Tehtävä:
Konjunktiivinen ja disjunktiivinen normaalimuoto

Lyhyt MathCheck-ohje (uuteen välilehteen)

Muunna seuraavat konjunktiiviseen normaalimuotoon.

`P harr Q hArr`

tai

`(P rarr Q) ^^ (Q rarr R) hArr`

tai

`(P rarr Q) vv (Q rarr R) hArr`

tai

`not Q ^^ not R rarr P hArr`

tai

`(P ^^ Q) vv (R ^^ S) vv (T ^^ U) hArr`

tai

Muunna seuraavat disjunktiiviseen normaalimuotoon. Yhdessä kohdassa on hyväksytyn minimi­kompleksisuus­rajan lisäksi raja, jonka saavuttamisesta palkitaan kehumalla.

`P harr Q hArr`

tai

`(P rarr Q) ^^ (Q rarr R) hArr`

tai

`(P rarr Q) vv (Q rarr R) hArr`

tai

`not Q ^^ not R rarr P hArr`

tai

`(P vv Q vv R) ^^ not (P ^^ Q)``^^``not (Q ^^ R) ^^ not (R ^^ P) hArr`

tai