Lyhyt MathCheck-ohje (uuteen välilehteen)

Tehtävä:
Luvun 1.2 ohjelma helppo

Tässä tehtävässä tarkastellaan luentojen luvun 1.2 ohjelmaa helppo. Merkitsemme sen muuttujan nn arvoa symbolilla `n`.

Kuinka monta paria `(i,j)`, missä `0 <= i < n` ja `0 <= j < n`, on kaiken kaikkiaan olemassa?
tai

Kuinka monessa edellä mainituista pareista `i=j` eli alku­kohta on sama kuin loppu­kohta?
tai

Kuinka monessa parissa alku­kohta on eri kuin loppu­kohta?
tai

Kuinka monessa parissa alku­kohta on aikaisemmin kuin loppu­kohta? Vihje: sellaisia pareja on yhtä paljon kuin sellaisia, joissa alku­kohta on myöhemmin kuin loppu­kohta.
tai

Kuinka monta paria helppo kokeilee?
tai

Luentojen mittauksissa käytetty tietokone kokeilee noin 215 miljoonaa paria sekunnissa ajaessaan ohjelmaa helppo. Miksi helppo käyttää useita sekunteja, kun `n >=`30 000? Vastaa kirjoittamalla numero seuraavista vaihto­ehdoista.

  1. Tietokone hidastuu, kun `n` on tarpeeksi iso.
  2. Opettaja huijasi. Hän ei todellisuudessa tehnyt mittauksia vaan keksi luvut omasta päästään.
  3. Silloin pareja on paljon enemmän kuin 215 miljoonaa.
  4. Mittausten aikana sattui sähkökatko, joka sekoitti tulokset.
tai