tai

Tehtävä:
Lausekkeisiin liittyviä käsitteitä

Lyhyt MathCheck-ohje (uuteen välilehteen)

Kun kirjoitat oikealla ylhäällä olevaan vastaus­laatikkoon lausekkeen ja klikkaat nappia, MathCheck piirtää lauseke­puun. Selvitä kokei­lemalla vastaukset seuraaviin tehtäviin. Ei haittaa, jos et vielä tunne loogisia operaattoreita. Tehtävät on tarkoitus ratkaista keksimällä testitapauksia ja kokeilemalla mitä niillä tapahtuu, ja sen kannalta on pedagogisesti vain eduksi, jos vastaaja ei tiedä etukäteen mitä tulisi tapahtua. Loogisten operaattoreiden argumentteina voi käyttää FF eli `sf(F)` ja TT eli `sf(T)` sekä vertailuja.

Mitkä seuraavista MathCheckin operaattoreista ovat vasemmalle liitännäisiä? Näkymätöntä kerto­laskua edustaa tyhjä. Samalla kun kokeilet tätä kohtaa varten, kannattaa vastata myös kahteen seuraavaan kohtaan.
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Mitkä seuraavista ovat oikealle liitännäisiä?
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Mitkä seuraavista ovat konjunktionaalisia, eli `x diamond y diamond z` ei ole syntaksi­virhe, mutta kumpikaan `diamond` ei ole toiselle alisteinen?
+ - * / ^ >= /\ --> ==>
tai

Tässä voit kokeilla aritmeettisia yhtäsuuruuksia. Korvaa x:t haluamillasi aritmeettisilla lausekkeilla.
tai

Tässä voit kokeilla totuusarvojen yhtäsuuruuksia. Korvaa P:t haluamillasi propositio­logiikan lausekkeilla, joissa voi esiintyä muuttujia, totuus­arvo­vakioita, sulkuja ja tutkittavia operaattoreita.
tai

Mitkä seuraavista ovat liitännäisiä, ts. `(x diamond y) diamond z` tuottaa saman arvon kuin `x diamond (y diamond z)`?
+ - * / ^ >= /\ --> <->
tai

Valitse yläriville ne operaattorit, jotka sitovat voimakkaimmin; toiselle riville ne operaattorit, jotka sitovat toiseksi voimakkaimmin; jne. Jos kaksi operaattoria sitoo yhtä voimakkaasti, valitse ne samalle riville.
+ - * / ^
tai

Valitse yläriville ne operaattorit, jotka sitovat voimakkaimmin; toiselle riville ne operaattorit, jotka sitovat toiseksi voimakkaimmin; jne. Jos kaksi operaattoria sitoo yhtä voimakkaasti, valitse ne samalle riville.
! \/ /\ <-> -->
tai

Valitse ne binääri­operaattorit, jotka sitovat heikommin kuin unaari -.
+ - * / ^
tai

Eiköhän tässä ollut riittävästi puuhaa!