatavia useat valmiit nk. resetointityylit.

Lisää head-elementtiin normalize.css-resetointityyli:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://necolas.github.io/normalize.css/7.0.0/normalize.css"/>

Sivustosi näyttää nyt aina samalta riippumatta selaimesta.

Lisätehtäviä

Laajaa sivustoa päivitetään yleensä ajan kanssa. Suunnitelmassa on vielä useita kohtia, joista ei ole tehty omia sivuja. Luo harkintasi mukaan sivut suunnitelman pohjalta ja tallenna ne sopiviin hakemistoihin.

Ainakin seuraaville kohdille voisi vielä luoda omat sivunsa: