MathCheck yleistä

Linkki Tampereen asennukseen http://math.tut.fi/mathcheck/

Linkki Jyväskylän asennukseen http://users.jyu.fi/~ava/mathcheck.html

Kehitystyö alkoi vuonna 2015

Matematiikan ladonta

Matematiikka ladotaan MathJaxilla ja AsciiMathilla

MathJax on matematiikan ladonnan de facto -standardi

AsciiMath on yksi MathJaxin tuntemista kielistä

Muu tekniikkaa

Kaikki muu on itse tehtyä
Muutamia lyhenteitä nörteille