Tehtävä:
Taulukoita koskevia väitteitä

Lyhyt MathCheck-ohje (uuteen välilehteen)

Taulukko `A` indeksoidaan `1, ..., n`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `A` on kasvavassa järjestyksessä.

tai

Taulukko `C` indeksoidaan `0, ..., k-1`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `C` aidosti kasvavassa järjes­tyksessä.

tai

Taulukko `H` indeksoidaan 0:sta alkaen, ja siinä on `l` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `H`:n sisältö on palindromi.

tai

Taulukko `Delta` (MathCheckissä De) indeksoidaan `0, ..., i`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `Delta` sisältää luvun 2 ainakin kerran.

tai

Taulukko `u` indeksoidaan `2, ..., n-1`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `u` sisältää ainakin kaksi erisuurta alkiota.

tai

Taulukko `b` indeksoidaan `-1, ..., m-1`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `b`:n ensimmäinen alkio ei ole `b`:n pienin alkio.

tai

Taulukko `xi` (MathCheckissä xi) indeksoidaan 3:sta alkaen, ja se sisältää `M` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `xi`:n jokainen alkio esiintyy `xi`:ssä ainakin kahdesti.

tai

Taulukko `i` indeksoidaan `2`:sta alkaen, ja se sisältää `a+1` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että jokin `i`:ssä esiintyvä arvo esiintyy `i`:ssä vain kerran.

tai

Taulukko `x` indeksoidaan `-5, ..., a`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `x`:n paikassa −3 on luku 2.

tai

Taulukko `Gamma` (MathCheckissä Ga) indeksoidaan `-2, ..., g`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `Gamma`:n ensimmäinen ja viimeinen alkio ovat yhtäsuuret.

tai

Taulukko `A` indeksoidaan 1:sta alkaen, ja siinä on `n` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että paikassa `2` sijaitseva alkio on minimaalinen `A`:ssa (ts. mikään `A`:n alkio ei ole sitä pienempi).

tai

Taulukko `E` indeksoidaan 1:sta alkaen, ja siinä on `n` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `E`:n pienin alkio (jokin niistä, jos on monta yhtä pientä) on paikassa `i`.

tai

Taulukko `P` indeksoidaan 0:sta alkaen, ja siinä on `N+1` alkiota. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `P` on kasvavassa järjestyksessä paikkaan `k` asti (paikan `k` täytyy olla olemassa), ja siitä alkaen vähenevässä järjestyksessä.

tai

Taulukko `H` indeksoidaan `-1, ..., l`. Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `H` on muutoin kasvavassa järjestyksessä, mutta paikkojen `i` ja `j` (missä `i < j`) alkiot ovat väärässä järjestyksessä.

tai

Taulukko `H` indeksoidaan `5, ..., m+2`.

Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `H`:n pienin alkio on arvoltaan 2. Se saattaa esiintyä `H`:ssa useasti.

tai

Kirjoita predi­kaatti, joka sanoo että `H`:n pienin alkio on arvoltaan 2. Se ei esiinny `H`:ssa useasti.

tai

Tämä riittäköön tällä kertaa!